European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
portalopenbelgiumbe

Total 1,531 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1% bedrijven dat het internet gebruikt voor interactie met de overheidGratis OD Licentie
2% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren elektronisch terug te sturen naar overheidsdienstenGratis OD Licentie
3% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren te verkrijgen van de overheidGratis OD Licentie
4% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren te verkrijgen via web/dar of homepages van overheidsdienstenGratis OD Licentie
5% bedrijven dat internet gebruikte om informatie te verkrijgen van de overheidGratis OD Licentie
6% bedrijven dat internet gebruikte om informatie te verkrijgen via web/dar of homepages van overheidsdienstenGratis OD Licentie
7% bedrijven dat voorgaand kalenderjaar het internet gebruikte om met de overheid in contact te komenGratis OD Licentie
8% individuen dat een computercursus volgde in de voorbije 3 jarenGratis OD Licentie
9% natuur met overschrijding van de kritische last voor verzuring en vermestingGratis OD Licentie
10(On)veiligheidsgevoel: gevoel dat geweld een probleem is in de buurt waar men woont, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
11(On)veiligheidsgevoel: gevoel in een bedreigende buurt te wonen, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
12(On)veiligheidsgevoel: gevoel slachtoffer te worden van bedreiging of geweld, in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
13Aanbod bouwpercelen in WoongebiedenGratis OD Licentie
14Aanbod van de culturele centraGratis OD Licentie
15Aanbod voorzieningen voor personen met een handicap (erkende capaciteit), op 31 decemberGratis OD Licentie
16Aandeel 15-jarigen dat dagelijks rooktGratis OD Licentie
17Aandeel 15-jarigen dat het voorbije jaar cannabis gebruikteGratis OD Licentie
18Aandeel 15-jarigen dat wekelijks alcohol drinktGratis OD Licentie
19Aandeel arbeidsgehandicapten t.o.v. totale groep van NWWZ, op 30 juni, in %Gratis OD Licentie
20Aandeel bedrijven dat e-government gebruikte voor het indienen van een voorstel in een systeem voor elektronische aanbestedingenGratis OD Licentie
21Aandeel bedrijven dat e-government gebruikte voor volledige elektronische afhandeling van de administratieve procedureGratis OD Licentie
22Aandeel bedrijven dat internet gebruikte om ingevulde formulieren terug te sturen naar de overheidGratis OD Licentie
23Aandeel bedrijven dat voorgaand jaar het internet gebruikte voor aanbestedingsdocumenten en -specificaties in elektronische aanbestedingssystemen van overheidsdienstenGratis OD Licentie
24Aandeel bedrijven dat voorgaand jaar internet gebruikte voor administratieve procedures, naar procedureGratis OD Licentie
25Aandeel bedrijven dat voorgaand kalenderjaar online goederen of diensten aanbood in elektronische aanbestedingssystemen van overheidsdienstenGratis OD Licentie
26Aandeel bedrijven die elektronische facturen ontvangen in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
27Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzendenGratis OD Licentie
28Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden die niet geschikt zijn voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
29Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
30Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden of ontvangenGratis OD Licentie
31Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden of ontvangen in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
32Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- én verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
33Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- en/of verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
34Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- en/of verkopen delen met de gebruikte software voor minstens twee interne functiesGratis OD Licentie
35Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aankopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
36Aandeel bedrijven die elektronische informatie over verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
37Aandeel bedrijven die extranet gebruikenGratis OD Licentie
38Aandeel bedrijven die intranet gebruikenGratis OD Licentie
39Aandeel bedrijven die LAN en intranet of extranet gebruikenGratis OD Licentie
40Aandeel bedrijven die LAN gebruikenGratis OD Licentie
41Aandeel bedrijven die verkopen via het internet en de mogelijkheid tot veilige transacties biedenGratis OD Licentie
42Aandeel bedrijven met een ERP software pakket om informatie te delen met andere afdelingen binnen het bedrijfGratis OD Licentie
43Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met andere ICT-systemen buiten de eigen ondernemingGratis OD Licentie
44Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te ontvangen van klantenGratis OD Licentie
45Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciersGratis OD Licentie
46Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciers of te krijgen van klantenGratis OD Licentie
47Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om data te verzenden of te ontvangen van publieke overhedenGratis OD Licentie
48Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om instructies over betalingen te versturen naar financiële instellingenGratis OD Licentie
49Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om productinformatie te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
50Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om transportdocumenten te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
51Aandeel bedrijven waarvan de bedrijfsprocessen automatisch gelinkt zijn aan deze van de leveranciers en/of van de klantenGratis OD Licentie
52Aandeel bedrijven waarvoor bepaalde drempels hun elektronische interactie met overheidsdiensten beperkenGratis OD Licentie
53Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens een referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar opleidingsniveau, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
54Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar geslacht, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
55Aandeel deeltijdarbeid bij werkenden (25-49 jaar), naar geslacht en gezinssamenstelling, in %Gratis OD Licentie
56Aandeel deeltijdarbeid onder werkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
57Aandeel eigenaars per provincieGratis OD Licentie
58Aandeel eigenaars, vergelijking met Europese landenGratis OD Licentie
59Aandeel gazellen op middelgrote ondernemingenGratis OD Licentie
60Aandeel gekleurde sprekende mensen in fictie en in non-fictie op het totaal aantal sprekende mensenGratis OD Licentie
61Aandeel groene stroomGratis OD Licentie
62Aandeel groene stroom en WKKGratis OD Licentie
63Aandeel hernieuwbare brandstoffen in het totaal brandstofverbruik voor transport, in %Gratis OD Licentie
64Aandeel hernieuwbare energieGratis OD Licentie
65Aandeel huishoudens met een computerGratis OD Licentie
66Aandeel in de zendtijd van elke inhoudscategorie voor televisieprogramma's in de eigen productie (eerste uitzendingen) en in de totale uitzendingen van de VRT-televisieGratis OD Licentie
67Aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert naar aantal vreemde talen in %Gratis OD Licentie
68Aandeel loontrekkenden met een afwijkend uurrooster, naar geslacht, vorm en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
69Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumentenGratis OD Licentie
70Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten als onderdeel van het productie- en leveringsprocesGratis OD Licentie
71Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor persoonsidentificatie of toegangscontroleGratis OD Licentie
72Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor productidentificatieGratis OD Licentie
73Aandeel personen dat cannabis gebruikte tijdens de maand voor de bevragingGratis OD Licentie
74Aandeel potentieel ernstig gehinderden door geluid, in % van de bevolkingGratis OD Licentie
75Aandeel regelmatige gebruikers van e-media naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
76Aandeel regelmatige internetgebruikers in het kader van financiële diensten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
77Aandeel regelmatige internetgebruikers om de actualiteit op te volgen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
78Aandeel regelmatige internetgebruikers om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
79Aandeel regelmatige internetgebruikers om een afstand te overbruggen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
80Aandeel regelmatige internetgebruikers om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te bieden naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
81Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te kopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
82Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te verkopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
83Aandeel regelmatige internetgebruikers om informatie op te zoeken naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
84Aandeel regelmatige internetgebruikers om met de overheid in contact te komen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
85Aandeel regelmatige internetgebruikers om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestel naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
86Aandeel regelmatige internetgebruikers om spelletjes te spelen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
87Aandeel regelmatige internetgebruikers om te participeren aan cursussen of aan debatten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
88Aandeel regelmatige internetgebruikers voor communicatie naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
89Aandeel rokers van 15 jaar en ouderGratis OD Licentie
90Aandeel starters in het hoger onderwijs naar opleidingsniveau van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
91Aandeel starters in het hoger onderwijs naar werkgelegenheidssituatie van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
92Aandeel tijdelijke arbeid onder loontrekkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
93Aandeel van de bevolking (15 jaar en ouder) dat minstens 30 min per dag aan lichaamsbeweging doetGratis OD Licentie
94Aandeel van de bevolking dat ernstige of extreme geluidshinder ervaart door verkeer en vervoer, in %Gratis OD Licentie
95Aandeel van de bevolking dat hinder ervaart door verkeer en vervoer, naar type hinderGratis OD Licentie
96Aandeel van de bevolking dat minstens 2 porties fruit per dag eetGratis OD Licentie
97Aandeel van de bevolking dat minstens 200 gram groenten per dag eetGratis OD Licentie
98Aandeel van de bevolking dat minstens één keer per week het internet bezoekt: totaal en naar geslacht, leeftijd en opleidingGratis OD Licentie
99Aandeel van de buitenlandse investeringen in het BBPGratis OD Licentie
100Aandeel van de doelpopulatie dat tegen griep gevaccineerd is in de loop van het laatste vaccinatieseizoenGratis OD Licentie
101Aandeel van de economische sectoren in de bruto toegevoegde waarde in de RESOC'sGratis OD Licentie
102Aandeel van de energiedragers in de elektriciteitsproductieGratis OD Licentie
103Aandeel van de huishoudens met een breedbandconnectieGratis OD Licentie
104Aandeel van de langdurige ILO-werkloosheid in de beroepsbevolking, in %Gratis OD Licentie
105Aandeel van de totale aankopen van de onderneming van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
106Aandeel van de totale omzet van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
107Aandeel van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI > 25)Gratis OD Licentie
108Aandeel van sectoren in de belasting van het oppervlaktewater met N en P in %Gratis OD Licentie
109Aandeel verontreinigde gronden in verschillende fasen van bodemonderzoek en –saneringGratis OD Licentie
110Aandeel Vlaamse 23-jarigen die derde graad secundair onderwijs niet hebben voltooid (SONAR), naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
111Aandeel Vlaamse werknemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
112Aandeel Vlaamse werknemers in een problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
113Aandeel Vlaamse zelfstandige ondernemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
114Aandeel Vlamingen dat zeer veel of veel hinder ondervindt van verschillende vormen van milieuhinder, in %Gratis OD Licentie
115Aandeel vrouwen (15-64 jaar) dat niet of deeltijds werkt omwille van zorgverantwoordelijkheden en gebrek aan gepaste opvang, in %Gratis OD Licentie
116Aandeel vrouwen in fictie en in non-fictie op televisieGratis OD Licentie
117Aandeel werknemers die minstens één keer per week in hun normale werkzaamheden een computer verbonden met het internet gebruikenGratis OD Licentie
118Aankomstdatum van trekkende vogelsGratis OD Licentie
