European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


Hittekaart - dag 2012 Open Data Stad Antwerpen

Dataset Profile

Odm ID
59f82296-b327-38b0-834c-2b6298bcdbf1
Title
Hittekaart - dag 2012 Open Data Stad Antwerpen
Notes
Bronbestanden Het bronbestand van de data kan je hier vinden.SamenvattingDeze dataset bevat de hittekaart – dag 2012 of de potentiële stralingstemperatuur-kaart. Het geeft een maat voor de hittestress overdag die bereikt kan worden op een zonnige en hete zomerdag. Deze kaart geeft bv. de situatie in Antwerpen weer op 24 juli 2012 om 13u. In alle gebieden boven 40°C is er sprake van hittestress, in de gebieden boven 60°C zelfs van sterke hittestress. Doel‘Hittestress’ of het ‘gevoel van onbehagen’ bij warme temperaturen, is het meest bekende gevolg van het stedelijk hitte-eiland effect. Het stedelijk hitte-eiland effect (SHE) ontstaat wanneer er een temperatuurverschil optreedt tussen stad en omliggende platteland en is hoofdzakelijk het gevolg van de bebouwde en verharde omgevingen is vooral voelbaar tijdens de zomermaanden. Tijdens hittegolven en vooral s’ nachts kan hittestress leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs sterfte, vooral bij zieke, jonge (-4j) en oudere (+65j) bevolking. Andere gevolgen van het SHE zijn het falen van infrastructuur, machines, vermindering van de arbeidsproductiviteit, verminderde levensduur van materialen.De potentiële stralingstemperatuur of hittestress overdag wordt bepaald door de straling die op een menselijk lichaam valt. Deze straling is een combinatie van kortgolvige straling (licht) en langgolvige straling (infrarood) die direct op het lichaam inschijnt of indirect via weerkaatsing op gebouwen en de grond op het lichaam wordt geprojecteerd. De factoren die achter deze stralingstemperatuur-kaart zitten zijn voornamelijk lichtinval en schaduweffecten, warmteopslag van materialen en de indirecte straling van gebouwen en materialen. Men kan hieruit afleiden dat de leefbaarheid in de zomer sterk wordt verbeterd door de aanwezigheid van bomen (combinatie van schaduw en weinig inerte materialen) en in mindere mate waterpartijen.Tot nu toe zijn er geen concrete doelstellingen of een regelgeving t.a.v. het SHE. Echter, mogelijke maatregelen die het SHE kunnen temperen zijn: minimale bodembedekking, natuurlijke ventilatie-corridors, open waterpartijen, groene inrichting en bomen in het openbaar domein, groendaken, groene gevels, lichte materialen voor gebouwen en het openbaar domein en het verminderen van de ‘sky-view-factor’ of ‘gebouwinsluiting’ van het openbaar domein om zodoende de indirecte straling van materialen te vermijden.De stad Antwerpen bracht het SHE in kaart in eerste instantie om een preventie- en communicatiebeleid uit te werken voor haar bewoners, bedrijven en bezoekers en om beleidsmaatregelen te treffen om zodoende de leefbaarheid in de stad te verhogen. In tweede instantie kadert dit onderzoek in de opmaak van de Antwerpse Adaptatiestrategie die stelselmatig  de uitdagingen van de stad t.a.v. klimaatverandering in kaart brengt. Dezelfde studie wees namelijk uit dat het SHE ten gevolge van de opwarming van de aarde zal verhogen. AanmaakDe kaart werd gemaakt door VITO in opdracht van de Stad Antwerpen in 2013 – 2014, gebaseerd op metingen in de zomer van 2013 en satellietbeelden van 2012.
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
html
Language
nl
Version
(not set)