European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Бюра по труда в България

Dataset Profile

Odm ID
16bce964-8d0a-4ca6-a021-84799dc4ed6d
Title
Бюра по труда в България
Notes
ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по заетостта"
ДБТ - Дирекция "Бюро по труда"
XML Тагове:
- title - Наименование на ДРСЗ или ДБТ
- city - Населено място
- pk - Пощенски код на населеното място
- address - Пощенски адрес
- director - Директор на структурата
- email - Офицален адрес на електронна поща
- phone - Телефон
- code - Вътрешноведомствен код на структурата (ДРСЗ и ДБТ)
- officeHours - Официално работно време
- longitude - Географска дължина
- latitude - Географска ширина
Author
Йордан Йорданов
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-09-28 20:14:23
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Агенция по заетостта
Country
State
Platform
ckan
Language
bg
Version
(not set)