119Aankoop goede woningen van de VMSWGratis OD Licentie
120Aanrijdingen als buurtprobleem in %Gratis OD Licentie
121Aantal aangevraagde en goedgekeurde tewerkstellingspremies 50-plusGratis OD Licentie
122Aantal aanwezige kinderen in de diverse vormen van kinderopvangGratis OD Licentie
123Aantal actieve artsen (WVG)Gratis OD Licentie
124Aantal actieve sportbeoefenaars in verenigingsverbandGratis OD Licentie
125Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar provincieGratis OD Licentie
126Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar soortGratis OD Licentie
127Aantal afgeleverde arbeidskaarten en -vergunningen aan vreemde werknemersGratis OD Licentie
128Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
129Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
130Aantal audiovisuele materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
131Aantal bedrijven met biologische landbouwGratis OD Licentie
132Aantal begunstigden die genieten van een tegemoetkoming in het kader van het Vlaams huisvestingsbeleidGratis OD Licentie
133Aantal begunstigden in werkervaringsplaatsen in het kader van Werkervaring, op 31 decemberGratis OD Licentie
134Aantal beschikbare gedrukte materialen naar soort gedrukt materiaal (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
135Aantal beslissingen van de Vlaamse Regulator voor de Media naar soort klachtGratis OD Licentie
136Aantal bestelde gratis opstartchequesGratis OD Licentie
137Aantal bestelde opleidingschequesGratis OD Licentie
138Aantal binnenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
139Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatieGratis OD Licentie
140Aantal buitenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
141Aantal convenanten in het kader van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerkingGratis OD Licentie
142Aantal cursisten BasiseducatieGratis OD Licentie
143Aantal cursisten Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)Gratis OD Licentie
144Aantal deelnemende gemeenten aan de Open Monumentendag VlaanderenGratis OD Licentie
145Aantal deelnemende scholen aan schoolsportactiviteitenGratis OD Licentie
146Aantal deelnemers aan de ondernemersopleiding (Syntra)Gratis OD Licentie
147Aantal deelnemers aan sportkampenGratis OD Licentie
148Aantal deelnemers aan sportklassenGratis OD Licentie
149Aantal dode en zwaargewonde fietsslachtoffersGratis OD Licentie
150Aantal door Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdverblijfcentraGratis OD Licentie
151Aantal dossiers voor hypothecair krediet bij de VMSW naar doelGratis OD Licentie
152Aantal en % gemeenten volgens type jeugdwerkprogrammaGratis OD Licentie
153Aantal en aandeel (promille) asielaanvragen (dossiers) in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
154Aantal en aandeel (promille) naturalisaties in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
155Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit in de Belgische gewesten en de EU-27 landenGratis OD Licentie
156Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteiten in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
157Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteitenGratis OD Licentie
158Aantal erkende artsen (FOD Volksgezondheid)Gratis OD Licentie
159Aantal erkende musea en erfgoedconvenantsGratis OD Licentie
160Aantal erkende sociale verhuurkantoren, met het aantal woongelegenhedenGratis OD Licentie
161Aantal fysieke eenheden* Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
162Aantal gecontroleerde atleten en aantal overtredingenGratis OD Licentie
163Aantal geholpen gezinnen in de gezinszorgGratis OD Licentie
164Aantal geholpen gezinnen in de thuiszorg, aantal en per 100 huishoudens, op 31 decemberGratis OD Licentie
165Aantal gehonoreerde en openstaande aanvragen opleidingscheques werknemers naar leeftijdGratis OD Licentie
166Aantal gemeentelijke jeugdcentraGratis OD Licentie
167Aantal gepresteerde PWA*-urenGratis OD Licentie
168Aantal gepresteerde uren poetshulpGratis OD Licentie
169Aantal gerealiseerde uren land- en tuinbouwvorming gegeven door erkende vormingscentraGratis OD Licentie
170Aantal gerechtigden op loopbaanonderbreking in kader van 'speciale stelsels', naar reden van onderbreking en geslacht, maand juniGratis OD Licentie
171Aantal geregistreerde criminele feiten en de criminaliteitsgraad ervan binnen de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
172Aantal geregistreerde criminele feiten naar aard van misdaad en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
173Aantal geregistreerde criminele feiten van familiaal geweld en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
174Aantal geregistreerde criminele feiten van misbruik en mishandeling van kinderen en hun criminaliteitsgraad, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
175Aantal gereserveerde advieschequesGratis OD Licentie
176Aantal gereserveerde DNA-chequesGratis OD Licentie
177Aantal gesubsidieerde beleidscoördinatorenGratis OD Licentie
178Aantal gesubsidieerde erfgoedorganisatiesGratis OD Licentie
179Aantal geverbaliseerde panden en wooneenheden door de Vlaamse WooninspectieGratis OD Licentie
180Aantal goedgekeurde aanvragen aanmoedigingspremies loopbaanonderbreking, naar geslacht (reglementering vanaf 1/1/2002)Gratis OD Licentie
181Aantal ingeschreven schoolverlaters bij de VDAB, naar geslachtGratis OD Licentie
182Aantal ingevoerde cultuurevenementenGratis OD Licentie
183Aantal internationale overeenkomsten waarbij Vlaanderen als partij betrokken is, naar soortGratis OD Licentie
184aantal inwoners binnen verschillende geluidsblootstellingsklassen (Lden in dB(A))Gratis OD Licentie
185Aantal jeugdradenGratis OD Licentie
186Aantal kavels die door de VMSW werden verkocht en gemiddelde prijsGratis OD Licentie
187Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar geslachtGratis OD Licentie
188Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdGratis OD Licentie
189Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdscategorieGratis OD Licentie
190Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar POS en MOFGratis OD Licentie
191Aantal land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
192Aantal landelijke erkende jeugdverenigingenGratis OD Licentie
193Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
194Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
195Aantal leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
196Aantal leerlingen in de leertijd (middenstandsopleiding Syntra)Gratis OD Licentie
197Aantal leners bij de jeugd (absoluut aantal en % van de 0-14-jarigen)Gratis OD Licentie
198Aantal leningen toegestaan door het Vlaams Woningfonds naar type leningGratis OD Licentie
199Aantal loopbaanonderbrekers, naar geslacht en type, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
200Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
201Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
202Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorzieningGratis OD Licentie
203Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
204Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar uitvoering binnen of buiten de BJBGratis OD Licentie
205Aantal maatregelen (die liepen op 31/12 van het begeleidingsjaar) naar soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
206Aantal maatregelen naar begeleidingsjaar en soort vorderingGratis OD Licentie
207Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar categorie en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
208Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar geslacht, op 30 juniGratis OD Licentie
209Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar kansengroepen, op 30 juniGratis OD Licentie
210Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijd, op 30 juniGratis OD Licentie
211Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijdsgroep en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
212Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar nationaliteit en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
213Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar origine en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
214Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
215Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau, op 30 juniGratis OD Licentie
216Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
217Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur, op 30 juniGratis OD Licentie
218Aantal niet-werkende werkzoekenden in de VDAB-trajectwerking naar moduleGratis OD Licentie
219Aantal nieuwe HIV-seropositieven en Aids-gevallenGratis OD Licentie
220Aantal objecten in bestand van Monumentenwacht Vlaanderen, per provincieGratis OD Licentie
221Aantal ondernemingenGratis OD Licentie
222Aantal ondernemingen in de sportsectorGratis OD Licentie
223Aantal ontleningen van audiovisuele materialenGratis OD Licentie
224Aantal ontleningen van gedrukte materialenGratis OD Licentie
225Aantal ontvangen vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, naar studieniveau, jaarcijferGratis OD Licentie
226Aantal ontvangen werkaanbiedingen, naar circuit (beheerd via AMI en Jobmanager), jaarcijferGratis OD Licentie
227Aantal openstaande vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
228Aantal operationele Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
229Aantal overnachtingenGratis OD Licentie
230Aantal overnachtingen naar toeristische regioGratis OD Licentie
231Aantal panden die nog op de inventaris leegstand, verwaarloosd, onbewoonbaar/ongeschikt staan op het einde van het jaarGratis OD Licentie
232Aantal personen die een Vlaamse aanmoedigingspremie goedgekeurd kregen, naar geslacht en leeftijdGratis OD Licentie
233Aantal sportverenigingen van gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties per provincieGratis OD Licentie
234Aantal studenten in academische basisopleidingen in universitair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
235Aantal studenten in de basisopleidingen van het hogescholenonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
236Aantal tewerkstellingsaanvragen vreemde werknemersGratis OD Licentie
237Aantal toeristen dat gebruik maakte van het Steunpunt VakantieparticipatieGratis OD Licentie
238Aantal verkeersdoden per 10 miljard personenkilometer afgelegd met personenwagens en moto's, in EuropaGratis OD Licentie
239Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners, in EuropaGratis OD Licentie
240Aantal verkeersdoden per miljoen personenwagens, in EuropaGratis OD Licentie
241Aantal verkochte percelen bouwgrond, woningen en appartementen ; gemiddelde verkoopprijs en P75 verkoopprijsGratis OD Licentie
242Aantal verkochte PWA*-chequesGratis OD Licentie
243Aantal verkochte woningen door de VMSWGratis OD Licentie
244Aantal vissersvaartuigenGratis OD Licentie
245Aantal Vlaamse jongeren die deelnemen aan programma's van het JINTGratis OD Licentie
246Aantal Vlaamse stagiairs bij multilaterale organisatiesGratis OD Licentie
247Aantal voertuigkilometer afgelegd door het wegverkeer, België en gewestenGratis OD Licentie
248Aantal voertuigkilometer afgelegd met vrachtwagens, ongeacht het land van registratie, x 1 miljardGratis OD Licentie
249Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar geslacht, x 1.000Gratis OD Licentie
250Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar leeftijdsgroep, x 1.000Gratis OD Licentie
251Aantal werkende personen (25-64 jaar) naar onderwijsniveau, x 1.000Gratis OD Licentie
252Aantal werknemers in beschutte werkplaatsen, in personen en VTEGratis OD Licentie
253Aantal zelfdodingenGratis OD Licentie
254Aantal ziekenhuisbeddenGratis OD Licentie
255Aantasting van de lichamelijke integriteit bij kinderen. Aantal aangiften van PV's bij de parketten en hun criminaliteitsgraad, België en GewestenGratis OD Licentie
256Aanvoer van de vissersvlootGratis OD Licentie
257Aanvoerwaarde van de vissersvlootGratis OD Licentie
258Aanwezige sportaccommodatieGratis OD Licentie
259Accidents de circulation sur voiries communales (2008 - 2012)(not set)
260Accidents de circulation sur voiries régionales (2008 - 2012)(not set)
261Actief lidmaatschap in een sportvereniging naar opleiding (in %)Gratis OD Licentie
262Actief lidmaatschap in het verenigingslevenGratis OD Licentie
263Actief lidmaatschap in het verenigingsleven, in %Gratis OD Licentie
264Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
265Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
266Administratieve eenheden(not set)
267Administratieve, bestuurlijke en sporttechnische medewerkers (sportfederaties) naar niveau van sportdiplomaGratis OD Licentie
268Adressen(not set)
269Adviezen van jeugdradenGratis OD Licentie
270Afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
271Afstromingskaart(not set)
272Agenda Culture - arts plastiquesother (Public Domain)
273Agenda Culture - musiqueother (Public Domain)
