European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


Bereikzone wijk open ruimte Open Data Stad Antwerpen

Dataset Profile

Odm ID
f68f113b-e190-34c2-a674-3462815fdd6b
Title
Bereikzone wijk open ruimte Open Data Stad Antwerpen
Notes
Elke voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand.In samenspraak met de stadsbedrijven (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn) is voor elke lokale voorziening beslist op welk niveau (bouwblok, buurt, wijk, stadsdeel) de voorziening functioneert. Aan de hand van dit niveau krijgt de voorziening met behulp van een GIS-model een bepaald bereik die rekening houdt met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, …) en oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten).Deze dataset bavat de bereikzone van wijk open ruimte (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen).publiek toegankelijk gebruiksgroenin principe incl. publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)met agrarisch en natuurlijk groen en water (incl. Schelde), dat recreatief medegebruik kentparken (incl. begraafplaats) > 5 haandere ruimtes > 10 ha
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
html
Language
nl
Version
(not set)