European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 41-50 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
41Регистър на одобрените типове електронни системи с фискална памет за продажба на течни гориваCC0Български институт по метрология
42Нива на серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
43Списък на туроператорите и туристическите агентиCC0Министерство на туризма
44Статистически класификацииlicense not specifiedНационален статистически институт
45Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
46Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средстваlicense not specifiedМинистерство на вътрешните работи
47Етапи по производство на КККР- област Бургасlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
48Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Регистър Булстат към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
49Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелносттаCC0Министерство на правосъдието
50Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.