274Agenda Culture - scènelicense not specified
275Agressief verkeersgedrag als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
276AidData
277Aires de jeux(not set)
278Alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
279Aléa d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement (2013)(not set)
280Algemeen aangiftepercentage van misdaden op huishoudniveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
281Algemeen aangiftepercentage van misdaden op individu-niveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
282Algemeen beeld dat globalisering oproept, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
283Algemeen meldingspercentage van misdaden op huishoudniveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
284Algemeen meldingspercentage van misdaden op individu-niveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
285Alle beslissingen in uitvoering binnen de BJB (aantal en indices)Gratis OD Licentie
286Alleenwonenden per gemeenteGratis OD Licentie
287Alleenwonenden per gewestGratis OD Licentie
288Andere personeelscategorieën per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltjdse equivalentenGratis OD Licentie
289Andere radio-omroeporganisaties (VRM)license not specified
290Application de consultation cartographique des données de la DGO4 - internet(not set)
291Application de consultation cartographique des zones favorales productible éolien - internet(not set)
292Application Inondations - internet(not set)
293ArbeidsproductiviteitGratis OD Licentie
294Arbres et haies remarquables(not set)
295Arbres remarquables Namurlicense not specified
296Areaal beheersovereenkomstenGratis OD Licentie
297Areaal biologische landbouwGratis OD Licentie
298Arrêts Taxis et Collecto(not set)
299Arrêts Taxis et Collecto(not set)
300Atlas de l'agriculture et de la ruralité - application internet(not set)
301Atlas du karst wallon(not set)
302Auberges autour de Namurlicense not specified
303Axes des tronçons de rues(not set)
304Banque de Données des Conditions de navigation (BDCN)(not set)
305Banque de Données des Voies Hydrauliques (BDVH)(not set)
306Basisidentificatiedata voorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezinlicense not specified
307Bâtiments(not set)
308Bâtiments exemplaires (BATEX)(not set)
309BBP per hoofd in de RESOC'sGratis OD Licentie
310Bedrag aan begrotingskredieten vastgelegd voor restauratie- en onderhoudspremies in het monumentenbeleidGratis OD Licentie
311Bedrag centrale media-aankoop Vlaamse overheid naar medium,in miljoen euro en %Gratis OD Licentie
312Bedrag van de tegemoetkomingen van het Vlaams huisvestingsbeleidGratis OD Licentie
313Bedreiging door nieuwe uitheemse diersoorten (cumulatief aantal)Gratis OD Licentie
314Bedrijventerreinen, 01/2011(not set)
315Begroting ontwikkelingssamenwerking Vlaamse overheid, in euroGratis OD Licentie
316Begrotingssaldi eigen dienstjaar provincies (gewone begroting)Gratis OD Licentie
317Belasting van het oppervlaktewater door huishoudens, landbouw en industrie, index basisjaar=100Gratis OD Licentie
318Belgium - BelgoStatother (not open)
319Belgium - Iristat20 - Statisticslicense not specified
320Belgium - Rekenhof (Court of Audit) - Budgetlicense not specified
321Belgium - Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) - Statisticsother (open)
322Belgium Aid database
323Beligium - FPS Economy - Statisticsother (open)
324Beneficiaries of European Union Cohesion Policylicense not specified
325Bereik VRT-radio naar sociale groepGratis OD Licentie
326Bereik VRT-televisie naar geslachtGratis OD Licentie
327Bereik VRT-televisie naar leeftijdGratis OD Licentie
328Bereik VRT-televisie naar sociale groepGratis OD Licentie
329Beschermde gebieden(not set)
330Bestemming van het goederentransport, BelgiëGratis OD Licentie
331Bestuurs- en onderwijzend personeel per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalentenGratis OD Licentie
332Bevolking en bevolkingsdichtheid per gemeenteGratis OD Licentie
333Bevolking naar geslachtGratis OD Licentie
334Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per arrondissement (VG)Gratis OD Licentie
335Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per provincie (VG)Gratis OD Licentie
336Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeenteGratis OD Licentie
337Bevolking naar socio-economische positieGratis OD Licentie
338Bevolking op beroepsactieve leeftijdGratis OD Licentie
339Bevolking per GewestGratis OD Licentie
340Bevolking per provincieGratis OD Licentie
341Bevolkingsaantal RESOC'sGratis OD Licentie
342Bevolkingsdichtheid per arrondissementGratis OD Licentie
343Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar geslachtGratis OD Licentie
344Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar leeftijdGratis OD Licentie
345Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar jaartalGratis OD Licentie
346Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar opleidingGratis OD Licentie
347Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
348Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
349Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
350Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
351Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
352Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
353Bezoekerscijfers van de erkende museaGratis OD Licentie
354Bibliotheek statistiekenlicense not specified
355Bibliotheekbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
356Bibliotheekbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
357Bibliotheekbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
358Binnenvaart: Aantal tonkilometer afgelegd door de binnenvaart, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
359Binnenvaart: Binnenvaarttrafiek in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
360Binnenvaart: Binnenvaartvloot, BelgiëGratis OD Licentie
361Binnenvaart: Lengte binnenwaternetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
362Biologische waarderingskaart, versie 1, 1(not set)
363Biologische waarderingskaart, versie 2, BWK2 Versie 2.2 - Toestand 2010(not set)
364Bioscoopbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
365Bioscoopbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
366Bioscoopbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
367Bioscopen in BelgiëGratis OD Licentie
368Bodembedekkingsbestand Opname 2001Gratis OD Licentie
369Bodemgebruik(not set)
370Bodemkaart van België volgens het internationale World Reference Base (WRB) classificatiesysteem (voorlopige versie)(not set)
371Bodemkaart: bodemtypes, substraten, fasen en varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling(not set)
372Bords de route en fauchage tardif(not set)
373Bosgezondheid in % matig tot zwaar beschadigd of dood, internationale vergelijkingGratis OD Licentie
374Bosgezondheid in Vlaanderen en Europa, in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
375Bosoppervlakte, in ha en %Gratis OD Licentie
376Brevets Cyclistes Wallonieother (non-commcercial)
377BroeikasgasintensiteitGratis OD Licentie
378Bromfiets: Bromfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
379Bromfiets: Huishoudens met minstens één bromfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
380brussel1license not specified
381Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner volgens het ESR95 rekenstelselGratis OD Licentie
382Bruto toegevoegde waarde naar hoofdbedrijfstakGratis OD Licentie
383Buitenlandse (of vreemde) bevolking per gewestGratis OD Licentie
384Buitenlandse bevolking per gemeenteGratis OD Licentie
385Buitenlandse handel naar partnerlandGratis OD Licentie
386Buitenlandse handel naar productgroepGratis OD Licentie
387Buitenlandse overnachtingen naar herkomstland (top 5)Gratis OD Licentie
388Bus: Aantal personenkilometer afgelegd met bussen en autocars, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
389Bus: Aantal reizigersritten van De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
390Bus: Aantal voertuigkilometer afgelegd door De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
391Bus: Voertuigenpark van De LijnGratis OD Licentie
392Cadastre bâtiments hospitalierslicense not specified
393Caméras de vitesse(not set)
394Caméras de vitesse(not set)
395Campagnes Vlaamse overheid: aantal & uitgavenGratis OD Licentie
396Camping autour de Namurlicense not specified
397Cannabisgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
398Capaciteit buitenschoolse kinderopvang, in aantal en per 1.000 kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar, op 1 januari van hetzelfde jaarGratis OD Licentie
399Capaciteit en aantal kinderen in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)Gratis OD Licentie
400Capaciteit en aantal kinderen in de Diensten Gezinsondersteunende PleegzorgGratis OD Licentie
401Capaciteit kinderopvang, in aantal en per 1.000 kinderen onder de 3 jaar, op 1 januari van hetzelfde jaarGratis OD Licentie
402Capaciteit opvang en begeleiding Bijzondere Jeugdbijstand, in aantal en per 1.000 0-17 jarigen en 0-21 jarigen, zonder gemeenschapsinstellingen, op 31 decemberGratis OD Licentie
403Capaciteit van de Gemeenschapsinstelingen Bijzondere Jeugdbijstand, naar regimeGratis OD Licentie
404Captages en eaux souterraines(not set)
405Carrières souterraines(not set)
406Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - Version 1_05(not set)
407Carte des Ravels en Wallonielicense not specified
408Carte géologiquelicense not specified
409Carte géologique de Wallonie (CGEOL_SIMPLE)(not set)
410Carte géologique de Wallonie - application internet(not set)
411Carte hydrogéologique de Wallonie - application internet(not set)
412Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW)(not set)
413Cartographie des obstacles à la libre circulation des poissons(not set)
414Centres coordination des soinslicense not specified
415Chambre de visite(not set)
416Chambres d'hôtes à Namurlicense not specified
417Codes INS communesother (open)
418Coëfficiënten audiovisuele materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
419Coëfficiënten gedrukte materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
420Comfort van de woningGratis OD Licentie
421Communes(not set)
422Composition des ménages 2013other (non-commcercial)
423Concentraties van zware metalen in oppervlaktewater, index 2000=100Gratis OD Licentie
424Concessions minières(not set)
425Conservation de la Nature(not set)
426Cours d'eau à ciel ouvert(not set)
427Cours d'eau à ciel ouvert(not set)
428Cours d'eau autour de la Région de Bruxelles-Capitale(not set)
429CRAB Adressenlijstlicense not specified
430CRAB Adressenlijst(not set)
431Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
432Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
433Cultuurparticipatie, in 4 categorieën, in %Gratis OD Licentie
434DAC-CRS(not set)
435DALY's (verloren gezonde levensjaren) door blootstelling aan PM10 en PM2,5Gratis OD Licentie
436Deelname aan het volwassenenonderwijs door 15- tot 64-jarigen, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
437Deelname aan vier specifieke schoolsportactivteitenGratis OD Licentie
438Deelname van studenten aan het ErasmusprogrammaGratis OD Licentie
439Deelnamegraad van vrouwen van 50 tot 69 jaar aan het borstkankerscreeningsprogrammaGratis OD Licentie
440Deelnemers aan de activiteiten van culturele centraGratis OD Licentie
441Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), naar typeGratis OD Licentie
442Demande d'emploi / branche d'activitélicense not specified
443Demande d'emploi par branche d'activitélicense not specified
444Demande d'emploi par catégorie administrativelicense not specified
445Demande d'emploi par catégorie d'âgelicense not specified
446Demande d'emploi par catégorie de durée d'inoccupationlicense not specified
447Demande d'emploi par nationalitélicense not specified
448Demande d'emploi par niveau d'étudelicense not specified
449demo.thedatatank.comother (open)
450Densiteit sportverenigingen (aantal verenigingen per 1000 inwoners)Gratis OD Licentie
451Densiteit van het jeugdwerk per provincie (aantal initiatieven per 1000 jongeren onder 25 jaar)Gratis OD Licentie
452Diensten voor bejaardenGratis OD Licentie
453Dienstenverdelers / netwerken (VRM)license not specified
454Digitale kloof: evolutie computerbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
455Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
456Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
457Digitale kloof: evolutie van het algemeen computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
458Digitale kloof: evolutie van het algemeen internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
459Digitale kloof: evolutie van het internetbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
460Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van de computer naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
461Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van het internet naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
462Directe materialen input (DMI) en eigen materialen consumptie (EMC),in ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
463Diversiteit jeugdaanbod:zendtijd per jaar en inhoudscategorie voor televisieprogramma's van KETNET (in uren per jaar)Gratis OD Licentie
464Diversiteitssector: aantal erkende diensten en hun personeelsbezettingGratis OD Licentie
465Données géologiques de base (GEOLOGIE)(not set)
466Données statistiques thématiquesother (open)
467Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per arrondissementGratis OD Licentie
468Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per gewest - variant 'brede definitie'Gratis OD Licentie
469Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per provincieGratis OD Licentie
470Doorstromingscoëfficiënt RESOC'sGratis OD Licentie
471Dopinggebruik: overtredingsratio per disciplineGratis OD Licentie
472Drinkwaterverbruik bevolking, per capita (m3/persoon)Gratis OD Licentie
473e-banking: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten voor internetbankierenGratis OD Licentie
474e-commerce: percentage personen die 3 tot 12 maanden geleden voor het laatst goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
475e-commerce: percentage personen die in de laatste 3 maanden goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
476e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar een probleem tegenkwamen bij de aankoop/het bestellen van goederen of diensten via internetGratis OD Licentie
477e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
478e-commerce: percentage personen die meer dan 1 jaar geleden voor het laatst goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
479e-gezondheid: percentage personen die in de laatste 3 maanden op het internet zochten naar informatie i.v.m. gezondheidGratis OD Licentie
480e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om info van de overheid te krijgenGratis OD Licentie
481e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om ingevulde formulieren naar de overheid te versturenGratis OD Licentie
482e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om met de overheid in contact te komenGratis OD Licentie
483e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om officiële documenten te downloadenGratis OD Licentie
484e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om kranten en tijdschriften te lezen of te downloadenGratis OD Licentie
485e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden webradio beluisterden of webtelevisie kekenGratis OD Licentie
486Echtscheidingen per gewestGratis OD Licentie
487Echtverklaarde cijfers voor de betaalde verkoop van Nederlandstalige krantenGratis OD Licentie
488Eco-efficiëntie van de energiesectorGratis OD Licentie
489Eco-efficiëntie van de landbouwGratis OD Licentie
490Eco-efficiëntie van het goederenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
491Eco-efficiëntie van het personenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
492Ecoregio's en ecodistricten(not set)
493ecoscore van personenwagensGratis OD Licentie
494Effectief personeel aan de Vlaamse universiteiten in voltijdse eenhedenGratis OD Licentie
495effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelenGratis OD Licentie
496Eindproductiewaarde, intermediair verbruik en netto toegevoegde waardeGratis OD Licentie
497Emissies van broeikasgassenGratis OD Licentie
498Emissies van het verkeer, naar modusGratis OD Licentie
499Emissies van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK's) per sector, in kgGratis OD Licentie
500Emplacements Parking Mobilité Réduitelicense not specified
501Emplois Cultureother (Public Domain)
502Energie-intensiteit per sectorGratis OD Licentie
503Energie-intensiteit van de economieGratis OD Licentie
504EnergiearmoedeGratis OD Licentie
505Energiegebruik door het verkeer, in PJGratis OD Licentie
506Energiegebruik naar sectorGratis OD Licentie
507Energiemarkt - Statistieken (VREG)license not specified
508Enkele economische kerncijfers voor de culturele sectorGratis OD Licentie
509Ensemble classé (arrêté définitif)(not set)
510Equipement et usages des entreprises en WallonieCC BY
511Equipement TIC des écoles de WallonieCC BY
512Équipements pour cyclistes(not set)
513ErfgoedevenementenGratis OD Licentie
514Erkende capaciteit in de ambulante zorg- en begeleidingsvormen voor personen met een handicapGratis OD Licentie
515Erkende capaciteit van de (semi-)residentiële voorzieningen in de zorg en begeleiding van minderjarige of meerderjarige personen met een handicapGratis OD Licentie
516Erkende voorzieningen, erkende capaciteit, begeleidingsdagen en bezettingsgraad Bijzondere Jeugdbijstand (zonder gemeenschapsinstellingen) naar categorie voorzieningGratis OD Licentie
517Erosiegevoelige gebieden (Watertoets)(not set)
518éRosion-RUISsellement-SOL - application internet(not set)
519ERRUISSOL - Classe de pente(not set)
520ERRUISSOL - Modèle Numérique de Terrain (MNT)(not set)
521ERRUISSOL - Risque d'érosion hydrique diffuse(not set)
522ERRUISSOL - Risque de ruissellement concentré(not set)
523ERRUISSOL - Risque de ruissellement diffus(not set)
524Espaces verts(not set)
525Espaces verts(not set)
526Espaces verts publics(not set)
527Espaces verts publics(not set)
528Essais géotechniques, essais de pénétration(not set)
529Essais géotechniques, forages(not set)
530Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique)(not set)
531Etat bactériologique des zones de baignade en Région wallonne - application internet(not set)
532Etat Civil population belge 2010license not specified
533Etat des eaux en Région wallonne - application internet(not set)
534Etat environnemental des Communes de Wallonie - application internet(not set)
535Etudes d'incidences sur l'environnement(not set)
536EU Structural FundsODC-ODbL
537Europeaid (EC)(not set)
538Europeana Linked Open DataCC0
539Europese vergelijking van het aantal buitenlandse aankomsten per 100 inwonersGratis OD Licentie
540Evolutie aantal sociaal-culturele verenigingenGratis OD Licentie
541Evolutie in het bereiken van de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor VlaanderenGratis OD Licentie
542Evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
543Evolutie uitgaven van de VRT aan de Vlaamse beeldindustrie (in miljoen euro)Gratis OD Licentie
544Evolutie van computerbezit in de Vlaamse huishoudensGratis OD Licentie
545Evolutie van computergebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
546Evolutie van de breedte van het gebruik van internettoepassingenGratis OD Licentie
547Evolutie van de dioxine-emissie, naar sector, in g TEQGratis OD Licentie
548Evolutie van de emissies van zware metalen veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
549Evolutie van de emissies veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
550Evolutie van de fosforverliezen, naar bekken, in kg/ha.jaarGratis OD Licentie
551Evolutie van de grondwaterstandenGratis OD Licentie
552Evolutie van de investeringsratio van de private sectorGratis OD Licentie
553Evolutie van de jaarlijkse marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
554Evolutie van de marktaandelen van de krantengroepenGratis OD Licentie
555Evolutie van de marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
556Evolutie van de nieuwsgaringGratis OD Licentie
557Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in VlaanderenGratis OD Licentie
558Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in Vlaanderen naar gebieden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (in km²)Gratis OD Licentie
559Evolutie van de oppervlakte van percelen met gebouwen voor economische bedrijvigheid naar bestemming van de gebouwen (in ha)Gratis OD Licentie
560Evolutie van de processen - verbaal, vonnissen en arresten bij de vaststelling van bouwovertredingenGratis OD Licentie
561Evolutie van de uit- en invoer van goederen (communautair concept)Gratis OD Licentie
562EVOLUTIE van de UITGAVEN VOOR O&O als % BBP naar sector van uitvoering (BERD en nonBERD)Gratis OD Licentie
563Evolutie van de verontreinigde oppervlakte, per stof, in ha (cumulatief)Gratis OD Licentie
564Evolutie van de Vlaamse mestbalans, in miljoen kg stikstof en miljoen kg fosfaatGratis OD Licentie
565Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (bij duisternis vermijden om weg te gaan) in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
566Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (kinderen ergens naar toe laten gaan) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
567Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (niet open doen) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
568Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (plaatsen mijden) in België, de gewesten en de Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
569Evolutie van het aantal bestaande RVT-beddenGratis OD Licentie
570Evolutie van het aantal bestaande woongelegenheden in assistentiewoningen/serviceflatgebouwen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
571Evolutie van het aantal bestaande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
572Evolutie van het aantal dossiers van OCMW-gesteunde asielzoekers (equivalent leefloon), % en indices (1987=100)Gratis OD Licentie
573Evolutie van het aantal geplande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
574Evolutie van het aantal geschatte digitale abonneesGratis OD Licentie
575Evolutie van het aantal jeugdhuizen in de tijdGratis OD Licentie
576Evolutie van het aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek, naar soortGratis OD Licentie
577Evolutie van het aantal letselongevallen per miljard personenkilometer afgelegd met personenwagensGratis OD Licentie
578Evolutie van het aantal letselongevallen, in EuropaGratis OD Licentie
579Evolutie van het aantal personen met een handicap dat een opleiding volgt in een centrum voor beroepsopleiding, op 31/12, in aantal en index (1993=100)Gratis OD Licentie
580Evolutie van het aantal radio-erkenningen in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
581Evolutie van het aantal radio-omroepen die deel uitmaken van een samenwerkingsverbandGratis OD Licentie
582Evolutie van het aantal televisiediensten waarvoor een kennisgeving is ingediend/een erkenning werd toegekend en het aantal operationele televisiedienstenGratis OD Licentie
583Evolutie van het aantal toegekende en het aantal effectieve PAB's voor personen met een handicapGratis OD Licentie
584Evolutie van het aantal verkeersdoden, in EuropaGratis OD Licentie
585Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers naar ernst van de verwondingGratis OD Licentie
586Evolutie van het algemeen (on)veiligheidsgevoel in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
587Evolutie van het algemeen computergebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
588Evolutie van het algemeen internetgebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
589Evolutie van het algemeen internetgebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
590Evolutie van het Bloso Tewerkstellingsproject TopsportGratis OD Licentie
591Evolutie van het Bloso Topsportstudentenproject Hoger OnderwijsGratis OD Licentie
592Evolutie van het dagbereik van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap in %Gratis OD Licentie
593Evolutie van het marktaandeel van de tv-zenders in de Vlaamse Gemeenschap (in %)Gratis OD Licentie
594Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval (selectief en niet-selectief) in kg/capitaGratis OD Licentie
595Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval, in kg per capita (Europese methode)Gratis OD Licentie
596Evolutie van het percentage ondertitelde Nederlandstalige programma's via teletekst op de openbare omroepGratis OD Licentie
597Evolutie van het totale bereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
598Evolutie van het weekbereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
599Evolutie van internetaansluitingen in Vlaamse huishoudensGratis OD Licentie
600Evolutie van thuisgebruik van de computer bij VlamingenGratis OD Licentie
601Evolutie van thuisgebruik van het internet bij VlamingenGratis OD Licentie
602Evolutie van vogels van landbouwgebieden, vogels van bosgebieden en andere vogelsGratis OD Licentie
603FaillissementenGratis OD Licentie
604FaillissementsratioGratis OD Licentie
605Familiaal arbeidsinkomen per familiale arbeidskrachtGratis OD Licentie
606Federale bevolkingsvooruitzichten 2007-2060Gratis OD Licentie
607Fiets: Fietsen per huishouden,Vlaams GewestGratis OD Licentie
608Fiets: Huishoudens met minstens één fiets, België en gewestenGratis OD Licentie
609Fietsgebruik, in miljard personenkilometer per jaar en naar gemiddeld aantal kilometer per persoon per jaarGratis OD Licentie
610filezwaarte op het hoofdwegennet, in kilometerurenGratis OD Licentie
611Floradatabank Atlas 1972(not set)
