European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Zoznam povinne zverejňovaných faktúr

Dataset Profile

Odm ID
24083ea7-4321-407f-8851-c12ad7f74fab
Title
Zoznam povinne zverejňovaných faktúr
Notes
Sprístupnenie prehľadu vystavených faktúr verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - údaje o faktúre za tovary, služby a práce
Zoznam obsahuje popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume ako je uvedená na faktúre, identifikáciu zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, identifikáciu objednávky ak faktúra súvisí s objednávkou, dátum doručenia faktúry, identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-25 11:08:34
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
en
Version
(not set)