European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Ruimtelijke plannen

Dataset Profile

Odm ID
0cda0441-66aa-4b44-936d-63f9e62ca62f
Title
Ruimtelijke plannen
Notes
De Monitor Ruimtelijke Plannen is de opvolger van het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI). De monitor wordt uitgevoerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam in opdracht van het gemeentebestuur en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. De monitor bestrijkt het gehele gebied van de Metropoolregio Amsterdam en geeft een overzicht van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het levert daarmee informatie aan de inliggende overheden en derden voor uit te voeren analyses, koersbepaling en prioritering. Voor de gegevensverzameling voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van data van derden (RIGO, Stadsregio, gemeenten). De peildatum van de diverse bronnen kan hierdoor verschillen. De monitor wordt periodiek geactualiseerd. Actualiteit: Begin 2010 (Door bouwstop inmiddels achterhaald)
Author
Ruimtelijke Ordening (DRO)
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2013-05-24 07:41:23
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
Version
(not set)