European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Dataset Profile

Odm ID
0d9c4dc9-0563-4941-893f-69e74b7189a2
Title
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Notes
Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.
Author
Стефка Калоферова
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-28 20:18:29
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Министерство на правосъдието
Country
State
Platform
ckan
Language
bg
Version
(not set)