European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин

Dataset Profile

Odm ID
229b44ca-6536-4fe2-aef8-9e6854c6d38e
Title
Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
Notes
Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://bioregister.mzh.government.bg/
Author
Пепа Нацариду
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-28 20:11:25
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Министерство на земеделието и храните
Country
State
Platform
ckan
Language
bg
Version
(not set)