European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Zoznam energetických audítorov

Dataset Profile

Odm ID
d4c569a0-93a1-465b-bcb5-36287334ad7a
Title
Zoznam energetických audítorov
Notes
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 476/2008 Z. z.
o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (ďalej len „zákon č. 476/2008 Z. z.“), vedie a na
svojej internetovej adrese zverejňuje zoznam energetických audítorov.
http://www.mhsr.sk/zoznam-energetickych-auditorov/129487s
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-26 09:59:00
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
en
Version
(not set)