European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


Gebied Urban 2 Open Data Stad Antwerpen

Dataset Profile

Odm ID
65b85d23-73ee-3dbf-95aa-83f4ce930b77
Title
Gebied Urban 2 Open Data Stad Antwerpen
Notes
Urban 2 is de opvolger van Urban 1 en is een specifiek stedelijk structuurfonds-initiatief van de Europese Gemeenschap opgestart in het kader van de duurzame stedelijke ontwikkeling van probleembuurten binnen de Europese Unie. Het project loopt van 2000 tot 2006 en wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Algemeen richt Urban 2 zich enerzijds op de promotie van de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende ontwikkelingsmodellen voor de sociale en economische regeneratie van probleembuurten. Concreter is vanuit Urban 2 co-financiering mogelijk voor projecten die: de leefomstandigheden verbeteren (bouwblokrenovatie, groencreatie, ...), jobs creëren op de terreinen milieu, cultuur en/of publieke dienstverlening, voorzien in de integratie van achtergestelde groepen via opleiding en training, milieuvriendelijk openbaar vervoersystemen wensen te ontwikkelen, efficiënte energiebeheerssystemen ontwikkelen en gebruik maken van hernieuwbare energie, informatie-technologieën gebruiken.Urban 2 is in dit verband een regionaal afgebakend programma. Anderzijds heeft het initiatief ook de bedoeling om informatie- en ervaringsuitwisseling met betrekking tot deze materie binnen de Europese Unie te versterken.Bron: http://europa.eu.int, AG Vespa.Types dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopname_uittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshape_areashape_len
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
html
Language
nl
Version
(not set)