European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

Dataset Profile

Odm ID
aa3751aa-65a6-4e32-9954-9fadafcc1818
Title
Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността
Notes
* Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,2,3,4,5 и 6 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.7,8,9,10,11,12,13,14 и 15 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008
Категория А : оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-28 20:17:17
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Country
State
Platform
ckan
Language
bg
Version
(not set)