European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
portalopenbelgiumbe

Total 1,531 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1brussel1license not specified
2Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- én verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
3Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per arrondissement (VG)Gratis OD Licentie
4Grenzen van polders(not set)
5Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeergeluidGratis OD Licentie
6Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (minstens module 7 en intake), in %Gratis OD Licentie
7Kosten OCMW’s (begrotingen)Gratis OD Licentie
8Aandeel bedrijven die elektronische informatie over verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
9Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per provincie (VG)Gratis OD Licentie
10Grenzen van wateringen(not set)
11Percentage van de bevolking ernstig of extreem gehinderd door geluid en geurGratis OD Licentie
12Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (module 3-6), in %Gratis OD Licentie
13Bâtiments(not set)
14Europeana Linked Open DataCC0
15Aandeel bedrijven die extranet gebruikenGratis OD Licentie
16Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeenteGratis OD Licentie
17GroeipremieGratis OD Licentie
18Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van een autodelict in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
19Vertrouwen van de bevolking in instellingenGratis OD Licentie
20Gemiddelde dagbereik voor de VRT-/darGratis OD Licentie
21Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique)(not set)
22Aandeel bedrijven die intranet gebruikenGratis OD Licentie
23Bevolking naar socio-economische positieGratis OD Licentie
24Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden(not set)
25Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van geweld in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
26Vervullingstijd vacatures VDAB, in dagenGratis OD Licentie
27Evolutie van de grondwaterstandenGratis OD Licentie
28International Journal of Automation and Power Engineering (IJAPE)other (open)
29Aandeel bedrijven die LAN en intranet of extranet gebruikenGratis OD Licentie
30Bevolking op beroepsactieve leeftijdGratis OD Licentie
31Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)(not set)
32Percentage van de huishoudens met een internetaansluitingGratis OD Licentie
33Verwacht aantal jaren in onderwijs, werk, werkloosheid en inactiviteit tussen de leeftijd van 15 tot 29 jaar, Vlaams Gewest en OESOGratis OD Licentie
34Vlaamse Armoedemonitor 2012Gratis OD Licentie
35Quartair profieltypekaart kaartblad 10 - 18 Maaseik-Beverbeek(not set)
36Aandeel bedrijven die LAN gebruikenGratis OD Licentie
37Bevolking per GewestGratis OD Licentie
38Grondwatersystemen(not set)
39Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde computeractiviteitenGratis OD Licentie
40Verwerking van bedrijfsafvalstoffen naar methode, in % en in miljoen tonGratis OD Licentie
41Sites Natura 2000license not specified
42Ravel 1 Est / Namur-Maastrichtlicense not specified
43Aandeel bedrijven met een ERP software pakket om informatie te delen met andere afdelingen binnen het bedrijfGratis OD Licentie
44Bevolking per provincieGratis OD Licentie
45HCOVv2006(not set)
46Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde internetactiviteitenGratis OD Licentie
47Verwerking van het huishoudelijk afval, naar methode, in tonGratis OD Licentie
48Picclicense not specified
49Ravel 1 Ouest / Comines-Monslicense not specified
50Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met andere ICT-systemen buiten de eigen ondernemingGratis OD Licentie
51Bevolkingsaantal RESOC'sGratis OD Licentie
52Het aantal leners per provincie (in % van bevolking)Gratis OD Licentie
53Percentage van de meetplaatsen van het MAP-meetnet dat niet voldoet aan de norm van de nitraatrichtlijn, per bekken en per provincieGratis OD Licentie
54Vitaliteit per boomsoort, in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
55Parking accessibleslicense not specified
56Samengestelde Quartairprofieltypekaart Vlaanderen(not set)
57Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te ontvangen van klantenGratis OD Licentie
58Bevolkingsdichtheid per arrondissementGratis OD Licentie
59Het gebruik van regenwater door de Vlamingen + toepassingen waarvoor het gebruikt wordt (in %)Gratis OD Licentie
60Percentage van de sport- en cultuurdiensten op het hele huishoudbudgetGratis OD Licentie
61Vitaliteit van de loofbomen en de naaldbomen in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
62Interactieve Vlaamse ArbeidsrekeningGratis OD Licentie
63SEVESO(not set)
64Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciersGratis OD Licentie
65Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar geslachtGratis OD Licentie
66Het procentuele aandeel van de Vlaamse cultuurbegroting in het Vlaamse BBP (in 1000 euro)Gratis OD Licentie
67Percentage van het totaal aantal werkzame personen die in januari van het jaar een draagbaar toestel kregen met minstens 3G-technologieGratis OD Licentie
68Vlaamse bilaterale ODA, naar partnerlandGratis OD Licentie
69UDP Janvier 2013 par habitantlicense not specified
70Shapefile voies lenteslicense not specified
71Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciers of te krijgen van klantenGratis OD Licentie
72Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar leeftijdGratis OD Licentie
73Hoeveelheid bedrijfsafval, opgesplitst in primair en secundair geproduceerd afval, in miljoen ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
74Percentage vrouwen dat een uitstrijkje gehad heeft in de loop van de laatste 3 jaarGratis OD Licentie
75Vlaamse boekenverkoopGratis OD Licentie
76Vlaamse onderwijsstatistieken en publicatieslicense not specified
77Sites production > 10 KwAlicense not specified
78Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om data te verzenden of te ontvangen van publieke overhedenGratis OD Licentie
79Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar jaartalGratis OD Licentie
80Houding tegenover holebi's en holebiseksualiteitGratis OD Licentie
81Performantie VRT in functie van de normen vastgelegd in de beheersovereenkomstGratis OD Licentie
82Vlaamse financiering* van projecten bij multilaterale organisaties, x 1.000 euroGratis OD Licentie
83Meteo Beauraingother (open)
84Statistiques SOLWATlicense not specified
85Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om instructies over betalingen te versturen naar financiële instellingenGratis OD Licentie
86Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar opleidingGratis OD Licentie
87Houding uitbreiding EU, Europese vergelijking, % dat voor de uitbreiding van de EU is met andere landen in de komende jarenGratis OD Licentie
88Permanente bewoning op vergunningsplichtige campingterreinenGratis OD Licentie
89Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 14 januari 2014(not set)
90Ven+vogel+habitatGratis OD Licentie
91Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 – belangrijke spoorwegen – Lden - contouren(not set)
92Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om productinformatie te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
93Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
94Houding van Vlamingen tegenover de rollen van mannen en vrouwenGratis OD Licentie
95Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
96Voies lentes en Wallonie(not set)
97Onderwijsaanbodlicense not specified
98DAC-CRS(not set)
99Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om transportdocumenten te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
100Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
101Houding van Vlamingen tegenover migranten en migrantenbeleidGratis OD Licentie
102Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
103Voies publiques(not set)
104UDP Janvier 2013 par communelicense not specified
105Beneficiaries of European Union Cohesion Policylicense not specified
106Aandeel bedrijven waarvan de bedrijfsprocessen automatisch gelinkt zijn aan deze van de leveranciers en/of van de klantenGratis OD Licentie
107Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
108Huishoudelijk afval, naar type ophaling (selectief - niet selectief), in miljoen tonGratis OD Licentie
109Personeel deelsectoren lokale sectorGratis OD Licentie
110Voiries régionales(not set)
111Type de ménage Wallonie 2010license not specified
112Het Centraal Vlaams Systeem (CVS)(not set)
113Aandeel bedrijven waarvoor bepaalde drempels hun elektronische interactie met overheidsdiensten beperkenGratis OD Licentie
114Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
115Huishoudens per gemeenteGratis OD Licentie
116Personenwagen: Aandeel dieselwagens in de vloot aan personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
117Voiries régionales(not set)
118UDP Février 2013 par communelicense not specified
119Données géologiques de base (GEOLOGIE)(not set)
120Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens een referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar opleidingsniveau, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
121Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
122Huishoudens per gewestGratis OD Licentie
123Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, naar type weg, België en gewestenGratis OD Licentie
124Voorkoop VMSW - goedgekeurde dossiers per provincieGratis OD Licentie
125Etat Civil population belge 2010license not specified
126Banque de Données des Voies Hydrauliques (BDVH)(not set)
127Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar geslacht, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
128Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
129Huisvestingsproblemen, vergelijking met enkele Europese landenGratis OD Licentie
130Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
131Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen(not set)
132Ven+naturaGratis OD Licentie
133Aandeel deeltijdarbeid bij werkenden (25-49 jaar), naar geslacht en gezinssamenstelling, in %Gratis OD Licentie
134Bezoekerscijfers van de erkende museaGratis OD Licentie
135Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, in %Gratis OD Licentie
136Personenwagen: Aantal voertuigkilometer afgelegd met personenwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
137Voornaamste buitenlandse nationaliteitenGratis OD Licentie
138UDP Mai 2013 par communelicense not specified
139Aandeel deeltijdarbeid onder werkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
140Bibliotheekbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
141Human Mortality Databaseother (open)
142Personenwagen: Bezettingsgraad van een personenwagen, Belgie en gewestenGratis OD Licentie
143Vorderingensaldo Belgische overhedenGratis OD Licentie
144UDP Mars 2013 par communelicense not specified
145Aandeel eigenaars per provincieGratis OD Licentie
146Bibliotheekbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
147ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geboorteland en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
148Personenwagen: Huishoudens met minstens één personenwagen, België en gewestenGratis OD Licentie
