European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 1-10 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)CC BYАгенция по заетостта
2Бюра по труда в БългарияCC BYАгенция по заетостта
3Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
4Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
5Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване и Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински целиCC0Национална здравноосигурителна каса
6Данни за регистрациите по постоянен и настоящ адресCC0Министерство на регионалното развитие и благоустройството
7Списък бенефициентите в ИСУНCC0Министерски съвет
8Данни от Единна информационна система за обмен на данните от мониторинга на водитеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
9Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
10Резултати по училища от националното външно оценяване за VII класCC0Министерство на образованието и науката

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.