European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 61-70 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
61Национален концесионен регистърlicense not specifiedМинистерски съвет
62Списък на партньорите в ИСУНCC0Министерски съвет
63Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
64Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
65Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средстваlicense not specifiedМинистерство на вътрешните работи
66Национален регистър на обектите за производство на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
67Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална водаCC0Министерство на здравеопазването
68Регистър на службите по трудова медицинаCC0Министерство на здравеопазването
69Регистър на издадените сертификати за минерална вода по реда на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели или по реда на Наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
70Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човекаCC0Министерство на здравеопазването

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.