149Vorming, training & opleiding (VTO)license not specified
150UDP Evolution Mensuellelicense not specified
151Aandeel eigenaars, vergelijking met Europese landenGratis OD Licentie
152Bibliotheekbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
153ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht en onderwijsniveau, in %Gratis OD Licentie
154Personenwagen: Personenwagens per 1.000 inwoners, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
155Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
156Arbres remarquables Namurlicense not specified
157Aandeel gazellen op middelgrote ondernemingenGratis OD Licentie
158Bibliotheek statistiekenlicense not specified
159ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
160Personenwagen: Personenwagens per km², Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
161Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, volgens registratieland, Vlaams Gewest en Euroepse UnieGratis OD Licentie
162Cadastre bâtiments hospitalierslicense not specified
163Aandeel gekleurde sprekende mensen in fictie en in non-fictie op het totaal aantal sprekende mensenGratis OD Licentie
164Binnenvaart: Aantal tonkilometer afgelegd door de binnenvaart, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
165ILO-werkloosheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
166Persoonlijke betrokkenheid bij hulp aan mensen in ontwikkelingslanden, naar vorm, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
167Vrijwilligerswerk naar opleidingsniveau en leeftijdGratis OD Licentie
168Chambres d'hôtes à Namurlicense not specified
169Aandeel groene stroomGratis OD Licentie
170Binnenvaart: Binnenvaarttrafiek in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
171ILO-werkloosheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
172Pijpleidingen: Aantal tonkilometer afgelegd via oliepijleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
173Vue générale sur l'environnement - application internet(not set)
174Population par communes 2013other (non-commcercial)
175Aandeel groene stroom en WKKGratis OD Licentie
176Binnenvaart: Binnenvaartvloot, BelgiëGratis OD Licentie
177Incidentie van syfilis en gonorroeGratis OD Licentie
178Pijpleidingen: Lengte van de oliepijpleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
179WalOnMap - Toute la Wallonie à la carte(not set)
180Positionnement des chantiers, accidents et autres événements sur les routes et autorouteslicense not specified
181Aandeel hernieuwbare brandstoffen in het totaal brandstofverbruik voor transport, in %Gratis OD Licentie
182Binnenvaart: Lengte binnenwaternetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
183Index private huurGratis OD Licentie
184Pijpleidingen: Lengte van het aardgaspijpleidingnetwerk, België en Europese UnieGratis OD Licentie
185Waterlopen overwelfd(not set)
186Route toursitique Bavay Tongreslicense not specified
187Aandeel hernieuwbare energieGratis OD Licentie
188Biologische waarderingskaart, versie 1, 1(not set)
189Indicateurs et taux de demande d'emploilicense not specified
190Pleegzorg: aantal pleeggezinnen naar band met het pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
191Waterwinning als % van de bruto jaarlijkse beschikbaarheid (waterexploitatie-index)Gratis OD Licentie
192Services santé mentalelicense not specified
193Aandeel huishoudens met een computerGratis OD Licentie
194Biologische waarderingskaart, versie 2, BWK2 Versie 2.2 - Toestand 2010(not set)
195% individuen dat een computercursus volgde in de voorbije 3 jarenGratis OD Licentie
196Pleegzorg: pleegzorgsituaties naar band tussen pleeggezin en pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
197Wegen: Lengte autosnelwegennetwerk,Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
198Mouvements population 2013other (non-commcercial)
199Aandeel in de zendtijd van elke inhoudscategorie voor televisieprogramma's in de eigen productie (eerste uitzendingen) en in de totale uitzendingen van de VRT-televisieGratis OD Licentie
200Bioscoopbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
201INTERNATIONALE VERGELIJKING O&O-UITGAVENGratis OD Licentie
202Points d'adresses(not set)
203Wegen: Lengte wegennetwerk (excl. autosnelwegen), Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
204Musées à Namurlicense not specified
205Aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert naar aantal vreemde talen in %Gratis OD Licentie
206Bioscoopbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
207Internetgebruikers: evolutie van de breedte van het internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
208Points d'adresses(not set)
209Wegwijs in de Vlaamse overheid organisatielicense not specified
210Centres coordination des soinslicense not specified
211Aandeel loontrekkenden met een afwijkend uurrooster, naar geslacht, vorm en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
212Bioscoopbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
213Internetgebruik in het kader van financiële dienstenGratis OD Licentie
214Points d'altitude(not set)
215Werkbaarheidsgraad naar statuut en kansengroepen, in %Gratis OD Licentie
216Liste des résultats des comptages 2010 - 2012license not specified
217Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumentenGratis OD Licentie
218Bords de route en fauchage tardif(not set)
219Internetgebruik om de actualiteit op te volgenGratis OD Licentie
220Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
221Werkgelegenheid in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
222Hotels à Namurlicense not specified
223Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten als onderdeel van het productie- en leveringsprocesGratis OD Licentie
224Bosgezondheid in % matig tot zwaar beschadigd of dood, internationale vergelijkingGratis OD Licentie
225Internetgebruik om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen zoals facebook, netlog, …Gratis OD Licentie
226Potentieel verzurende emissies: SO2, NOX en NH3 en totaal in 106 ZeqGratis OD Licentie
227WerkgelegenheidsgraadGratis OD Licentie
228Bodembedekkingsbestand Opname 2001Gratis OD Licentie
229Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor persoonsidentificatie of toegangscontroleGratis OD Licentie
230Bosgezondheid in Vlaanderen en Europa, in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
231Internetgebruik om een afstand te overbruggen, waaronder telewerkenGratis OD Licentie
232Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014)(not set)
233Werking van het Contactpunt Vlaamse InfolijnGratis OD Licentie
234Vijvers(not set)
235Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor productidentificatieGratis OD Licentie
236Bosoppervlakte, in ha en %Gratis OD Licentie
237Internetgebruik om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te biedenGratis OD Licentie
238Privé-uitgaven voor wonen in promille van de gezinsuitgavenGratis OD Licentie
239Werknemers naar hoofdbedrijfstakGratis OD Licentie
240Carte géologiquelicense not specified
241Aandeel personen dat cannabis gebruikte tijdens de maand voor de bevragingGratis OD Licentie
242BroeikasgasintensiteitGratis OD Licentie
243Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te kopenGratis OD Licentie
244Productie van water voor openbare watervoorziening uit grondwater en oppervlaktewater, in miljoen m3Gratis OD Licentie
245Werkzaamheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
246Emplois Cultureother (Public Domain)
247Aandeel potentieel ernstig gehinderden door geluid, in % van de bevolkingGratis OD Licentie
248Bromfiets: Bromfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
249Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te verkopenGratis OD Licentie
250Profielen kartering(not set)
251Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, geboorteland en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
252Ravel 1 Centre / Mons-Namurlicense not specified
253Aandeel regelmatige gebruikers van e-media naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
254Bromfiets: Huishoudens met minstens één bromfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
255Internetgebruik om in contact te komen met de overheidGratis OD Licentie
256Projet d'arrêté de désignation des sites Natura2000 [Enquêtes publiques 2012](not set)
257Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
258Sevesolicense not specified
259Aandeel regelmatige internetgebruikers in het kader van financiële diensten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
260Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner volgens het ESR95 rekenstelselGratis OD Licentie
261Internetgebruik om informatie op te zoekenGratis OD Licentie
262Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
263Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
264Aandeel regelmatige internetgebruikers om de actualiteit op te volgen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
265Bruto toegevoegde waarde naar hoofdbedrijfstakGratis OD Licentie
266Internetgebruik om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestelGratis OD Licentie
267Promenade verte(not set)
268Werkzaamheidsgraad (25-49 jaar) naar geslacht en gezinssamenstelling, in %Gratis OD Licentie
269Aandeel regelmatige internetgebruikers om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
270Buitenlandse bevolking per gemeenteGratis OD Licentie
271Internetgebruik om spelletjes te spelenGratis OD Licentie
272Qualité des eaux de surface (Aquabio) - application internet(not set)
273Werkzaamheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
274Aandeel regelmatige internetgebruikers om een afstand te overbruggen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
275Buitenlandse handel naar partnerlandGratis OD Licentie
276Internetgebruik om te participeren aan cursussen of aan debattenGratis OD Licentie
277Quartair profieltypekaarten Vlaanderen (raster)(not set)
278Werkzaamheidsgraad, in voltijds equivalentenGratis OD Licentie
279Aandeel regelmatige internetgebruikers om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te bieden naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
280Buitenlandse handel naar productgroepGratis OD Licentie
281Internetgebruik voor communicatie zoals e-mail, telefoneren, SMS, chattenGratis OD Licentie
282Quartair profieltypekaart kaartblad 15 Antwerpen(not set)
283Werkzaamheidsgraad naar geslacht en gezinspositie (25 tot 44 jaar)Gratis OD Licentie
284Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te kopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
285Buitenlandse (of vreemde) bevolking per gewestGratis OD Licentie
286Inventaris Onroerend Erfgoedlicense not specified
287Quartair profieltypekaart kaartblad 16 Lier(not set)
288Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
289Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te verkopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
290Bus: Aantal personenkilometer afgelegd met bussen en autocars, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
291Investeringen in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
292Quartair profieltypekaart kaartblad 1 - 7 Essen - Kapellen(not set)
293Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
