European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 71-80 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
71Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)license not specifiedНационален статистически институт
72Статистически класификацииlicense not specifiedНационален статистически институт
73Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средстваlicense not specifiedМинистерство на вътрешните работи
74Етапи по производство на КККР- област Бургасlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
75Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
76Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОПlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
77Списък на изпълнители по договори за обществени поръчкиlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
78Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 от НУРИПДНРlicense not specifiedАгенция по заетостта
79Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912-1913)license not specifiedДържавна агенция архиви
80Бизнес статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.