European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 31-40 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
31Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
32Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)license not specifiedНационален статистически институт
33Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
34Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
35Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
36Позволителни за сечother (non-commercial)Изпълнителна агенция по горите
37Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
38Регистър на одобрените типове интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) и локални мрежи от фискални устройстваCC0Български институт по метрология
39Регистър на одобрените типове електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтериCC0Български институт по метрология
40Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастърother (Public Domain)Агенция по геодезия, картография и кадастър

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.