European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Zoznam povinne zverejňovaných objednávok

Dataset Profile

Odm ID
bcdb5ed1-45dd-4168-abd9-ca696a30607f
Title
Zoznam povinne zverejňovaných objednávok
Notes
Sprístupnenie prehľadu vystavených objednávok verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zoznam obsahuje identifikačný údaj objednávky, popis objednaného plnenia, celkovú hodnotu plnenia, identifikáciu zmluvy, dátum vyhotovenia objednávky, identifikačné údaje dodávateľa a kto objednávku podpísal.
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-25 11:08:38
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
en
Version
(not set)