European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 




danepublicznegovpl

Showing 91-100 of 279 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
91Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznychOther (Public Domain)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
92Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji pracujących w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
93Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji radiofonicznych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
94Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji radiokomunikacyjnych pracujących w służbie ruchomej lądowej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
95Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji systemów typu punkt-punkt (linii radiowych) pracujących w radiokomunikacyjnej służbie stałej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
96Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji systemów typu punkt-wiele punktów pracujących w radiokomunikacyjnej służbie stałejOther (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
97Wykazy pozwoleń radiowych dla stacji telewizyjnych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
98Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na na publicznie dostępne usługi telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
99Wykaz zgłoszonego przez użytkowników oraz jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.Other (Public Domain)Urząd Komunikacji Elektronicznej
100Zadłużenie Skarbu PaństwaOther (Public Domain)Ministerstwo Finansów

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.