European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 61-70 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
61Регистър на предприятията и лицата, извършващи превози за собствена сметкаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
62Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човекаCC0Министерство на здравеопазването
63Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоросттаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
64Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на ОбщносттаCC0Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
65Свободни работни местаODC-BYАгенция по заетостта
66Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Службите по вписвания към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
67Списък на предприятията, които осигуряват временна работа (офиси)CC BYАгенция по заетостта
68Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
69Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.2 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта
70Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 13, т.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.4 от НУРИПДНРODC-BYАгенция по заетостта

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.