European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


BPAs en RUPs - grafisch register Open Data Stad Antwerpen

Dataset Profile

Odm ID
f844c716-8f67-3fb0-820a-71d22e1b8377
Title
BPAs en RUPs - grafisch register Open Data Stad Antwerpen
Notes
Het grafisch register is een overzicht van de gebieden waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing, en eventuele kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie), zoals bedoeld in artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden.  Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden. Meer infowww.ruimtelijkeordening.be (rubriek: wetgeving)www.codex.vlaanderen.be (zoekterm: gebruikerscompensatie)www.rwo.be
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
html
Language
nl
Version
(not set)