European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


Bereikzone woonbuurt open ruimte Open Data Stad Antwerpen

Dataset Profile

Odm ID
751a0fb9-eb0a-3846-880b-a81ecb49e174
Title
Bereikzone woonbuurt open ruimte Open Data Stad Antwerpen
Notes
Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand.In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist op welk niveau (bouwblok, buurt, wijk, stadsdeel) de voorziening functioneert. Aan de hand van dit niveau krijgt de voorziening met behulp van een GIS-model een bepaald bereik die rekening houdt met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, …) en oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten).Deze dataset bevat de bereikzone van woonbuurt open ruimte (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) zowel op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). open ruimte die is ingericht voor gebruik publiek toegankelijk gebruiksgroenpubliek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)zonder agrarisch en natuurlijk groen en water, dat recreatief medegebruik kentgeen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik. Types dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshape_areashape_len
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
html
Language
nl
Version
(not set)