294Aandeel regelmatige internetgebruikers om informatie op te zoeken naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
295Bus: Aantal reizigersritten van De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
296Investeringen in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
297Quartair profieltypekaart kaartblad 17 Mol(not set)
298Werkzaamheidsgraad van 20- tot 24-jarigen die het onderwijs verlaten hebben, Vlaams Gewest en OESOGratis OD Licentie
299Aandeel regelmatige internetgebruikers om met de overheid in contact te komen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
300Bus: Aantal voertuigkilometer afgelegd door De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
301Itinéraires cyclables régionaux(not set)
302Quartair profieltypekaart kaartblad 21 Tielt(not set)
303Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O in internationaal perspectiefGratis OD Licentie
304Aandeel regelmatige internetgebruikers om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestel naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
305Bus: Voertuigenpark van De LijnGratis OD Licentie
306Itinéraires cyclables régionaux(not set)
307Quartair profieltypekaart kaartblad 22 Gent(not set)
308Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O naar kredietverlenende instantieGratis OD Licentie
309Aandeel regelmatige internetgebruikers om spelletjes te spelen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
310Caméras de vitesse(not set)
311Jaargemiddelde concentratie zwevend stof (PM10), in µg/m3Gratis OD Licentie
312Quartair profieltypekaart kaartblad 23 Mechelen(not set)
313Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Vlaamse overheidskredieten voor O&OGratis OD Licentie
314Aandeel regelmatige internetgebruikers om te participeren aan cursussen of aan debatten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
315Campagnes Vlaamse overheid: aantal & uitgavenGratis OD Licentie
316Jaargemiddelde nitraatconcentratie in het MAP-meetnet en het algemeen meetnet oppervlaktewater, % MAP-meetpunten met minstens één overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg/lGratis OD Licentie
317Quartair profieltypekaart kaartblad 24 Aarschot(not set)
318Wetenschap en technologie/Universitair onderzoek/Kredieten voor onderzoek en ontwikkeling voor universiteiten naar geldstroomGratis OD Licentie
319Aandeel regelmatige internetgebruikers voor communicatie naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
320Capaciteit en aantal kinderen in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)Gratis OD Licentie
321Jaaromzet van de reclamemarkt in Vlaanderen (brutocijfers in miljoen euro)Gratis OD Licentie
322Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt(not set)
323Winterbedkaart – (Watertoets)(not set)
324Aandeel rokers van 15 jaar en ouderGratis OD Licentie
325Capaciteit en aantal kinderen in de Diensten Gezinsondersteunende PleegzorgGratis OD Licentie
326Juridische en planologische toestand van het aanbod in woonuitbreidingsgebieden dat al dan niet kan ontwikkeld worden op korte of langere termijnGratis OD Licentie
327Quartair profieltypekaart kaartblad 26 Rekem(not set)
328WMS de la Carte géologique de Wallonie(not set)
329Aandeel starters in het hoger onderwijs naar opleidingsniveau van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
330Capaciteit kinderopvang, in aantal en per 1.000 kinderen onder de 3 jaar, op 1 januari van hetzelfde jaarGratis OD Licentie
331Kenmerken van de aanvragers van leningen aan het Vlaams WoningfondsGratis OD Licentie
332Quartair profieltypekaart kaartblad 30 - 38 Geraardsbergen - Ath(not set)
333WMS des sites Natura 2000 en vigueur(not set)
334Aandeel starters in het hoger onderwijs naar werkgelegenheidssituatie van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
335Capaciteit opvang en begeleiding Bijzondere Jeugdbijstand, in aantal en per 1.000 0-17 jarigen en 0-21 jarigen, zonder gemeenschapsinstellingen, op 31 decemberGratis OD Licentie
336Kenmerken van de industrie naar technologie-intensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
337Quartair profieltypekaart kaartblad 32 Leuven(not set)
338WMS Orthophotos 2009-2010(not set)
339Aandeel tijdelijke arbeid onder loontrekkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
340Capaciteit van de Gemeenschapsinstelingen Bijzondere Jeugdbijstand, naar regimeGratis OD Licentie
341Kenmerken van de marktdiensten naar kennisintensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
342Quartair profieltypekaart kaartblad 34 - 35 Tongeren(not set)
343Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsenGratis OD Licentie
344Aandeel van de bevolking (15 jaar en ouder) dat minstens 30 min per dag aan lichaamsbeweging doetGratis OD Licentie
345Captages en eaux souterraines(not set)
346Kennis Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
347Quartair profieltypekaart kaartblad 3 - 9 Maarle - Arendonk(not set)
348Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsenGratis OD Licentie
349Aandeel van de bevolking dat ernstige of extreme geluidshinder ervaart door verkeer en vervoer, in %Gratis OD Licentie
350Carrières souterraines(not set)
351Kennis van de Europese instellingen, Europese vergelijking, % dat ja zegtGratis OD Licentie
352Quartair profieltypekaart kaartblad 41 Waremme(not set)
353Zeevaart: Goederentrafiek Hamburg - Le Havre RangeGratis OD Licentie
354Aandeel van de bevolking dat hinder ervaart door verkeer en vervoer, naar type hinderGratis OD Licentie
355Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - Version 1_05(not set)
356Kindermishandeling: aantal meldingen bij de vertrouwenscentra en betrokken kinderenGratis OD Licentie
357Quartair profieltypekaart kaartblad 4 - 5 - 11 - 12 Oostende(not set)
358Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
359Aandeel van de bevolking dat minstens 200 gram groenten per dag eetGratis OD Licentie
360Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW)(not set)
361Kindermishandeling: gemelde kinderen bij de vertrouwensartscentra naar aard van gemelde feitenGratis OD Licentie
362Quartiers du monitoring(not set)
363Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavens, naar soortGratis OD Licentie
364Aandeel van de bevolking dat minstens 2 porties fruit per dag eetGratis OD Licentie
365Cartographie des obstacles à la libre circulation des poissons(not set)
366Knelpuntberoepen, naar beroepsgroep en oorzaak knelpuntkarakterGratis OD Licentie
367Quartiers du monitoring(not set)
368Zeevaart: Passagierstrafiek Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
369Aandeel van de bevolking dat minstens één keer per week het internet bezoekt: totaal en naar geslacht, leeftijd en opleidingGratis OD Licentie
370Chambre de visite(not set)
371Koopgedrag 'eerlijke' producten door Vlamingen, naar plaats van aankoop, frequentie in %Gratis OD Licentie
372Regelgevingsagendalicense not specified
373Zelfgerapporteerde depressieGratis OD Licentie
374Aandeel van de buitenlandse investeringen in het BBPGratis OD Licentie
375Coëfficiënten gedrukte materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
376KunstenaanbodGratis OD Licentie
377Regionale economische vooruitzichten 2010-2016license not specified
378Zelf gerapporteerde kennis over de oorzaken en oplossingen van milieuproblemenGratis OD Licentie
379Aandeel van de doelpopulatie dat tegen griep gevaccineerd is in de loop van het laatste vaccinatieseizoenGratis OD Licentie
380Comfort van de woningGratis OD Licentie
381Kunsten en Erfgoed - Kerncijfers 2012license not specified
382Région Bruxelloise(not set)
383Zelf sportief actief bezig zijn naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
384Aandeel van de economische sectoren in de bruto toegevoegde waarde in de RESOC'sGratis OD Licentie
385Communes(not set)
386Kunsten en Erfgoed - Topstukken lijstlicense not specified
387Registratierechten bij de aankoop van een woning, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
388Zendtijd per jaar en per inhoudscategorie voor televisieprogramma's van de VRT (in uren per jaar)Gratis OD Licentie
389Aandeel van de energiedragers in de elektriciteitsproductieGratis OD Licentie
390Cours d'eau autour de la Région de Bruxelles-Capitale(not set)
391La biodiversité en Wallonie, recherche cartographique - application internet(not set)
392Reële groei van het BBPGratis OD Licentie
393Zone 1 de protection de captage - puits captants(not set)
394Aandeel van de huishoudens met een breedbandconnectieGratis OD Licentie
395CRAB Adressenlijstlicense not specified
396La Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - application internet(not set)
397Réseau de mesure du bruit(not set)
398Zone 1 de protection de captage - puits captants(not set)
399Aandeel van de langdurige ILO-werkloosheid in de beroepsbevolking, in %Gratis OD Licentie
400CRAB Adressenlijst(not set)
401La Carte Numérique des Sols de Wallonie - application internet(not set)
402Réseau de surveillance de la qualité chimique et physico-chimique des eaux de surface(not set)
403Zone de protection (arrêté définitif)(not set)
404Aandeel van de totale aankopen van de onderneming van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
405Cultuurparticipatie, in 4 categorieën, in %Gratis OD Licentie
406La cartographie du bruit en Wallonie - application internet(not set)
407Réseau de surveillance de la qualité de l'air(not set)
408Zones 2 et 3 de protection de captage(not set)
409Aandeel van de totale omzet van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
410Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
411LandbouwareaalGratis OD Licentie
412Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
413Zones 2 et 3 de protection de captage(not set)
414Aandeel van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI > 25)Gratis OD Licentie
415Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
416Leeftijdspreiding leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
417Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
418Zones à risque sur voiries régionales (2007 - 2011)(not set)
419Aandeel van sectoren in de belasting van het oppervlaktewater met N en P in %Gratis OD Licentie
420DALY's (verloren gezonde levensjaren) door blootstelling aan PM10 en PM2,5Gratis OD Licentie
421Leeftijd van de bedrijfshoofden van land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
422Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines - reporting européen(not set)
423Zones de chemin de fer(not set)
424Kayak - Circulation sur les cours d'eau - application internet(not set)
425Aandeel verontreinigde gronden in verschillende fasen van bodemonderzoek en –saneringGratis OD Licentie
426Deelname aan het volwassenenonderwijs door 15- tot 64-jarigen, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
427Leerling-leerkracht-ratio kleuteronderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
428Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
429Zones de chemin de fer(not set)
430Parkings publics(not set)
431Aandeel Vlaamse 23-jarigen die derde graad secundair onderwijs niet hebben voltooid (SONAR), naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
432Deelname aan vier specifieke schoolsportactivteitenGratis OD Licentie