612Foeto-infantiele sterftecijfersGratis OD Licentie
613Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen van werkbeurzen per werkjaar in functie van het profiel van de aanvragerGratis OD Licentie
614Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart(not set)
615Gebkruik van kinderopvang voor kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oud, naar aard van opvangGratis OD Licentie
616Geboorten en bruto geboortecijfer per provincieGratis OD Licentie
617Geboorten per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
618Geboorten per gemeenteGratis OD Licentie
619Geboorten per gewestGratis OD Licentie
620Gebruik van e-mediaGratis OD Licentie
621Gebruik van kinderopvang bij kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oudGratis OD Licentie
622Geconsolideerd saldo eigen dienstjaar (gewone dienst) op de gemeentelijke begrotingsrekeningen, naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
623Geconsolideerde uitgaven volgens COFOG op 2 positiesGratis OD Licentie
624Geconsolideerde uitgaven volgens ESR op 2 positiesGratis OD Licentie
625Gedragsintenties: bereidheid om iets te doen voor het milieu, in %Gratis OD Licentie
626Gekend aantal (x1000) verontreinigde gronden en kadastrale percelenGratis OD Licentie
627Geluidsoverlast door het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
628Geluksgevoel van de VlamingenGratis OD Licentie
629Geluksgevoel van de Vlamingen naar belemmering wegens gezondheidstoestandGratis OD Licentie
630Geluksgevoel van de Vlamingen naar beroepstoestandGratis OD Licentie
631Geluksgevoel van de Vlamingen naar burgerlijke standGratis OD Licentie
632Geluksgevoel van de Vlamingen naar geslachtGratis OD Licentie
633Geluksgevoel van de Vlamingen naar huishoudinkomenGratis OD Licentie
634Geluksgevoel van de Vlamingen naar leeftijdGratis OD Licentie
635Geluksgevoel van de Vlamingen naar opleidingGratis OD Licentie
636Gemeentebelastingen naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
637GemeentecodesGratis OD Licentie
638Gemiddeld aantal vreemde talen per leerling in het algemeen vormend lager en hoger secundair onderwijs naar aantal talen en onderwijsniveauGratis OD Licentie
639Gemiddelde besteding korte vakantie (in euro)Gratis OD Licentie
640Gemiddelde besteding lange vakantieGratis OD Licentie
641gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenwagens, in g/kmGratis OD Licentie
642Gemiddelde dagbereik voor de VRT-/darGratis OD Licentie
643Gemiddelde en mediaan wachttijd sociale huurwoning, per provincieGratis OD Licentie
644Gemiddelde huurprijs sociale woningenGratis OD Licentie
645Gemiddelde leesvaardigheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
646Gemiddelde luisterduur per radio, uitgedrukt in minutenGratis OD Licentie
647Gemiddelde maximumprijzen van Euro 95 en Diesel (in euro), BelgiëGratis OD Licentie
648Gemiddelde oppervlakte per perceel per kadasterrubriek, in m²Gratis OD Licentie
649Gemiddelde oppervlakte van de land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
650Gemiddelde oppervlakte van een perceel bouwgrondGratis OD Licentie
651Gemiddelde rentevoet voor hypothecair krediet, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
652Gemiddelde uittredeleeftijd naar geslachtGratis OD Licentie
653Gemiddelde waterbeschikbaarheid, m3/inwonerGratis OD Licentie
654Gemiddelde wetenschappelijke geletterdheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
655Gemiddelde wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigenGratis OD Licentie
656Gemiddelde wiskundige geletterdheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
657Gemiddelde zuurstofconcentratie in oppervlaktewater, in mg/lGratis OD Licentie
658geospatial testlicense not specified
659Gesaneerde vismigratieknelpunten, in %Gratis OD Licentie
660Geschat percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van een diefstal vanaf de persoon, met of zonder bedreiging en/of geweld in de 12 maanden voor de bevraging, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
661Geschat percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van of bedreigd werd met geweld in de 12 maanden voor de bevraging, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
662Geschonden ombudsnormen (volgens ombudsdecreet) in de door de Vlaamse ombudsdienst beoordeelde dossiersGratis OD Licentie
663Gestandaardiseerde sterftecijfers door suïcideGratis OD Licentie
664gestort en verbrand huishoudelijk afval, in kg/capita (Lissabon)Gratis OD Licentie
665Gevoeligheid voor grondverschuivingen(not set)
666Gewestbelastingen geheven door de Vlaamse overheid naar oorsprong, op basis van aangepaste begrotingsgegevensGratis OD Licentie
667Gewestplan, raster(not set)
668gewogen gemiddeld nitraatresiduGratis OD Licentie
669Gewone ontvangsten politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
670Gewone ontvangsten provincies (begrotingen)Gratis OD Licentie
671Gewone uitgaven politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
672Gewone uitgaven provincies (begrotingen)Gratis OD Licentie
673Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer naar type uitgave, in Europa, in %Gratis OD Licentie
674Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer t.o.v. de totale consumptie, in Europa, in %Gratis OD Licentie
675Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer, Vlaams GewestGratis OD Licentie
676Gîtes à Namurlicense not specified
677Gîtes-citadins Namurlicense not specified
678Globale verdeling van de Vlaamse oppervlaktewateren over de kwaliteitsklassen op basis van de Belgische Biotische Index, in %Gratis OD Licentie
679Gradatie van tevredenheid met diverse aspecten van de job, in %Gratis OD Licentie
680Grenzen van polders(not set)
681Grenzen van wateringen(not set)
682GroeipremieGratis OD Licentie
683Groene Stroom Statistieken (VREG)license not specified
684Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden(not set)
685Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)(not set)
686Grondwatersystemen(not set)
687Grübel-Lloyd Indices (GLI)Gratis OD Licentie
688Habitats Natura 2000(not set)
689HCOVv2006(not set)
690Hébergement sur bâteaulicense not specified
691Het aantal leners per provincie (in % van bevolking)Gratis OD Licentie
692Het Centraal Kempisch Systeem (CKS)(not set)
693Het Centraal Vlaams Systeem (CVS)(not set)
694Het gebruik van regenwater door de Vlamingen + toepassingen waarvoor het gebruikt wordt (in %)Gratis OD Licentie
695Het Maassysteem (MS)(not set)
696Het procentuele aandeel van de Vlaamse cultuurbegroting in het Vlaamse BBP (in 1000 euro)Gratis OD Licentie
697Hoeveelheid bedrijfsafval, opgesplitst in primair en secundair geproduceerd afval, in miljoen ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
698hoeveelheid niet-selectief aangeboden primair bedrijfsafval, in miljoen tonGratis OD Licentie
699hoeveelheid primaire bedrijfsafvalstoffen, in miljoen tonGratis OD Licentie
700Hoeveelheid verwerkte en geëxporteerde mest (miljoen kg fosfaat en stikstof)Gratis OD Licentie
701Hotels à Namurlicense not specified
702Houding tegenover holebi's en holebiseksualiteitGratis OD Licentie
703Houding uitbreiding EU, Europese vergelijking, % dat voor de uitbreiding van de EU is met andere landen in de komende jarenGratis OD Licentie
704Houding van Vlamingen tegenover de rollen van mannen en vrouwenGratis OD Licentie
705Houding van Vlamingen tegenover migranten en migrantenbeleidGratis OD Licentie
706Huishoudelijk afval, naar type ophaling (selectief - niet selectief), in miljoen tonGratis OD Licentie
707Huishoudens per gemeenteGratis OD Licentie
708Huishoudens per gewestGratis OD Licentie
709Huisvestingsproblemen, vergelijking met enkele Europese landenGratis OD Licentie
710Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, in %Gratis OD Licentie
711Human Mortality Databaseother (open)
712Humanitarian Aid department - ECHO (EC)other (Attribution)
713Huwelijken per gewestGratis OD Licentie
714Hydrogeologisch homogene zone's(not set)
715Hydrografie(not set)
716ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geboorteland en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
717ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht en onderwijsniveau, in %Gratis OD Licentie
718ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
719ILO-werkloosheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
720ILO-werkloosheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
721Immigration statistics: before entryOGLEmployment and social rights/affairs
722Incidentie van syfilis en gonorroeGratis OD Licentie
723Index private huurGratis OD Licentie
724Index voor duurzame economische welvaart, in euro per inwonerGratis OD Licentie
725Indicateurs et taux de demande d'emploilicense not specified
726Inkomsten VRT, in miljoen euroGratis OD Licentie
727Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistiquelicense not specified
728Interactieve Vlaamse ArbeidsrekeningGratis OD Licentie
729International Journal of Automation and Power Engineering (IJAPE)other (open)
730INTERNATIONALE VERGELIJKING O&O-UITGAVENGratis OD Licentie
731Internetgebruik in het kader van financiële dienstenGratis OD Licentie
732Internetgebruik om de actualiteit op te volgenGratis OD Licentie
733Internetgebruik om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen zoals facebook, netlog, …Gratis OD Licentie
734Internetgebruik om een afstand te overbruggen, waaronder telewerkenGratis OD Licentie
735Internetgebruik om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te biedenGratis OD Licentie
736Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te kopenGratis OD Licentie
737Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te verkopenGratis OD Licentie
738Internetgebruik om in contact te komen met de overheidGratis OD Licentie
739Internetgebruik om informatie op te zoekenGratis OD Licentie
740Internetgebruik om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestelGratis OD Licentie
741Internetgebruik om spelletjes te spelenGratis OD Licentie
742Internetgebruik om te participeren aan cursussen of aan debattenGratis OD Licentie
743Internetgebruik voor communicatie zoals e-mail, telefoneren, SMS, chattenGratis OD Licentie
744Internetgebruikers: evolutie van de breedte van het internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
745Inventaris Onroerend Erfgoedlicense not specified
746Investeringen in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
747Investeringen in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
748Investeringssteun kleine ondernemingenGratis OD Licentie
749Investeringssteun middelgrote en grote ondernemingenGratis OD Licentie
750Itinéraires cyclables régionaux(not set)
751Itinéraires cyclables régionaux(not set)
752jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM2,5)Gratis OD Licentie
753Jaargemiddelde concentratie zwevend stof (PM10), in µg/m3Gratis OD Licentie
754Jaargemiddelde nitraatconcentratie in het MAP-meetnet en het algemeen meetnet oppervlaktewater, % MAP-meetpunten met minstens één overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg/lGratis OD Licentie
755Jaargemiddelde NO2-concentratie, in µg/m³ en blootstelling van de bevolkingGratis OD Licentie
756Jaarlijkse aangroei van het aantal definitief beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappenGratis OD Licentie
757Jaarlijkse aankoop van natuur- en bosgebieden, in haGratis OD Licentie
758Jaaromzet van de reclamemarkt in Vlaanderen (brutocijfers in miljoen euro)Gratis OD Licentie
759Juridische en planologische toestand van het aanbod in woonuitbreidingsgebieden dat al dan niet kan ontwikkeld worden op korte of langere termijnGratis OD Licentie
760Kanalen van nieuwsgaring naar geslachtGratis OD Licentie
761Kanalen van nieuwsgaring naar het al dan niet hebben van werkGratis OD Licentie
762Kanalen van nieuwsgaring naar het gezinsinkomenGratis OD Licentie
763Kanalen van nieuwsgaring naar leeftijdGratis OD Licentie
764Kandidaat-huurders sociale woning, per provincieGratis OD Licentie
765Kayak - Circulation sur les cours d'eau - application internet(not set)
766Kenmerken van de aanvragers van leningen aan het Vlaams WoningfondsGratis OD Licentie
767Kenmerken van de industrie naar technologie-intensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
768Kenmerken van de marktdiensten naar kennisintensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
769Kennis Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
770Kennis van de Europese instellingen, Europese vergelijking, % dat ja zegtGratis OD Licentie
771Kerncijfers topsportscholenGratis OD Licentie
772Kijk op de toekomst van de Europese Unie, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
773Kindermishandeling: aantal meldingen bij de vertrouwenscentra en betrokken kinderenGratis OD Licentie
774Kindermishandeling: gemelde kinderen bij de vertrouwensartscentra naar aard van gemelde feitenGratis OD Licentie
