European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 11-20 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
11Географска информацияODC-ODbL
12Списък на проекти, регистрирани в ИСУНCC0Министерски съвет
13Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване и Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински целиCC0Национална здравноосигурителна каса
14Регистър на изплатените държавни помощиlicense not specifiedДържавен фонд "Земеделие"
15Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистриlicense not specifiedАгенция по геодезия, картография и кадастър
16Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
17Резултати по училища от националното външно оценяване за VII класCC0Министерство на образованието и науката
18Регистър на географските наименованияCC0Граждански профил
19Списък на детските градини за учебната 2014/2015 - към 05.02.2015 г..CC0Министерство на образованието и науката
20Списък на места за настаняванеCC0Министерство на туризма

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.