433Leerling-leerkracht-ratio lager onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
434Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
435Zones de consultation de la DRIGM(not set)
436Sous bassins versants(not set)
437Aandeel Vlaamse werknemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
438Deelnamegraad van vrouwen van 50 tot 69 jaar aan het borstkankerscreeningsprogrammaGratis OD Licentie
439Leerling-leerkracht-ratio secundair onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
440Réseau hydrographique(not set)
441Zones de limitation du bruit des avions(not set)
442Aandeel Vlaamse werknemers in een problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
443Deelname van studenten aan het ErasmusprogrammaGratis OD Licentie
444Les Voies lentes en Wallonie - application internet(not set)
445Réseau hydrographique(not set)
446Zones de limitation du bruit des avions(not set)
447Aandeel Vlaamse zelfstandige ondernemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
448Deelnemers aan de activiteiten van culturele centraGratis OD Licentie
449Levensverwachting per gewestGratis OD Licentie
450Réserves naturelles et forestières(not set)
451Zones de police(not set)
452Aandeel Vlamingen dat zeer veel of veel hinder ondervindt van verschillende vormen van milieuhinder, in %Gratis OD Licentie
453Densiteit sportverenigingen (aantal verenigingen per 1000 inwoners)Gratis OD Licentie
454Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
455Residentiële sector ouderenzorg, aantal plaatsen versus de programmatieruimteGratis OD Licentie
456Zones de prévention arrêtée ou à l'enquête publique autour des captages(not set)
457Aandeel vrouwen (15-64 jaar) dat niet of deeltijds werkt omwille van zorgverantwoordelijkheden en gebrek aan gepaste opvang, in %Gratis OD Licentie
458Densiteit van het jeugdwerk per provincie (aantal initiatieven per 1000 jongeren onder 25 jaar)Gratis OD Licentie
459Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
460Risicozones voor overstromingen(not set)
461Zones de protection en forêt de Soignes(not set)
462Aandeel vrouwen in fictie en in non-fictie op televisieGratis OD Licentie
463Diensten voor bejaardenGratis OD Licentie
464Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
465Risques d'Inondation - Directive Inondation - Emprises des zones inondables(not set)
466Zones de protection en forêt de Soignes(not set)
467Aandeel werknemers die minstens één keer per week in hun normale werkzaamheden een computer verbonden met het internet gebruikenGratis OD Licentie
468Digitale kloof: evolutie computerbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
469Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
470Rol EU in dagelijks leven, Europese vergelijking, % dat denkt dat de EU een positieve rol speelt in het dagelijkse leven op vlak van …Gratis OD Licentie
471Zones de surveillance autour des captages(not set)
472Aankomstdatum van trekkende vogelsGratis OD Licentie
473Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
474Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
475Routes, chemins, sentiers et pistes cavalières en forêt de Soignes et dans le bois du Laerbeek(not set)
476Zones protégées au niveau européen(not set)
477Aankoop goede woningen van de VMSWGratis OD Licentie
478Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
479Lidmaatschap van een vereniging (internationale vergelijking)Gratis OD Licentie
480Ruimtelijke uitvoeringsplannen, contouren (gewestelijk)(not set)
481Zones protégées au niveau européen(not set)
482Aanrijdingen als buurtprobleem in %Gratis OD Licentie
483Digitale kloof: evolutie van het algemeen computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
484LierGNU FDL
485Salarissen van leerkrachten in het lager onderwijs (ISCED1), naar carrièremoment, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
486Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol)(not set)
487Aantal aangevraagde en goedgekeurde tewerkstellingspremies 50-plusGratis OD Licentie
488Digitale kloof: evolutie van het algemeen internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
489Limites administratives du DNF(not set)
490Salarissen van leerkrachten in het lager secundair onderwijs (ISCED2), naar carrièremoment,in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
491Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol)(not set)
492Aantal aanwezige kinderen in de diverse vormen van kinderopvangGratis OD Licentie
493Digitale kloof: evolutie van het internetbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
494Liste de Centres agréés de soins à domicilelicense not specified
495Schatting van het percentage personen (15 jaar en ouder) dat in het jaar voor de bevraging hetzij bedreigd werd met geweld, hetzij slachtoffer werd van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
496Zones vulnérables aux nitrates(not set)
497Aantal actieve artsen (WVG)Gratis OD Licentie
498Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van de computer naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
499Luchtvaart: Bewegingen luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
500Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie - application internet(not set)
501Zuiveringsgraad en aansluitingsgraad van de huishoudens, in %Gratis OD Licentie
502Aantal actieve sportbeoefenaars in verenigingsverbandGratis OD Licentie
503Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van het internet naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
504Luchtvaart: Passagiers luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
505Scholingsgraad van de bevolking (25-64 jaar), in %Gratis OD Licentie
506Zware metalen in waterbodems volgens de Triadebeoordeling, in % in de verschillende beoordelingsklassenGratis OD Licentie
507Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar provincieGratis OD Licentie
508Directe materialen input (DMI) en eigen materialen consumptie (EMC),in ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
509Luchtvaart: Passagiers luchthavens, EuropaGratis OD Licentie
510Schoolbevolking in de onthaaklas voor anderstalige nieuwkomersGratis OD Licentie
511Lokale radio-omroeporganisaties in Vlaanderen (VRM)license not specified
512Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar soortGratis OD Licentie
513Diversiteit jeugdaanbod:zendtijd per jaar en inhoudscategorie voor televisieprogramma's van KETNET (in uren per jaar)Gratis OD Licentie
514Luchtvaart: Tonnage luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
515Schoolbevolking in het algemeen secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
516Parking details Antwerplicense not specified
517Aantal afgeleverde arbeidskaarten en -vergunningen aan vreemde werknemersGratis OD Licentie
518Diversiteitssector: aantal erkende diensten en hun personeelsbezettingGratis OD Licentie
519Luchtvaart: Tonnage luchthavens EuropaGratis OD Licentie
520Schoolbevolking in het beroepssecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
521Population by Usual Residence Migration Birthplaces and NationalitiesLicense Not Specified
522Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
523Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per arrondissementGratis OD Licentie
524Maandelijks huurbedrag dat huurders betalen voor hun woning (zonder bijkomende kosten)Gratis OD Licentie
525Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
526The Cambodia ODA Database
527Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
528Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per gewest - variant 'brede definitie'Gratis OD Licentie
529Mandatenbestand van het FWO naar type onderzoekerGratis OD Licentie
530Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het kleuteronderwijs, in %Gratis OD Licentie
531Aantal landelijke erkende jeugdverenigingenGratis OD Licentie
532Aantal audiovisuele materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
533Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per provincieGratis OD Licentie
534MarktaandelenGratis OD Licentie
535Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs naar geslachtGratis OD Licentie
536Espaces verts publics(not set)
537Aantal bedrijven met biologische landbouwGratis OD Licentie
538Doorstromingscoëfficiënt RESOC'sGratis OD Licentie
539Marktaandelen elektriciteits- en aardgasleveringGratis OD Licentie
540Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het lager onderwijs, in %Gratis OD Licentie
541Geluksgevoel van de Vlamingen naar burgerlijke standGratis OD Licentie
542Aantal begunstigden die genieten van een tegemoetkoming in het kader van het Vlaams huisvestingsbeleidGratis OD Licentie
543Drinkwaterverbruik bevolking, per capita (m3/persoon)Gratis OD Licentie
544Masses d'eau souterraines(not set)
545Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
546Geluksgevoel van de Vlamingen naar huishoudinkomenGratis OD Licentie
547Aantal begunstigden in werkervaringsplaatsen in het kader van Werkervaring, op 31 decemberGratis OD Licentie
548e-banking: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten voor internetbankierenGratis OD Licentie
549Maternale leeftijdGratis OD Licentie
550Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
551Producteur < 10 KwAlicense not specified
552Aantal beschikbare gedrukte materialen naar soort gedrukt materiaal (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
553Echtscheidingen per gewestGratis OD Licentie
554Maximaal subsidieerbare en werkelijk gepresteerde uren gezinszorgGratis OD Licentie
555Schoolbevolking in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
556Promenade verte : centroïdes des tronçons(not set)
557Aantal beslissingen van de Vlaamse Regulator voor de Media naar soort klachtGratis OD Licentie
558Echtverklaarde cijfers voor de betaalde verkoop van Nederlandstalige krantenGratis OD Licentie
559Meest bedreigende vormen van milieuverontreiniging volgens de burger, in %Gratis OD Licentie
560Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs naar onderwijsniveau van de leerling, Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
561Schoolbevolking in het buitengewoon onderwijsGratis OD Licentie
562Aantal binnenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
563Eco-efficiëntie van de energiesectorGratis OD Licentie
564Mening belangrijkheid ontwikkelingshulp, Europese vergelijking, % die het belangrijk vindtGratis OD Licentie
565Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het gewoon basis- en secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
566Service de visualisation ArcGIS - Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
567Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatieGratis OD Licentie
568e-commerce: percentage personen die in de laatste 3 maanden goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
569Mening over de richting waarin de zaken in de EU momenteel uitgaan, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
570Schoolbevolking in het gewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
571Personenwagen: Personenwagens per huishouden, België en gewestenGratis OD Licentie
572Aantal buitenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