775Knelpuntberoepen, naar beroepsgroep en oorzaak knelpuntkarakterGratis OD Licentie
776Koopgedrag 'eerlijke' producten door Vlamingen, naar plaats van aankoop, frequentie in %Gratis OD Licentie
777Korte vakantiebestemmingen van de VlamingGratis OD Licentie
778Korte vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
779Kosten OCMW’s (begrotingen)Gratis OD Licentie
780Kunsten en Erfgoed - Kerncijfers 2012license not specified
781Kunsten en Erfgoed - Topstukken lijstlicense not specified
782KunstenaanbodGratis OD Licentie
783La biodiversité en Wallonie, recherche cartographique - application internet(not set)
784La Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - application internet(not set)
785La Carte Numérique des Sols de Wallonie - application internet(not set)
786La cartographie du bruit en Wallonie - application internet(not set)
787LandbouwareaalGratis OD Licentie
788Landelijke radio-omroeporganisaties (VRM)license not specified
789Lange vakantiebestemmingen van de VlamingGratis OD Licentie
790Lange vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
791Leden, vrijwilligers en deelnemers aan het sociaal cultureel werkGratis OD Licentie
792Ledenaantal Erfgoed VlaanderenGratis OD Licentie
793Leeftijd van de bedrijfshoofden van land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
794Leeftijdspreiding leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
795Leerling-leerkracht-ratio kleuteronderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
796Leerling-leerkracht-ratio lager onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
797Leerling-leerkracht-ratio secundair onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
798Lente index libellen: gemiddelde eerste waarneming van 26 libellensoorten, index 1984=100Gratis OD Licentie
799Les thématiques du sous-sol wallon - Internet(not set)
800Les tiques en Belgique(not set)
801Les Voies lentes en Wallonie - application internet(not set)
802Levensverwachting bij de geboorteGratis OD Licentie
803Levensverwachting per gewestGratis OD Licentie
804Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie)Gratis OD Licentie
805Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
806Lezerstotaal Nederlandstalige kranten (papieren versie)Gratis OD Licentie
807Lezerstotaal Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
808Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
809Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
810Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
811Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
812Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
813Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
814Lidmaatschap van een sportclub in de EU 27Gratis OD Licentie
815Lidmaatschap van een vereniging (internationale vergelijking)Gratis OD Licentie
816LierGNU FDL
817Lignes de bus, tram et métro de la STIB(not set)
818Lignes du réseau TEC(not set)
819Limites administratives du DNF(not set)
820Liquiditeiten en schuld Vlaamse gemeenten naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
821Liste de Centres agréés de soins à domicilelicense not specified
822Liste des résultats des comptages 2010 - 2012license not specified
823Lokale radio-omroeporganisaties in Vlaanderen (VRM)license not specified
824Lokale Statistiekenlicense not specified
825Loonkost per eenheid productGratis OD Licentie
826Loontrekkende werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sectorGratis OD Licentie
827LU: Budget LU 2012ODC-PDDL
828luchtkwaliteitindex in Antwerpen, Veurne en Gent, in %Gratis OD Licentie
829Luchtvaart: Bewegingen luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
830Luchtvaart: Passagiers luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
831Luchtvaart: Passagiers luchthavens, EuropaGratis OD Licentie
832Luchtvaart: Tonnage luchthavens EuropaGratis OD Licentie
833Luchtvaart: Tonnage luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
834Maandelijks huurbedrag dat huurders betalen voor hun woning (zonder bijkomende kosten)Gratis OD Licentie
835Machineoplage Nederlandstalige krantenGratis OD Licentie
836Mandatenbestand van het FWO naar type onderzoekerGratis OD Licentie
837Mapa de Cooperacion Internacional (Columbia)(not set)
838MarktaandelenGratis OD Licentie
839Marktaandelen elektriciteits- en aardgasleveringGratis OD Licentie
840Masses d'eau souterraines(not set)
841Masses d'eau souterraines(not set)
842Maternale leeftijdGratis OD Licentie
843Maximaal subsidieerbare en werkelijk gepresteerde uren gezinszorgGratis OD Licentie
844MechelenCC0
845Meest bedreigende vormen van milieuverontreiniging volgens de burger, in %Gratis OD Licentie
846Mening belangrijkheid ontwikkelingshulp, Europese vergelijking, % die het belangrijk vindtGratis OD Licentie
847Mening over de richting waarin de zaken in de EU momenteel uitgaan, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
848Mening over globalisering aan de hand van 2 stellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
849Mening van de Vlaming over de mogelijkheid om de milieuvervuiling tegen te gaan, in %Gratis OD Licentie
850Metawal - Catalogue pour l'information géographique de Wallonie(not set)
851Meteo Beauraingother (open)
852Middelen van de Vlaamse overheid naar soort, op basis van aangepaste begrotingsgegevensGratis OD Licentie
853Migratiecijfers per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
854Migratiecijfers per gewestGratis OD Licentie
855Migratiecijfers per provincieGratis OD Licentie
856Milieu-attitude: bezorgdheid over het milieu als problematisch gegeven, in %Gratis OD Licentie
857Milieubeleidsevaluatie: mening over de inzet van Vlaanderen om het milieu te beschermen, in %Gratis OD Licentie
858Milieuvriendelijk gedrag, in % (bijna) altijd of dikwijlsGratis OD Licentie
859Modale verdeling goederenvervoer, België en GewestenGratis OD Licentie
860Modale verdeling goederenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
861Modale verdeling personenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
862Modale verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen per dag per persoon volgens hoofdvervoerswijze, in %Gratis OD Licentie
863Modale verdeling van het woon-werk/schoolverkeerGratis OD Licentie
864Modèles numériques de surface des lits majeurs des principaux cours d'eau wallons(not set)
865Monument classé (arrêté définitif)(not set)
866Motivaties van rijkere landen om aan ontwikkelingshulp te doen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
867Motorfiets: Aantal voertuigkilometer en personenkilometer afgelegd met motoren, België en gewestenGratis OD Licentie
868Motorfiets: Huishoudens met minstens één motorfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
869Motorfiets: Motorfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
870Mouvements population 2013other (non-commcercial)
871MST-generatiestudenten aan de universiteitGratis OD Licentie
872Musées à Namurlicense not specified
873NacecodesGratis OD Licentie
874NaturalisatiesGratis OD Licentie
875Naturalisaties per gewestGratis OD Licentie
876Natuurlijk accres per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
877Natuurlijk accres per gewest (per 100 inwoners)Gratis OD Licentie
878Natuurlijk accres per provincieGratis OD Licentie
879Netto invoer van elektriciteitGratis OD Licentie
880Netto ontwikkelbaar vermogenGratis OD Licentie
881Niet-navolgingspercentage, naar leeftijdGratis OD Licentie
882Nieuwbouw door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen : huurwoningen en koopwoningenGratis OD Licentie
883Nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigenGratis OD Licentie
884Nieuwsbereik VRT-radio's op een gemiddelde dag bij Vlamingen ouder dan 12 jaarGratis OD Licentie
885Nieuwsgaring naar opleiding respondentGratis OD Licentie
886Nitraatoverschrijdingen in het grondwatermeetnet (MAP-meetnet)Gratis OD Licentie
887Noeuds de carrefours(not set)
888Noeuds de carrefours(not set)
889Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
890Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
891Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
892Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
893Noodzakelijke herstellingen aan de woningGratis OD Licentie
894Official Development Assistance to Mozambique Database (ODAmoz)(not set)
895Officieel netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland, naar soortGratis OD Licentie
896Officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA), in euroGratis OD Licentie
897Omzet in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
898Omzetting Europese regelgeving, naar soort inbreukGratis OD Licentie
899Onaangepaste snelheid in het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
900Onderwijs- en werkstatus van 20- tot 24-jarigen, Vlaams Gewest en OESOGratis OD Licentie
901Onderwijsaanbodlicense not specified
902OngevallensterfteGratis OD Licentie
903Ontgroening per arrondissementGratis OD Licentie
904Ontgroening per gewestGratis OD Licentie
905Ontgroening per provincieGratis OD Licentie
906Ontvankelijke eerstelijnsklachten naar domeinGratis OD Licentie
907Ontvankelijke klachten bij de Vlaamse ombudsdienst naar thema, in %Gratis OD Licentie
908Opbrengsten OCMW’s (begrotingen)Gratis OD Licentie
909Openbaar vervoer in Vlaanderenlicense not specified
910Openbare afvalwaterzuivering als % van de bediende bevolkingGratis OD Licentie
911OpenBelgium Data CatalogCC0
912Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie in WKK'sGratis OD Licentie
913Opleiding van starters in de land- en tuinbouwGratis OD Licentie
914Opleidingen bij de Vlaamse Trainersschool naar soort en niveauGratis OD Licentie
915Opleidingen Vlaamse Trainerschool (cursisten, VTS-cursussen, erkende cursussen)Gratis OD Licentie
916Oppervlakte met ‘effectief natuurbeheer’, in haGratis OD Licentie
917Oppervlakte natuur- en bosreservaat per provincie, in haGratis OD Licentie
918Oppervlakte van de Vlaamse bedrijventerreinenGratis OD Licentie
919Oppervlakte VEN en IVON dat afgebakend is (ha)Gratis OD Licentie
920Oppervlakte Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en NATURA 2000, in ha en %Gratis OD Licentie
921OprichtingsratioGratis OD Licentie
922Oprichtingsratio in de RESOC'sGratis OD Licentie
923Optimisime of pessimisme over de toekomst van de Europese Unie, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
924Opvatting of het een goede zaak is deel uit te maken van de Europese Unie, Europese vergelijking, % dat het een goede zaak vindtGratis OD Licentie
925Opvatting over voordelen halen uit lidmaatschap Europese Unie, Europese vergelijking, % dat vindt dat er voordeel mee gedaan wordtGratis OD Licentie
926Orthofoto's, middenschalig, zomervlucht 2009(not set)
927Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen(not set)
928Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen, 2013.01(not set)
929Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2012, Vlaanderen(not set)
930Orthophotoplan 2012(not set)
931Orthophotoplan 2012(not set)
932Orthophotos 1994 - 2000(not set)
933Orthophotos 2006 - 2007(not set)
934Orthophotos 2009-2010(not set)
935Orthophotos 2012-2013(not set)
936Ouderdom van de woning volgens KadasterGratis OD Licentie
937Ouderen-afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
938Outils cartographiques de la Mobilité - Outils standard - application internet(not set)
939Outils cartographiques de la Mobilité - SANTORIN - application internet(not set)
940Overbevolkte woningen, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
941Overheidsinvesteringen door het Vlaams Gewest in de Vlaamse zeehavens, in miljoen euro (prijzen 2006 ABEX-index)Gratis OD Licentie
942Overheidsuitgaven per kleuter, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
943Overheidsuitgaven per leerling in het lager onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
944Overheidsuitgaven per leerling in het secundair onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
945Overheidsuitgaven per student in het hoger onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
946Overnachtingen in erkende jeugdverblijfcentraGratis OD Licentie
947Overschot stikstof en fosfor op de bodembalans van de landbouw (kg/ha)Gratis OD Licentie
948Overstromingsgevoelige gebieden – (Watertoets)(not set)
949Overzicht van de evolutie van de ruimteboekhouding, gebaseerd op volledig afgeronde planningsprocessen, in haGratis OD Licentie
950ozonoverschrijdingsindicatorGratis OD Licentie
951Pakistan Development Assistance Database (DAD)
952Parking accessibleslicense not specified
953Parking details Antwerplicense not specified
954Parking lots GhentCC0
955Parking lots Kortrijklicense not specified
956Parkings publics(not set)
957Parkings publics(not set)
958Parkings Turnhoutlicense not specified
959Parko Shop & Go real-time bezettinglicense not specified
960Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
961Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
962Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
963Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
964Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
965Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
966Participatie aan een operavoorstelling naar geslachtGratis OD Licentie
967Participatie aan een operavoorstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
968Participatie aan een operavoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
969Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar geslachtGratis OD Licentie
970Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar leeftijdGratis OD Licentie
971Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar opleidingGratis OD Licentie
972Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar geslachtGratis OD Licentie
973Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
974Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar opleidingGratis OD Licentie
975Participatie aan klassiek concertfestiva naar opleidingGratis OD Licentie
976Participatie aan klassiek concertfestival naar geslachtGratis OD Licentie
977Participatie aan klassiek concertfestival naar leeftijdGratis OD Licentie
978Participatie aan Pop-of rockconcert naar geslachtGratis OD Licentie
979Participatie aan Pop-of rockconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
980Participatie aan Pop-of rockconcert naar opleidingGratis OD Licentie
981Participatie aan theater of toneelvoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
982Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
983Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
984Participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
985Particuliere televisiediensten - Privaat (VRM)license not specified
986Particuliere televisiediensten - Regionaal (VRM)license not specified
987Passes à poissons(not set)
988PATENTEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEFGratis OD Licentie
989Patrimoine naturel - application internet(not set)
990Pendelafstand van het woon-werkverkeer, naar afstandsklasse, in %Gratis OD Licentie
991Percentage 15-jarigen met overgewichtGratis OD Licentie
992Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar aankopen deed via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
993Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen deed of ontving via computernetwerkenGratis OD Licentie
994Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen ontving via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
995Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via EDI-berichtenGratis OD Licentie
996Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via een websiteGratis OD Licentie
997Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers buiten de EUGratis OD Licentie
998Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-landGratis OD Licentie
999Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-land en in een land buiten de EUGratis OD Licentie
1000Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in eigen landGratis OD Licentie
1001Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in een ander EU-landGratis OD Licentie
1002Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in eigen landGratis OD Licentie
1003Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in land buiten de EUGratis OD Licentie
1004Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen buiten de EU realiseerdeGratis OD Licentie
1005Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in een ander EU-land én in een land buiten de EU realiseerdeGratis OD Licentie
1006Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in een ander EU-land realiseerdeGratis OD Licentie
1007Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in eigen land realiseerdeGratis OD Licentie
1008Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar online aankopen deedGratis OD Licentie
1009Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar onlinebestellingen ontvingGratis OD Licentie
1010Percentage bedrijven die een digitale handtekening gebruiken bij het verzenden van een berichtGratis OD Licentie
1011Percentage bedrijven die vrije of open source operating systemen zoals Linux gebruikenGratis OD Licentie
1012Percentage bedrijven met computergebruikGratis OD Licentie
1013Percentage bedrijven met een breedbandaansluiting in januari van het jaar (vast of mobiel)Gratis OD Licentie
1014Percentage bedrijven met een mobiele breedbandverbinding in januari van het jaarGratis OD Licentie
1015Percentage bedrijven met een mobiele verbinding in januari van het jaarGratis OD Licentie
1016Percentage bedrijven met een vaste breedbandverbindingGratis OD Licentie
1017Percentage bedrijven met een websiteGratis OD Licentie
1018Percentage bedrijven met een website/homepage met de mogelijkheid om online te bestellen, reserveren of boekenGratis OD Licentie
1019Percentage bedrijven met internettoegangGratis OD Licentie
1020Percentage huishoudens naar het apparaat waarmee thuis een verbinding met het internet wordt gemaaktGratis OD Licentie
1021Percentage individuen dat een computercursus volgde naar periodeGratis OD Licentie
1022Percentage individuen die de computer gebruikten naar periode van gebruikGratis OD Licentie
1023Percentage individuen die het internet gebruikten naar periode van gebruikGratis OD Licentie
1024Percentage individuen met computergebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksfrequentieGratis OD Licentie
1025Percentage individuen met computergebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksplaatsGratis OD Licentie
1026Percentage individuen met internetgebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksfrequentieGratis OD Licentie
1027Percentage individuen met internetgebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksplaatsGratis OD Licentie
1028Percentage inducties, epidurales en keizersnedes bij bevallingenGratis OD Licentie
1029Percentage personen dat aangifte deed (pv) dat ze hetzij bedreigd werden met geweld, hetzij slachtoffer werden van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
1030Percentage personen dat een mammografie liet uitvoeren in de afgelopen 2 jarenGratis OD Licentie
1031Percentage personen dat melding maakte dat ze hetzij bedreigd werden met geweld, hetzij slachtoffer werden van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
1032Percentage personen die in de laatste 3 maanden e-mails verstuurden/ontvingenGratis OD Licentie
1033Percentage personen die in de laatste 3 maanden eigen materiaal (tekst, beeld, muziek,...) uploaden naar een website om het te delenGratis OD Licentie
1034Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om een online cursus te volgenGratis OD Licentie
1035Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om goederen en diensten te verkopenGratis OD Licentie
1036Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten voor training en educatieGratis OD Licentie
1037Percentage personen die in de laatste 3 maanden info over goederen/diensten zochten op het internetGratis OD Licentie
1038Percentage personen die in de laatste 3 maanden online communiceerdenGratis OD Licentie
1039Percentage personen die in de laatste 3 maanden software downloaddenGratis OD Licentie
1040Percentage personen die in de laatste 3 maanden via het internet telefoneerden of video calls dedenGratis OD Licentie
1041Percentage personen met een overconsumptie alcoholGratis OD Licentie
1042Percentage regelmatige / dagelijkse rokers in België vanaf 15 jaar en ouderGratis OD Licentie
1043Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van een autodelict in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
1044Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van geweld in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
1045Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeergeluidGratis OD Licentie
1046Percentage van de bevolking ernstig of extreem gehinderd door geluid en geurGratis OD Licentie
1047Percentage van de huishoudens met een internetaansluitingGratis OD Licentie
1048Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde computeractiviteitenGratis OD Licentie
1049Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde internetactiviteitenGratis OD Licentie
1050Percentage van de meetplaatsen van het MAP-meetnet dat niet voldoet aan de norm van de nitraatrichtlijn, per bekken en per provincieGratis OD Licentie
1051Percentage van de sport- en cultuurdiensten op het hele huishoudbudgetGratis OD Licentie
1052Percentage van het totaal aantal werkzame personen die in januari van het jaar een draagbaar toestel kregen met minstens 3G-technologieGratis OD Licentie
1053Percentage vrouwen dat een uitstrijkje gehad heeft in de loop van de laatste 3 jaarGratis OD Licentie
1054Perceptie van de handhaving van verkeersregels, in %Gratis OD Licentie
1055Performantie VRT in functie van de normen vastgelegd in de beheersovereenkomstGratis OD Licentie
1056Permanente bewoning op vergunningsplichtige campingterreinenGratis OD Licentie
1057Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
1058Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
1059Personeel deelsectoren lokale sectorGratis OD Licentie
1060Personenwagen: Aandeel dieselwagens in de vloot aan personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1061Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, naar type weg, België en gewestenGratis OD Licentie
1062Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1063Personenwagen: Aantal voertuigkilometer afgelegd met personenwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
1064Personenwagen: Bezettingsgraad van een personenwagen, Belgie en gewestenGratis OD Licentie
1065Personenwagen: Huishoudens met minstens één personenwagen, België en gewestenGratis OD Licentie
1066Personenwagen: Personenwagens naar brandstoftype, Vlaams GewestGratis OD Licentie
1067Personenwagen: Personenwagens per 1.000 inwoners, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1068Personenwagen: Personenwagens per huishouden, België en gewestenGratis OD Licentie
1069Personenwagen: personenwagens per huishouden, naar hoeveelheid personenwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
1070Personenwagen: Personenwagens per km², Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1071Persoonlijke betrokkenheid bij hulp aan mensen in ontwikkelingslanden, naar vorm, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1072Picclicense not specified
1073Pijpleidingen: Aantal tonkilometer afgelegd via oliepijleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
1074Pijpleidingen: Lengte van de oliepijpleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
1075Pijpleidingen: Lengte van het aardgaspijpleidingnetwerk, België en Europese UnieGratis OD Licentie
1076Plans du Ministère des Travaux publics(not set)
1077Pleegzorg: aantal pleeggezinnen naar band met het pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1078Pleegzorg: pleeggezinnen aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1079Pleegzorg: pleegkinderen en pleeggasten, aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1080Pleegzorg: pleegzorgsituaties naar band tussen pleeggezin en pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1081Pleegzorg: pleegzorgsituaties, aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1082Pleegzorg: provinciale spreiding pleeggezinnen, aantal en percentagesGratis OD Licentie
1083Pleegzorg: provinciale spreiding pleegzorgsituaties, aantal en percentagesGratis OD Licentie
1084Pleegzorg: provinciale spreiding pleegzorgsituaties, pleeggezinnen en pleegkinderen/pleeggasten per 10.000 inwonersGratis OD Licentie
1085Pleegzorg: regionale spreiding pleegkinderen/pleeggasten, aantal en percentagesGratis OD Licentie
1086Podiumaanbod van de culturele centraGratis OD Licentie
1087Points d'adresses(not set)
1088Points d'adresses(not set)
1089Points d'altitude(not set)
1090Population by Usual Residence Migration Birthplaces and NationalitiesLicense Not Specified
1091Population par communes 2013other (non-commcercial)
1092Positionnement des chantiers, accidents et autres événements sur les routes et autorouteslicense not specified
1093Positions des groupements d'arrêts STIB(not set)
1094Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
1095Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
1096Poteaux d'arrêt du réseau TEC(not set)
1097Potentieel verzurende emissies: SO2, NOX en NH3 en totaal in 106 ZeqGratis OD Licentie
1098Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014)(not set)
1099Privé-uitgaven voor wonen in promille van de gezinsuitgavenGratis OD Licentie
1100Producteur < 10 KwAlicense not specified
1101Productie van water voor openbare watervoorziening uit grondwater en oppervlaktewater, in miljoen m3Gratis OD Licentie
1102Profielen kartering(not set)
1103Projet d'arrêté de désignation des sites Natura2000 [Enquêtes publiques 2012](not set)
