European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 1-10 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2011 г. - 26.08.2015 г.license not specifiedАгенция по обществени поръчки
2Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
3Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)CC0Комисия за регулиране на съобщенията
4Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професиятаother (Public Domain)Български фармацевтичен съюз
5Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване и Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински целиCC0Национална здравноосигурителна каса
6Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начинother (Public Domain)Министерство на земеделието и храните
7Данни за регистрациите по постоянен и настоящ адресCC0Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8Регистър на изплатените държавни помощиlicense not specifiedДържавен фонд "Земеделие"
9Списък бенефициентите в ИСУНCC0Министерски съвет
10Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистриlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.