European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 51-60 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
51Резултати по училища от националното външно оценяване за IV класCC0Министерство на образованието и науката
52Психологическите лаборатории към лицата, притежаващи Удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по реда на 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвПCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
53Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средстваCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
54Регистър на издадените сертификати за минерална вода по реда на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели или по реда на Наредба № 6 за бутилиране на натурални минерални водиCC0Министерство на здравеопазването
55Регистър на предприятията и лицата, извършващи превози за собствена сметкаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
56Регистър на издадените здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човекаCC0Министерство на здравеопазването
57Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоросттаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
58Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на ОбщносттаCC0Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
59Свободни работни местаODC-BYАгенция по заетостта
60Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Службите по вписвания към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.