European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Openbare sportplekken

Dataset Profile

Odm ID
8ccd4413-29f2-4cf3-b270-c3a2e3515281
Title
Openbare sportplekken
Notes
Op 31 januari 2003 is het bestuursakkoord sport in werking getreden, waarin de centrale stad en de stadsdelen
(met uitzondering van Amsterdam-Centrum) afspraken hebben vastgelegd over de zogenaamde basissportvoorzieningen.
Van deze voorzieningen is afgesproken dat deze op een zodanig kwalitatief en kwantitatief niveau zullen worden gehandhaafd en zonodig aangepast,
dat deze voldoen aan de behoefte en wensen van de Amsterdamse bevolking. In dit kader is ook de afspraak gemaakt dat de centrale stad - op
basis van door de stadsdelen aan te leveren actuele gegevens - een (regelmatig te actualiseren) accommodatieplan formuleert waarin wordt vastgelegd
'hoe het aanbod en de spreiding van sportvoorzieningen over de stad kan voldoen aan de behoefte en wensen van de Amsterdamse bevolking'.
Author
Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-21 18:24:46
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)