573e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar een probleem tegenkwamen bij de aankoop/het bestellen van goederen of diensten via internetGratis OD Licentie
574Mening over globalisering aan de hand van 2 stellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
575Schoolbevolking in het gewoon lager onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
576Pendelafstand van het woon-werkverkeer, naar afstandsklasse, in %Gratis OD Licentie
577Aantal convenanten in het kader van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerkingGratis OD Licentie
578e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
579Mening van de Vlaming over de mogelijkheid om de milieuvervuiling tegen te gaan, in %Gratis OD Licentie
580Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs, naar geslacht en onderwijsvormGratis OD Licentie
581MST-generatiestudenten aan de universiteitGratis OD Licentie
582Aantal cursisten Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)Gratis OD Licentie
583e-commerce: percentage personen die meer dan 1 jaar geleden voor het laatst goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
584Metawal - Catalogue pour l'information géographique de Wallonie(not set)
585Schoolbevolking in het kunstsecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
586Geluksgevoel van de VlamingenGratis OD Licentie
587Aantal deelnemende gemeenten aan de Open Monumentendag VlaanderenGratis OD Licentie
588Ecoregio's en ecodistricten(not set)
589Migratiecijfers per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
590Schoolbevolking in het Nederlandstalig gewoon onderwijs, Brussels Hoofdstedelijk GewestGratis OD Licentie
591Uitgereikte attesten jeugdwerkGratis OD Licentie
592Aantal deelnemende scholen aan schoolsportactiviteitenGratis OD Licentie
593Effectief personeel aan de Vlaamse universiteiten in voltijdse eenhedenGratis OD Licentie
594Migratiecijfers per gewestGratis OD Licentie
595Schoolbevolking in het technisch secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
596Vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving van de mediaGratis OD Licentie
597Aantal dode en zwaargewonde fietsslachtoffersGratis OD Licentie
598e-gezondheid: percentage personen die in de laatste 3 maanden op het internet zochten naar informatie i.v.m. gezondheidGratis OD Licentie
599Migratiecijfers per provincieGratis OD Licentie
600Schoolverlaters en restpercentage naar scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
601Emissies van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK's) per sector, in kgGratis OD Licentie
602Aantal door Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdverblijfcentraGratis OD Licentie
603e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om info van de overheid te krijgenGratis OD Licentie
604Milieu-attitude: bezorgdheid over het milieu als problematisch gegeven, in %Gratis OD Licentie
605Schoolverlaters naar geslacht en scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
606Subjectieve evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen, in %Gratis OD Licentie
607Aantal dossiers voor hypothecair krediet bij de VMSW naar doelGratis OD Licentie
608e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om ingevulde formulieren naar de overheid te versturenGratis OD Licentie
609Milieubeleidsevaluatie: mening over de inzet van Vlaanderen om het milieu te beschermen, in %Gratis OD Licentie
610Schoolverlaters naar studieniveau, naar type, in %Gratis OD Licentie
611Aantal verkochte PWA*-chequesGratis OD Licentie
612Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit in de Belgische gewesten en de EU-27 landenGratis OD Licentie
613e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om met de overheid in contact te komenGratis OD Licentie
614Modale verdeling goederenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
615Schoolverlaters naar type en naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
616Ruimtegebruik bedrijventerreinen op Vlaams niveau (in ha)Gratis OD Licentie
617Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteiten in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
618e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om officiële documenten te downloadenGratis OD Licentie
619Modale verdeling personenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
620Schuld Belgische overhedenGratis OD Licentie
621Perceptie van de handhaving van verkeersregels, in %Gratis OD Licentie
622Atlas de l'agriculture et de la ruralité - application internet(not set)
623Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteitenGratis OD Licentie
624Eindproductiewaarde, intermediair verbruik en netto toegevoegde waardeGratis OD Licentie
625Modale verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen per dag per persoon volgens hoofdvervoerswijze, in %Gratis OD Licentie
626SCIE-Publicaties in internationaal perspectiefGratis OD Licentie
627Personenwagen: Personenwagens naar brandstoftype, Vlaams GewestGratis OD Licentie
628Pleegzorg: regionale spreiding pleegkinderen/pleeggasten, aantal en percentagesGratis OD Licentie
629Aantal en aandeel (promille) asielaanvragen (dossiers) in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
630e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om kranten en tijdschriften te lezen of te downloadenGratis OD Licentie
631Modèles numériques de surface des lits majeurs des principaux cours d'eau wallons(not set)
632Sectoraal verzurende emissies, in miljoen Zeq per jaarGratis OD Licentie
633Aantal erkende musea en erfgoedconvenantsGratis OD Licentie
634Risques d'inondation - Directive Inondation - Nombre d'habitants en zones inondables(not set)
635Aantal en aandeel (promille) naturalisaties in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
636e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden webradio beluisterden of webtelevisie kekenGratis OD Licentie
637Monument classé (arrêté définitif)(not set)
638Sectorisation - secteur PARIS(not set)
639PATENTEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEFGratis OD Licentie
640Ruilverkavelingsgebieden, Toestand 2002-01-01(not set)
641Aantal en % gemeenten volgens type jeugdwerkprogrammaGratis OD Licentie
642Emissies van broeikasgassenGratis OD Licentie
643Motorfiets: Huishoudens met minstens één motorfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
644Selectieve inzameling (papier, karton, glas…) van huishoudelijke afvalstoffen naar type, in tonGratis OD Licentie
645Percentage bedrijven die een digitale handtekening gebruiken bij het verzenden van een berichtGratis OD Licentie
646Service de visualisation ArcGIS - Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC)(not set)
647Aantal erkende artsen (FOD Volksgezondheid)Gratis OD Licentie
648Energiegebruik door het verkeer, in PJGratis OD Licentie
649Motorfiets: Motorfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
650Service de découverte Metawal - CSW(not set)
651Percentage bedrijven met een breedbandaansluiting in januari van het jaar (vast of mobiel)Gratis OD Licentie
652Sites Natura 2000 en vigueur(not set)
653Aantal erkende sociale verhuurkantoren, met het aantal woongelegenhedenGratis OD Licentie
654Energiegebruik naar sectorGratis OD Licentie
655NacecodesGratis OD Licentie
656Service de visualisation ArcGIS - Article 127 du CWATUPE(not set)
657Percentage bedrijven met een mobiele breedbandverbinding in januari van het jaarGratis OD Licentie
658Eco-efficiëntie van de landbouwGratis OD Licentie
659Aantal fysieke eenheden* Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
660Energie-intensiteit per sectorGratis OD Licentie
661NaturalisatiesGratis OD Licentie
662Service de visualisation ArcGIS - Bords de route en fauchage tardif(not set)
663Milieuvriendelijk gedrag, in % (bijna) altijd of dikwijlsGratis OD Licentie
664Zones d'eau(not set)
665Jaarlijkse aankoop van natuur- en bosgebieden, in haGratis OD Licentie
666Aantal gecontroleerde atleten en aantal overtredingenGratis OD Licentie
667Energie-intensiteit van de economieGratis OD Licentie
668Naturalisaties per gewestGratis OD Licentie
669Service de visualisation ArcGIS - Cahiers de Charges Urbanistiques et Environnementaux (CCUE)(not set)
670Nieuwsgaring naar opleiding respondentGratis OD Licentie
671Evolutie van het aantal geschatte digitale abonneesGratis OD Licentie
672Gewone uitgaven provincies (begrotingen)Gratis OD Licentie
673Aantal geholpen gezinnen in de gezinszorgGratis OD Licentie
674Energiemarkt - Statistieken (VREG)license not specified
675Natuurlijk accres per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
676Service de visualisation ArcGIS - Carte géologique de Wallonie(not set)
677Overbevolkte woningen, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
678Aantal deelnemers aan sportklassenGratis OD Licentie
679Vertrouwen in de mediaGratis OD Licentie
680Aantal geholpen gezinnen in de thuiszorg, aantal en per 100 huishoudens, op 31 decemberGratis OD Licentie
681Enkele economische kerncijfers voor de culturele sectorGratis OD Licentie
682Natuurlijk accres per gewest (per 100 inwoners)Gratis OD Licentie
683Service de visualisation ArcGIS - Commission communale Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)(not set)
684Overheidsuitgaven per kleuter, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
685Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), naar typeGratis OD Licentie
686Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
687Aantal gehonoreerde en openstaande aanvragen opleidingscheques werknemers naar leeftijdGratis OD Licentie
688Ensemble classé (arrêté définitif)(not set)
689Natuurlijk accres per provincieGratis OD Licentie
690Service de visualisation ArcGIS - Communes en décentralisation(not set)
691Bestemming van het goederentransport, BelgiëGratis OD Licentie
692Sport voor allen DecreetGratis OD Licentie
693Pleegzorg: provinciale spreiding pleeggezinnen, aantal en percentagesGratis OD Licentie
694Aantal gemeentelijke jeugdcentraGratis OD Licentie
695Equipement et usages des entreprises en WallonieCC BY
696% natuur met overschrijding van de kritische last voor verzuring en vermestingGratis OD Licentie
697Service de visualisation ArcGIS - Conservation de la nature(not set)
698Lezerstotaal Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
699Positions des groupements d'arrêts STIB(not set)
700Aantal gepresteerde uren poetshulpGratis OD Licentie
701Équipements pour cyclistes(not set)
702Netto invoer van elektriciteitGratis OD Licentie
703Service de visualisation ArcGIS - Infrarouge des orthos 2009-2010(not set)
704Liquiditeiten en schuld Vlaamse gemeenten naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
705Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
706Aantal gerealiseerde uren land- en tuinbouwvorming gegeven door erkende vormingscentraGratis OD Licentie
707Equipement TIC des écoles de WallonieCC BY
708Netto ontwikkelbaar vermogenGratis OD Licentie
709Service de visualisation ArcGIS - Inventaire des campings(not set)
710Loontrekkende werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sectorGratis OD Licentie
711Voies publiques(not set)
712Aantal gerechtigden op loopbaanonderbreking in kader van 'speciale stelsels', naar reden van onderbreking en geslacht, maand juniGratis OD Licentie