1104Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
1105Promenade verte(not set)
1106Promenade verte(not set)
1107Promenade verte : centroïdes des tronçons(not set)
1108Provinciebelastingen (begrotingen)Gratis OD Licentie
1109PSI BelgiumODC-PDDL
1110Qualité des eaux de surface (Aquabio) - application internet(not set)
1111Quartair profieltypekaart kaartblad 1 - 7 Essen - Kapellen(not set)
1112Quartair profieltypekaart kaartblad 10 - 18 Maaseik-Beverbeek(not set)
1113Quartair profieltypekaart kaartblad 14 Lokeren(not set)
1114Quartair profieltypekaart kaartblad 15 Antwerpen(not set)
1115Quartair profieltypekaart kaartblad 16 Lier(not set)
1116Quartair profieltypekaart kaartblad 17 Mol(not set)
1117Quartair profieltypekaart kaartblad 21 Tielt(not set)
1118Quartair profieltypekaart kaartblad 22 Gent(not set)
1119Quartair profieltypekaart kaartblad 23 Mechelen(not set)
1120Quartair profieltypekaart kaartblad 24 Aarschot(not set)
1121Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt(not set)
1122Quartair profieltypekaart kaartblad 26 Rekem(not set)
1123Quartair profieltypekaart kaartblad 3 - 9 Maarle - Arendonk(not set)
1124Quartair profieltypekaart kaartblad 30 - 38 Geraardsbergen - Ath(not set)
1125Quartair profieltypekaart kaartblad 32 Leuven(not set)
1126Quartair profieltypekaart kaartblad 34 - 35 Tongeren(not set)
1127Quartair profieltypekaart kaartblad 4 - 5 - 11 - 12 Oostende(not set)
1128Quartair profieltypekaart kaartblad 41 Waremme(not set)
1129Quartair profieltypekaarten Vlaanderen (raster)(not set)
1130Quartiers du monitoring(not set)
1131Quartiers du monitoring(not set)
1132Ravel 1 Centre / Mons-Namurlicense not specified
1133Ravel 1 Est / Namur-Maastrichtlicense not specified
1134Ravel 1 Ouest / Comines-Monslicense not specified
1135Recensement circulation autoroutes 2010license not specified
1136Recensement circulation routes 2010license not specified
1137Reële groei van het BBPGratis OD Licentie
1138Regelgevingsagendalicense not specified
1139Région Bruxelloise(not set)
1140Regionale economische vooruitzichten 2010-2016license not specified
1141Registratierechten bij de aankoop van een woning, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
1142Reiswegen Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 15/01/2014(not set)
1143Réseau de mesure du bruit(not set)
1144Réseau de mesure du bruit(not set)
1145Réseau de surveillance de la qualité chimique et physico-chimique des eaux de surface(not set)
1146Réseau de surveillance de la qualité de l'air(not set)
1147Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
1148Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
1149Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines - reporting européen(not set)
1150Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
1151Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
1152Réseau hydrographique(not set)
1153Réseau hydrographique(not set)
1154Réserves naturelles et forestières(not set)
1155Residentiële sector ouderenzorg, aantal plaatsen versus de programmatieruimteGratis OD Licentie
1156Risicozones voor overstromingen(not set)
1157Risques d'Inondation - Directive Inondation - Emprises des zones inondables(not set)
1158Risques d'inondation - Directive Inondation - Nombre d'habitants en zones inondables(not set)
1159Rol EU in dagelijks leven, Europese vergelijking, % dat denkt dat de EU een positieve rol speelt in het dagelijkse leven op vlak van …Gratis OD Licentie
1160Route toursitique Bavay Tongreslicense not specified
1161Routes, chemins, sentiers et pistes cavalières en forêt de Soignes et dans le bois du Laerbeek(not set)
1162Routes, chemins, sentiers et pistes cavalières en forêt de Soignes et dans le bois du Laerbeek(not set)
1163Ruilverkavelingsgebieden, Toestand 2002-01-01(not set)
1164Ruimtegebruik bedrijventerreinen op Vlaams niveau (in ha)Gratis OD Licentie
1165Ruimtelijke uitvoeringsplannen, contouren (gewestelijk)(not set)
1166Rwanda Development Assistance Database (DAD)(not set)
1167Salarissen van leerkrachten in het algemeen hoger secundair onderwijs (ISCED2), naar carrièremoment, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
1168Salarissen van leerkrachten in het lager onderwijs (ISCED1), naar carrièremoment, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
1169Salarissen van leerkrachten in het lager secundair onderwijs (ISCED2), naar carrièremoment,in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
1170Samengestelde Quartairprofieltypekaart Vlaanderen(not set)
1171Schatting van het percentage personen (15 jaar en ouder) dat in het jaar voor de bevraging hetzij bedreigd werd met geweld, hetzij slachtoffer werd van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
1172Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie - application internet(not set)
1173Scholingsgraad van de bevolking (25-64 jaar), in %Gratis OD Licentie
1174Schoolbevolking in de onthaaklas voor anderstalige nieuwkomersGratis OD Licentie
1175Schoolbevolking in het algemeen secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1176Schoolbevolking in het beroepssecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1177Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het kleuteronderwijs, in %Gratis OD Licentie
1178Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1179Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs naar geslachtGratis OD Licentie
1180Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het lager onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1181Schoolbevolking in het buitengewoon onderwijsGratis OD Licentie
1182Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1183Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1184Schoolbevolking in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1185Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs naar onderwijsniveau van de leerling, Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
1186Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het gewoon basis- en secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1187Schoolbevolking in het gewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1188Schoolbevolking in het gewoon lager onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1189Schoolbevolking in het gewoon onderwijsGratis OD Licentie
1190Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs, naar geslacht en onderwijsvormGratis OD Licentie
1191Schoolbevolking in het kunstsecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1192Schoolbevolking in het Nederlandstalig gewoon onderwijs, Brussels Hoofdstedelijk GewestGratis OD Licentie
1193Schoolbevolking in het technisch secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
1194Schoolverlaters en restpercentage naar scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
1195Schoolverlaters naar geslacht en scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
1196Schoolverlaters naar studieniveau, naar type, in %Gratis OD Licentie
1197Schoolverlaters naar type en naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
1198Schuld Belgische overhedenGratis OD Licentie
1199SCIE-Publicaties in internationaal perspectiefGratis OD Licentie
1200Sectoraal verzurende emissies, in miljoen Zeq per jaarGratis OD Licentie
1201Sectorisation - secteur PARIS(not set)
1202Selectieve inzameling (papier, karton, glas…) van huishoudelijke afvalstoffen naar type, in tonGratis OD Licentie
1203Sentiers de 3 communes wallonnesother (non-commcercial)
1204Service de découverte Metawal - CSW(not set)
1205Service de visualisation ArcGIS - Article 127 du CWATUPE(not set)
1206Service de visualisation ArcGIS - Bords de route en fauchage tardif(not set)
1207Service de visualisation ArcGIS - Cahiers de Charges Urbanistiques et Environnementaux (CCUE)(not set)
1208Service de visualisation ArcGIS - Carte géologique de Wallonie(not set)
1209Service de visualisation ArcGIS - Commission communale Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)(not set)
1210Service de visualisation ArcGIS - Communes en décentralisation(not set)
1211Service de visualisation ArcGIS - Conservation de la nature(not set)
1212Service de visualisation ArcGIS - Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique)(not set)
1213Service de visualisation ArcGIS - Infrarouge des orthos 2009-2010(not set)
1214Service de visualisation ArcGIS - Inventaire des campings(not set)
1215Service de visualisation ArcGIS - Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC)(not set)
1216Service de visualisation ArcGIS - Limites administratives du DNF(not set)
1217Service de visualisation ArcGIS - Modèle numérique de surface des lits majeurs 2006-2007 (MNS)(not set)
1218Service de visualisation ArcGIS - Natura 2000(not set)
1219Service de visualisation ArcGIS - Parcs résidentiels de week-end(not set)
1220Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens classés et zones de protection(not set)
1221Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens en liste de sauvegarde(not set)
1222Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens exceptionnels(not set)
1223Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens mondiaux(not set)
1224Service de visualisation ArcGIS - Périmètres de Remembrement Urbain(not set)
1225Service de visualisation ArcGIS - Plan de secteur(not set)
1226Service de visualisation ArcGIS - Plan Habitat Permanent(not set)
1227Service de visualisation ArcGIS - Plans Communaux d'Aménagement (PCA)(not set)
1228Service de visualisation ArcGIS - Programmes Communaux d'Actions en Matière de Logement 2014-2016(not set)
1229Service de visualisation ArcGIS - Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
1230Service de visualisation ArcGIS - Rapports urbanisitiques et Environnementaux (RUE)(not set)
1231Service de visualisation ArcGIS - Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)(not set)
1232Service de visualisation ArcGIS - Règlements communaux d'urbanisme (RCU)(not set)
1233Service de visualisation ArcGIS - Revitalisation urbaine(not set)
1234Service de visualisation ArcGIS - Schémas de structure communaux (SSC)(not set)
1235Service de visualisation ArcGIS - SEVESO(not set)
1236Service de visualisation ArcGIS - Sites à réaménager (SAR)(not set)
1237Service de visualisation ArcGIS - Voies lentes en Wallonie(not set)
1238Service de visualisation ArcGIS - Zones agro-géographiques(not set)
1239Service de visualisation ArcGIS - Zones d'Initiative Privilégiée (ZIP)(not set)
1240Service de visualisation ArcGIS - Zones Protégées en matière d'Urbanisme (ZPU)(not set)
1241Service SEVESO (AGS mapping Internet)(not set)
1242Service SEVESO (WMS internet)(not set)
1243Services santé mentalelicense not specified
1244SEVESO(not set)
1245Sevesolicense not specified
1246Shapefile voies lenteslicense not specified
1247Signalétique FASEother (non-commcercial)
1248Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
1249Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
1250Site classé (arrêté définitif)(not set)
1251Sites de compostage collectif(not set)
1252Sites Natura 2000license not specified
1253Sites Natura 2000(not set)
1254Sites Natura 2000 en vigueur(not set)
1255Sites production > 10 KwAlicense not specified
1256Sites Seveso(not set)
1257Sites Seveso(not set)
1258Sites Web communauxCC BY
1259sociaal draagvlak voor natuur: Bezoek aan bossen en natuurgebieden door Vlamingen, in %Gratis OD Licentie
1260Sociaal huurpatrimoniumGratis OD Licentie
1261Sociaal-culturele verenigingen per 1000 inwonersGratis OD Licentie
1262Sociale grondvoorraad van de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijenGratis OD Licentie
1263Sociale leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de Erkende KredietmaatschappijenGratis OD Licentie
1264Som van de verspreidingsequivalenten van gewasbeschermingsmiddelenGratis OD Licentie
1265Sous bassins versants(not set)
1266Sous bassins versants(not set)
1267South Africa Development Co-operation Information System
1268Spanningsindicator VDABGratis OD Licentie
1269Spoorwegen: Lengte spoorwegnetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1270Sport voor allen DecreetGratis OD Licentie
1271Sportbeoefening door Vlamingen naar geslachtGratis OD Licentie
1272Sportbeoefening door Vlamingen naar leeftijdGratis OD Licentie
1273Sportbeoefening door Vlamingen naar opleidingGratis OD Licentie
1274Sportdiversiteit naar opleiding (bij sporters)Gratis OD Licentie
1275Spreiding bibliothekenGratis OD Licentie
1276Spreiding hypothecaire kredieten naar bestemmingGratis OD Licentie
1277Spreiding van de sociale huurwoningen naar grootte van het huishouden, in aantal en in %Gratis OD Licentie
1278Spreiding van de sociale huurwoningen naar nationaliteitsgroepGratis OD Licentie
1279Spreiding van het aantal woningen naar gebruikte energiebronGratis OD Licentie
1280Spreiding van het woningbestand naar aard van de woningGratis OD Licentie