European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 41-50 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
41Етапи по производство на КККР- област Бургасlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
42Списък с актуална информация на адресите и телефоните в Регистър Булстат към 08.07.2015 гCC0Агенция по вписванията
43Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелносттаCC0Министерство на правосъдието
44Списък на възложителитеlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
45Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОПlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
46Списък на изпълнители по договори за обществени поръчкиlicense not specifiedАгенция по обществени поръчки
47Списъци на регистрираните посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.)ODC-BYАгенция по заетостта
48Регистър на учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водачаCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
49Списък на ликвидатори към Агенция по вписванията към 17.04.2015 гCC0Агенция по вписванията
50МедиаториCC0Министерство на правосъдието

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.