European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 61-70 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
61Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на ОбщносттаCC0Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
62Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
63Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОПlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
64Списък на детските градини за учебната 2014/2015 - към 05.02.2015 г..CC0Министерство на образованието и науката
65Списък на заведенията за хранене и развлеченияCC0Министерство на туризма
66Списък на изпълнители по договори за обществени поръчкиlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
67Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията към 17.04.2015 гCC0Агенция по вписванията
68Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоросттаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
69Списък на места за настаняванеCC0Министерство на туризма
70Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2011 г. - 26.08.2015 г.license not specifiedАгенция по обществени поръчки

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.