European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Hoofdgroenstructuur

Dataset Profile

Odm ID
235f4752-cb9c-4a2e-9b62-19da6eb2bcc7
Title
Hoofdgroenstructuur
Notes
De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij een onmisbare functie vervullen voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten.

In de Hoofdgroenstructuur zijn die gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van deze structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen worden juist gestimuleerd.
Author
Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-21 18:24:06
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)