European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Grondwatervervuiling

Dataset Profile

Odm ID
901ce128-3679-4a67-bb8f-1d11da146f64
Title
Grondwatervervuiling
Notes
Deze dataset met verontreinigde locaties geeft informatie over omvangrijke gevallen van grondwaterverontreinigingen in de Amsterdamse ondergrond.
Per locatie zijn de fase van beheer dan wel sanering en de kerngegevens van de verontreiniging opgenomen.
De dataset bevat de situatie voor 2012 van grondwaterverontreinigingen, waarvan de oppervlakte van de interventiewaardecontour meer dan 2.000 m2 bedraagt.

Deze data kan worden gebruikt bij het voorbereiden van bodemonderzoek, het inschatten van de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en het bepalen van de werkvoorraad spoedlocatie’s verspreidingrisico’s.
Author
Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-21 18:24:46
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)