European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Klasyfikacja zawodów i specjalności

Dataset Profile

Odm ID
5656e471-58b9-499f-b3d4-6820f432b781
Title
Klasyfikacja zawodów i specjalności
Notes
Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-29 00:59:21
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
yearly
Organisation
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Country
State
Platform
ckan
Language
pl
Version
(not set)