European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Rocznik Statystyczny Pracy 2012

Dataset Profile

Odm ID
d80f97ad-92b6-404a-b6c0-09e01e0c81fa
Title
Rocznik Statystyczny Pracy 2012
Notes
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).

Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje, działy, sektory ekonomiczne, sektory własnościowe, status zatrudnienia, płeć
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-29 01:06:54
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
notApplicable
Organisation
Główny Urząd Statystyczny
Country
State
Platform
ckan
Language
pl
Version
(not set)