European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
danepublicznegovpl

Showing 1-10 of 279 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
2Wytyczne dotyczące komitetów monitorującychOther (Public Domain)Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
3Migracje zagraniczne ludności - NSP 2011Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
4Wychowanie przedszkolneOther (Public Domain)Ministerstwo Edukacji Narodowej
5Rocznik Statystyczny Pracy 2012Other (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny
6Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE) oraz stacji wykorzystujących technologię CDMA.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
7Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznychOther (Public Domain)Urząd Transportu Kolejowego
8Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodkówOther (Public Domain)Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
9Lista lokalizacji hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) zainstalowanych w miejscach publicznych za pomocą, których jednostki samorządu terytorialnego świadczą usługi dostępu do InternetuOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
10Powszechny Spis Rolny 2010 - Rolnictwo na obszarach specyficznychOther (Public Domain)Główny Urząd Statystyczny

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.