713Erkende capaciteit in de ambulante zorg- en begeleidingsvormen voor personen met een handicapGratis OD Licentie
714Niet-navolgingspercentage, naar leeftijdGratis OD Licentie
715Service de visualisation ArcGIS - Modèle numérique de surface des lits majeurs 2006-2007 (MNS)(not set)
716MechelenCC0
717Zones de police(not set)
718Aantal geregistreerde criminele feiten en de criminaliteitsgraad ervan binnen de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
719Erkende capaciteit van de (semi-)residentiële voorzieningen in de zorg en begeleiding van minderjarige of meerderjarige personen met een handicapGratis OD Licentie
720Nieuwbouw door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen : huurwoningen en koopwoningenGratis OD Licentie
721Service de visualisation ArcGIS - Natura 2000(not set)
722Lente index libellen: gemiddelde eerste waarneming van 26 libellensoorten, index 1984=100Gratis OD Licentie
723Lignes du réseau TEC(not set)
724Aantal geregistreerde criminele feiten naar aard van misdaad en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
725Erkende voorzieningen, erkende capaciteit, begeleidingsdagen en bezettingsgraad Bijzondere Jeugdbijstand (zonder gemeenschapsinstellingen) naar categorie voorzieningGratis OD Licentie
726Nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigenGratis OD Licentie
727Service de visualisation ArcGIS - Parcs résidentiels de week-end(not set)
728Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie)Gratis OD Licentie
729Basisidentificatiedata voorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezinlicense not specified
730Aantal geregistreerde criminele feiten van familiaal geweld en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
731ERRUISSOL - Classe de pente(not set)
732Nieuwsbereik VRT-radio's op een gemiddelde dag bij Vlamingen ouder dan 12 jaarGratis OD Licentie
733Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens classés et zones de protection(not set)
734Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
735Sites de compostage collectif(not set)
736Aantal geregistreerde criminele feiten van misbruik en mishandeling van kinderen en hun criminaliteitsgraad, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
737ERRUISSOL - Modèle Numérique de Terrain (MNT)(not set)
738Noeuds de carrefours(not set)
739Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens en liste de sauvegarde(not set)
740Leden, vrijwilligers en deelnemers aan het sociaal cultureel werkGratis OD Licentie
741Aantal geverbaliseerde panden en wooneenheden door de Vlaamse WooninspectieGratis OD Licentie
742ERRUISSOL - Risque d'érosion hydrique diffuse(not set)
743Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
744Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens exceptionnels(not set)
745Investeringssteun kleine ondernemingenGratis OD Licentie
746Aantal goedgekeurde aanvragen aanmoedigingspremies loopbaanonderbreking, naar geslacht (reglementering vanaf 1/1/2002)Gratis OD Licentie
747ERRUISSOL - Risque de ruissellement concentré(not set)
748Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
749Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens mondiaux(not set)
750Investeringssteun middelgrote en grote ondernemingenGratis OD Licentie
751Aantal ingeschreven schoolverlaters bij de VDAB, naar geslachtGratis OD Licentie
752ERRUISSOL - Risque de ruissellement diffus(not set)
753Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
754Service de visualisation ArcGIS - Périmètres de Remembrement Urbain(not set)
755Jaargemiddelde NO2-concentratie, in µg/m³ en blootstelling van de bevolkingGratis OD Licentie
756Aantal ingevoerde cultuurevenementenGratis OD Licentie
757Espaces verts(not set)
758Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
759Service de visualisation ArcGIS - Plan de secteur(not set)
760Kanalen van nieuwsgaring naar geslachtGratis OD Licentie
761Aantal internationale overeenkomsten waarbij Vlaanderen als partij betrokken is, naar soortGratis OD Licentie
762Espaces verts(not set)
763Noodzakelijke herstellingen aan de woningGratis OD Licentie
764Service de visualisation ArcGIS - Plan Habitat Permanent(not set)
765Kanalen van nieuwsgaring naar het gezinsinkomenGratis OD Licentie
766aantal inwoners binnen verschillende geluidsblootstellingsklassen (Lden in dB(A))Gratis OD Licentie
767Essais géotechniques, essais de pénétration(not set)
768Officieel netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland, naar soortGratis OD Licentie
769Service de visualisation ArcGIS - Plans Communaux d'Aménagement (PCA)(not set)
770Kanalen van nieuwsgaring naar leeftijdGratis OD Licentie
771Aantal jeugdradenGratis OD Licentie
772Essais géotechniques, forages(not set)
773Officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA), in euroGratis OD Licentie
774Service de visualisation ArcGIS - Programmes Communaux d'Actions en Matière de Logement 2014-2016(not set)
775hoeveelheid niet-selectief aangeboden primair bedrijfsafval, in miljoen tonGratis OD Licentie
776Aantal kavels die door de VMSW werden verkocht en gemiddelde prijsGratis OD Licentie
777Etat bactériologique des zones de baignade en Région wallonne - application internet(not set)
778Omzet in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
779Service de visualisation ArcGIS - Rapports urbanisitiques et Environnementaux (RUE)(not set)
780hoeveelheid primaire bedrijfsafvalstoffen, in miljoen tonGratis OD Licentie
781Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar geslachtGratis OD Licentie
782Etat environnemental des Communes de Wallonie - application internet(not set)
783Omzetting Europese regelgeving, naar soort inbreukGratis OD Licentie
784Service de visualisation ArcGIS - Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)(not set)
785Huwelijken per gewestGratis OD Licentie
786Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdGratis OD Licentie
787Europese vergelijking van het aantal buitenlandse aankomsten per 100 inwonersGratis OD Licentie
788Onaangepaste snelheid in het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
789Service de visualisation ArcGIS - Règlements communaux d'urbanisme (RCU)(not set)
790Zones postales communales(not set)
791Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdscategorieGratis OD Licentie
792Evolutie aantal sociaal-culturele verenigingenGratis OD Licentie
793Ontgroening per arrondissementGratis OD Licentie
794Service de visualisation ArcGIS - Revitalisation urbaine(not set)
795Arrêts Taxis et Collecto(not set)
796Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar POS en MOFGratis OD Licentie
797Evolutie in het bereiken van de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor VlaanderenGratis OD Licentie
798Ontgroening per gewestGratis OD Licentie
799Service de visualisation ArcGIS - Schémas de structure communaux (SSC)(not set)
800Gewone uitgaven politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
801Composition des ménages 2013other (non-commcercial)
802Aantal land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
803Evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
804Ontgroening per provincieGratis OD Licentie
805Service de visualisation ArcGIS - SEVESO(not set)
806Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen(not set)
807Patrimoine naturel - application internet(not set)
808Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
809Evolutie uitgaven van de VRT aan de Vlaamse beeldindustrie (in miljoen euro)Gratis OD Licentie
810Ontvankelijke eerstelijnsklachten naar domeinGratis OD Licentie
811Service de visualisation ArcGIS - Sites à réaménager (SAR)(not set)
812Service de visualisation ArcGIS - Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique)(not set)
813Zelf sportief actief bezig zijn naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
814Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
815Evolutie van computergebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
816Ontvankelijke klachten bij de Vlaamse ombudsdienst naar thema, in %Gratis OD Licentie
817Service de visualisation ArcGIS - Voies lentes en Wallonie(not set)
818Sous bassins versants(not set)
819Lignes de bus, tram et métro de la STIB(not set)
820Aantal leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
821Evolutie van de breedte van het gebruik van internettoepassingenGratis OD Licentie
822(On)veiligheidsgevoel: gevoel dat geweld een probleem is in de buurt waar men woont, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
823Service de visualisation ArcGIS - Zones agro-géographiques(not set)
824Waterlopen overwelfd(not set)
825Aantal leerlingen in de leertijd (middenstandsopleiding Syntra)Gratis OD Licentie
826Evolutie van de dioxine-emissie, naar sector, in g TEQGratis OD Licentie
827(On)veiligheidsgevoel: gevoel in een bedreigende buurt te wonen, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
828Service de visualisation ArcGIS - Zones d'Initiative Privilégiée (ZIP)(not set)
829Zone de protection (arrêté définitif)(not set)
830Aantal leners bij de jeugd (absoluut aantal en % van de 0-14-jarigen)Gratis OD Licentie
831Evolutie van de investeringsratio van de private sectorGratis OD Licentie
832(On)veiligheidsgevoel: gevoel slachtoffer te worden van bedreiging of geweld, in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
833Service de visualisation ArcGIS - Zones Protégées en matière d'Urbanisme (ZPU)(not set)
834Zones de baignade officielles(not set)
835Aantal leningen toegestaan door het Vlaams Woningfonds naar type leningGratis OD Licentie
836Evolutie van de jaarlijkse marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
837Openbaar vervoer in Vlaanderenlicense not specified
838Service SEVESO (AGS mapping Internet)(not set)
839Auberges autour de Namurlicense not specified
840Aantal loopbaanonderbrekers, naar geslacht en type, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
841Evolutie van de marktaandelen van de krantengroepenGratis OD Licentie
842Openbare afvalwaterzuivering als % van de bediende bevolkingGratis OD Licentie
843Service SEVESO (WMS internet)(not set)
844Gemiddelde luisterduur per radio, uitgedrukt in minutenGratis OD Licentie
845Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
846Evolutie van de marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
847Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie in WKK'sGratis OD Licentie
848Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
849Gewone ontvangsten politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
850Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
851Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in VlaanderenGratis OD Licentie
852Opleidingen Vlaamse Trainerschool (cursisten, VTS-cursussen, erkende cursussen)Gratis OD Licentie
853Sites Natura 2000(not set)
854Evolutie van de emissies van zware metalen veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
855Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
856Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in Vlaanderen naar gebieden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (in km²)Gratis OD Licentie
857Opleiding van starters in de land- en tuinbouwGratis OD Licentie
858Sites Seveso(not set)
859Evolutie van de emissies veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
860Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorzieningGratis OD Licentie
861Evolutie van de oppervlakte van percelen met gebouwen voor economische bedrijvigheid naar bestemming van de gebouwen (in ha)Gratis OD Licentie
862Oppervlakte met ‘effectief natuurbeheer’, in haGratis OD Licentie
863Sites Seveso(not set)
864Evolutie van de nieuwsgaringGratis OD Licentie
865Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar uitvoering binnen of buiten de BJBGratis OD Licentie
866Evolutie van de processen - verbaal, vonnissen en arresten bij de vaststelling van bouwovertredingenGratis OD Licentie
867Oppervlakte natuur- en bosreservaat per provincie, in haGratis OD Licentie
868Sites Web communauxCC BY
869Evolutie van het aantal bestaande RVT-beddenGratis OD Licentie
870Aantal maatregelen (die liepen op 31/12 van het begeleidingsjaar) naar soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
871Evolutie van de uit- en invoer van goederen (communautair concept)Gratis OD Licentie
872Oppervlakte van de Vlaamse bedrijventerreinenGratis OD Licentie
873sociaal draagvlak voor natuur: Bezoek aan bossen en natuurgebieden door Vlamingen, in %Gratis OD Licentie
874Evolutie van het weekbereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
875Aantal maatregelen naar begeleidingsjaar en soort vorderingGratis OD Licentie
876EVOLUTIE van de UITGAVEN VOOR O&O als % BBP naar sector van uitvoering (BERD en nonBERD)Gratis OD Licentie
877Oppervlakte Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en NATURA 2000, in ha en %Gratis OD Licentie
878Sociaal huurpatrimoniumGratis OD Licentie
879Gemiddelde besteding korte vakantie (in euro)Gratis OD Licentie
880Aantal niet-werkende werkzoekenden in de VDAB-trajectwerking naar moduleGratis OD Licentie
881Evolutie van de verontreinigde oppervlakte, per stof, in ha (cumulatief)Gratis OD Licentie
882OprichtingsratioGratis OD Licentie
883Sociale grondvoorraad van de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijenGratis OD Licentie
884Vertoningen in bioscopenGratis OD Licentie
885Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar categorie en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
886Evolutie van de Vlaamse mestbalans, in miljoen kg stikstof en miljoen kg fosfaatGratis OD Licentie
887Oprichtingsratio in de RESOC'sGratis OD Licentie
888Sociale leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de Erkende KredietmaatschappijenGratis OD Licentie
889Vertrouwen van de bevolking in instellingenGratis OD Licentie
890Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar geslacht, op 30 juniGratis OD Licentie
891Evolutie van het aantal bestaande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
892Optimisime of pessimisme over de toekomst van de Europese Unie, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
893Som van de verspreidingsequivalenten van gewasbeschermingsmiddelenGratis OD Licentie
894Wagenpark, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
895Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar kansengroepen, op 30 juniGratis OD Licentie
896Evolutie van het aantal dossiers van OCMW-gesteunde asielzoekers (equivalent leefloon), % en indices (1987=100)Gratis OD Licentie
897Opvatting of het een goede zaak is deel uit te maken van de Europese Unie, Europese vergelijking, % dat het een goede zaak vindtGratis OD Licentie
898Spanningsindicator VDABGratis OD Licentie
899Zelf sportief actief bezig zijn naar opleiding (%)Gratis OD Licentie
900Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijd, op 30 juniGratis OD Licentie
901Evolutie van het aantal geplande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
902Opvatting over voordelen halen uit lidmaatschap Europese Unie, Europese vergelijking, % dat vindt dat er voordeel mee gedaan wordtGratis OD Licentie
903Spoorwegen: Lengte spoorwegnetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
904Zones de stationnement voirie 2013license not specified
905Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijdsgroep en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
906Evolutie van het aantal jeugdhuizen in de tijdGratis OD Licentie
907Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2012, Vlaanderen(not set)
908Spreiding bibliothekenGratis OD Licentie
909BBP per hoofd in de RESOC'sGratis OD Licentie
910Habitats Natura 2000(not set)
911Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar nationaliteit en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
912Evolutie van het aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek, naar soortGratis OD Licentie
913Orthofoto's, middenschalig, zomervlucht 2009(not set)
914Spreiding hypothecaire kredieten naar bestemmingGratis OD Licentie
915Dopinggebruik: overtredingsratio per disciplineGratis OD Licentie
916Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar origine en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
917Evolutie van het aantal letselongevallen, in EuropaGratis OD Licentie
918Orthophotoplan 2012(not set)
919Spreiding van de sociale huurwoningen naar grootte van het huishouden, in aantal en in %Gratis OD Licentie
920Eco-efficiëntie van het goederenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
921Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
922Evolutie van het aantal letselongevallen per miljard personenkilometer afgelegd met personenwagensGratis OD Licentie
923Orthophotos 2006 - 2007(not set)
924Spreiding van de sociale huurwoningen naar nationaliteitsgroepGratis OD Licentie
925Eco-efficiëntie van het personenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
926Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau, op 30 juniGratis OD Licentie
927Evolutie van het aantal personen met een handicap dat een opleiding volgt in een centrum voor beroepsopleiding, op 31/12, in aantal en index (1993=100)Gratis OD Licentie
928Orthophotos 2009-2010(not set)
929Spreiding van het aantal woningen naar gebruikte energiebronGratis OD Licentie
930effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelenGratis OD Licentie
931Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
932Evolutie van het aantal radio-erkenningen in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
933Orthophotos 2012-2013(not set)
934Spreiding van het woningbestand naar aard van de woningGratis OD Licentie
935Aandeel bedrijven die verkopen via het internet en de mogelijkheid tot veilige transacties biedenGratis OD Licentie
936Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur, op 30 juniGratis OD Licentie
937Evolutie van het aantal radio-omroepen die deel uitmaken van een samenwerkingsverbandGratis OD Licentie
938Ouderdom van de woning volgens KadasterGratis OD Licentie
939Spreiding van het woningbestand naar aard van de woning en leeftijdsklasse van de referentiepersoonGratis OD Licentie
940Aantal gereserveerde advieschequesGratis OD Licentie
941Aantal nieuwe HIV-seropositieven en Aids-gevallenGratis OD Licentie
942Evolutie van het aantal televisiediensten waarvoor een kennisgeving is ingediend/een erkenning werd toegekend en het aantal operationele televisiedienstenGratis OD Licentie
943Ouderen-afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
944Staat van instandhouding van habitats en soorten binnen de HabitatrichtlijnGratis OD Licentie
945Concentraties van zware metalen in oppervlaktewater, index 2000=100Gratis OD Licentie
946Hébergement sur bâteaulicense not specified
947Aantal objecten in bestand van Monumentenwacht Vlaanderen, per provincieGratis OD Licentie
948Evolutie van het aantal toegekende en het aantal effectieve PAB's voor personen met een handicapGratis OD Licentie
949Outils cartographiques de la Mobilité - Outils standard - application internet(not set)
950Stand van zaken van het decreet lokaal cultuurbeleidGratis OD Licentie
951Stellingen aspecten globalisering, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
952Tewerkstellingscontracten die via de Vlaamse overheid (naast BLOSO) worden toegekendGratis OD Licentie
953Aantal ondernemingenGratis OD Licentie
954Evolutie van het aantal verkeersdoden, in EuropaGratis OD Licentie
955Overheidsinvesteringen door het Vlaams Gewest in de Vlaamse zeehavens, in miljoen euro (prijzen 2006 ABEX-index)Gratis OD Licentie
956STAR (STrategy for Allied Radioecology)(not set)
957Tevredenheid over de fietspaden in de buurt, in %Gratis OD Licentie
958Evolutie van computerbezit in de Vlaamse huishoudensGratis OD Licentie
959Aantal ontleningen van audiovisuele materialenGratis OD Licentie
960Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers naar ernst van de verwondingGratis OD Licentie
961Overheidsuitgaven per leerling in het lager onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
962Statistische aanpassing per gewestGratis OD Licentie
963Tevredenheid over de straten in de buurt, in %Gratis OD Licentie
964Aantal ontleningen van gedrukte materialenGratis OD Licentie
965Evolutie van het algemeen computergebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
966Overheidsuitgaven per leerling in het secundair onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
967Stelling economisch aspect globalisering, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
968Tevredenheid over de voetpaden in de buurt, in %Gratis OD Licentie
969Aantal ontvangen vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, naar studieniveau, jaarcijferGratis OD Licentie
970Evolutie van het algemeen internetgebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
971Overheidsuitgaven per student in het hoger onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
972Sterfgevallen per gemeenteGratis OD Licentie
973Toeschouwersaantallen Vlaamse filmGratis OD Licentie
974Aantal ontvangen werkaanbiedingen, naar circuit (beheerd via AMI en Jobmanager), jaarcijferGratis OD Licentie
975Evolutie van het algemeen internetgebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
976Overschot stikstof en fosfor op de bodembalans van de landbouw (kg/ha)Gratis OD Licentie
977Sterfgevallen per gewestGratis OD Licentie
978Totale vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
979Aantal openstaande vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
980Evolutie van het algemeen (on)veiligheidsgevoel in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
981Overstromingsgevoelige gebieden – (Watertoets)(not set)
982Sterfgevallen per provincieGratis OD Licentie
983Trein: Aantal reizigersritten van de NMBSGratis OD Licentie
984Aantal operationele Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
985Evolutie van het Bloso Tewerkstellingsproject TopsportGratis OD Licentie
986Overzicht van de evolutie van de ruimteboekhouding, gebaseerd op volledig afgeronde planningsprocessen, in haGratis OD Licentie
987Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen voor starters versus seniorsGratis OD Licentie
988SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030license not specified
989Aantal personen die een Vlaamse aanmoedigingspremie goedgekeurd kregen, naar geslacht en leeftijdGratis OD Licentie
990Evolutie van het dagbereik van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap in %Gratis OD Licentie
991ozonoverschrijdingsindicatorGratis OD Licentie
992Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, toegekend en uitbetaald bedrag, minimum- en maximumsteun en gemiddelde steun per projectGratis OD Licentie
993Aantal deelnemers aan de ondernemersopleiding (Syntra)Gratis OD Licentie
994Aantal sportverenigingen van gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties per provincieGratis OD Licentie
995Evolutie van het marktaandeel van de tv-zenders in de Vlaamse Gemeenschap (in %)Gratis OD Licentie
996Parking lots GhentCC0
997Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, totaal werkbeursbedrag per geslachtGratis OD Licentie
998Aantal deelnemers aan sportkampenGratis OD Licentie
999Oppervlakte VEN en IVON dat afgebakend is (ha)Gratis OD Licentie
1000Aantal studenten in academische basisopleidingen in universitair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1001Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (bij duisternis vermijden om weg te gaan) in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
1002Parking lots Kortrijklicense not specified
1003Stikstofverliezen per bekken, in kg/ha.jaarGratis OD Licentie
1004Aantal gepresteerde PWA*-urenGratis OD Licentie
1005Cannabisgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
1006Aantal studenten in de basisopleidingen van het hogescholenonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
1007Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (kinderen ergens naar toe laten gaan) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
1008Parkings publics(not set)
1009Surfaces de rue(not set)
1010Aantal gesubsidieerde erfgoedorganisatiesGratis OD Licentie
1011Hydrografie(not set)
1012Aantal tewerkstellingsaanvragen vreemde werknemersGratis OD Licentie
1013Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (niet open doen) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
1014Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
1015Tarieven aanvullende belasting op de personenbelastingGratis OD Licentie
1016Aantal overnachtingenGratis OD Licentie
1017Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken(not set)
1018Aantal toeristen dat gebruik maakte van het Steunpunt VakantieparticipatieGratis OD Licentie
1019Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (plaatsen mijden) in België, de gewesten en de Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
1020Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
1021Tarieven van de aanvullende belasting (opcentiemen) op de onroerende voorheffingGratis OD Licentie
1022Aantal overnachtingen naar toeristische regioGratis OD Licentie
1023South Africa Development Co-operation Information System
1024Camping autour de Namurlicense not specified
1025Aantal verkeersdoden per 10 miljard personenkilometer afgelegd met personenwagens en moto's, in EuropaGratis OD Licentie
1026Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval, in kg per capita (Europese methode)Gratis OD Licentie
1027Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
1028TEA (Total Entrepreneurial Activity) indexGratis OD Licentie
1029Bioscopen in BelgiëGratis OD Licentie
1030AidData
1031Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners, in EuropaGratis OD Licentie
1032Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval (selectief en niet-selectief) in kg/capitaGratis OD Licentie
1033Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
1034Tele-Onthaal: aantal oproepen, gespreksthema en kenmerken van de oproepersGratis OD Licentie
1035Pleegzorg: pleeggezinnen aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1036Mapa de Cooperacion Internacional (Columbia)(not set)
1037Sri Lanka: electronic - Development Information Management System (e-DIMS)(not set)
1038Aantal verkeersdoden per miljoen personenwagens, in EuropaGratis OD Licentie
1039Evolutie van het percentage ondertitelde Nederlandstalige programma's via teletekst op de openbare omroepGratis OD Licentie
1040Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
1041Terrils(not set)
1042Pleegzorg: pleegkinderen en pleeggasten, aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1043Europeaid (EC)(not set)
1044Aantal verkochte percelen bouwgrond, woningen en appartementen ; gemiddelde verkoopprijs en P75 verkoopprijsGratis OD Licentie
1045Evolutie van het totale bereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
1046Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
1047Tevredenheid over het openbaar vervoersaanbod in de buurt, in %Gratis OD Licentie
1048Pleegzorg: pleegzorgsituaties, aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1049Aanbod bouwpercelen in WoongebiedenGratis OD Licentie
1050Aantal vissersvaartuigenGratis OD Licentie
1051Evolutie van internetaansluitingen in Vlaamse huishoudensGratis OD Licentie
1052Participatie aan een operavoorstelling naar geslachtGratis OD Licentie
1053Tevredenheid over verschillende levensaspecten, in %*Gratis OD Licentie
1054Pleegzorg: provinciale spreiding pleegzorgsituaties, aantal en percentagesGratis OD Licentie
1055Humanitarian Aid department - ECHO (EC)other (Attribution)
1056Aantal panden die nog op de inventaris leegstand, verwaarloosd, onbewoonbaar/ongeschikt staan op het einde van het jaarGratis OD Licentie
1057Aantal Vlaamse jongeren die deelnemen aan programma's van het JINTGratis OD Licentie
1058Evolutie van thuisgebruik van de computer bij VlamingenGratis OD Licentie
1059Participatie aan een operavoorstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
1060Tewerkstelling in de culturele sectorGratis OD Licentie
1061Provinciebelastingen (begrotingen)Gratis OD Licentie
1062Aantal bestelde gratis opstartchequesGratis OD Licentie
1063Application de consultation cartographique des zones favorales productible éolien - internet(not set)
1064Aantal Vlaamse stagiairs bij multilaterale organisatiesGratis OD Licentie
1065Evolutie van thuisgebruik van het internet bij VlamingenGratis OD Licentie
1066Participatie aan een operavoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
1067Tewerkstelling in land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
1068Schoolbevolking in het gewoon onderwijsGratis OD Licentie
1069Banque de Données des Conditions de navigation (BDCN)(not set)
1070Belgium - Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) - Statisticsother (open)
1071Aantal voertuigkilometer afgelegd door het wegverkeer, België en gewestenGratis OD Licentie
1072Evolutie van vogels van landbouwgebieden, vogels van bosgebieden en andere vogelsGratis OD Licentie
1073Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar geslachtGratis OD Licentie
1074Tewerkstelling van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt naar soort maatregelGratis OD Licentie
1075Percentage bedrijven met een websiteGratis OD Licentie
1076Bedrijventerreinen, 01/2011(not set)
1077Bodemgebruik(not set)
1078Aantal voertuigkilometer afgelegd met vrachtwagens, ongeacht het land van registratie, x 1 miljardGratis OD Licentie
1079FaillissementsratioGratis OD Licentie
1080Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar leeftijdGratis OD Licentie
1081The DataTank test datasetslicense not specified
1082Percentage bedrijven met een mobiele verbinding in januari van het jaarGratis OD Licentie
1083Carte des Ravels en Wallonielicense not specified
1084Buitenlandse overnachtingen naar herkomstland (top 5)Gratis OD Licentie
1085Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar geslacht, x 1.000Gratis OD Licentie
1086Familiaal arbeidsinkomen per familiale arbeidskrachtGratis OD Licentie
1087Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar opleidingGratis OD Licentie
1088Tijdelijke werkloosheidGratis OD Licentie
1089Parkings Turnhoutlicense not specified
1090Carte géologique de Wallonie (CGEOL_SIMPLE)(not set)
1091Caméras de vitesse(not set)
1092Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar leeftijdsgroep, x 1.000Gratis OD Licentie
1093Federale bevolkingsvooruitzichten 2007-2060Gratis OD Licentie
1094Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar geslachtGratis OD Licentie
1095Tijdsaandeel van enkele thema's in de 19-uur-journaals op Eén en vtmGratis OD Licentie
1096Modale verdeling van het woon-werk/schoolverkeerGratis OD Licentie
1097Carte hydrogéologique de Wallonie - application internet(not set)
1098Capaciteit buitenschoolse kinderopvang, in aantal en per 1.000 kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar, op 1 januari van hetzelfde jaarGratis OD Licentie
1099Aantal werkende personen (25-64 jaar) naar onderwijsniveau, x 1.000Gratis OD Licentie
1100Fiets: Fietsen per huishouden,Vlaams GewestGratis OD Licentie
1101Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
1102TMC_LocatiePointslicense not specified
1103OngevallensterfteGratis OD Licentie
1104Concessions minières(not set)
1105Loonkost per eenheid productGratis OD Licentie
1106Aantal werknemers in beschutte werkplaatsen, in personen en VTEGratis OD Licentie
1107Fietsgebruik, in miljard personenkilometer per jaar en naar gemiddeld aantal kilometer per persoon per jaarGratis OD Licentie
1108Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar opleidingGratis OD Licentie
1109Toegevoegde waarde in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
1110Opbrengsten OCMW’s (begrotingen)Gratis OD Licentie
1111Erosiegevoelige gebieden (Watertoets)(not set)
1112Middelen van de Vlaamse overheid naar soort, op basis van aangepaste begrotingsgegevensGratis OD Licentie
1113Aantal zelfdodingenGratis OD Licentie
1114Fiets: Huishoudens met minstens één fiets, België en gewestenGratis OD Licentie
1115Participatie aan klassiek concertfestival naar geslachtGratis OD Licentie
1116Toeschouwers aan podiumvoorstellingen in de culturele centraGratis OD Licentie
1117Machineoplage Nederlandstalige krantenGratis OD Licentie
1118éRosion-RUISsellement-SOL - application internet(not set)
1119Modale verdeling goederenvervoer, België en GewestenGratis OD Licentie
1120Aantal ziekenhuisbeddenGratis OD Licentie
1121filezwaarte op het hoofdwegennet, in kilometerurenGratis OD Licentie
1122Participatie aan klassiek concertfestival naar leeftijdGratis OD Licentie
1123Toeschouwersaantallen bioscopenGratis OD Licentie
1124Levensverwachting bij de geboorteGratis OD Licentie
1125Etat des eaux en Région wallonne - application internet(not set)
1126Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen, 2013.01(not set)
1127Aantasting van de lichamelijke integriteit bij kinderen. Aantal aangiften van PV's bij de parketten en hun criminaliteitsgraad, België en GewestenGratis OD Licentie
1128Floradatabank Atlas 1972(not set)
1129Participatie aan klassiek concertfestiva naar opleidingGratis OD Licentie
1130Top 3 prioriteiten Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1131Lezerstotaal Nederlandstalige kranten (papieren versie)Gratis OD Licentie
1132Het Maassysteem (MS)(not set)
1133Orthophotos 1994 - 2000(not set)
1134Aanvoer van de vissersvlootGratis OD Licentie
1135Foeto-infantiele sterftecijfersGratis OD Licentie
1136Participatie aan Pop-of rockconcert naar geslachtGratis OD Licentie
1137Top 5 belangrijkste redenen voordelen/geen voordelen EU-lidmaatschap, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1138Lange vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
1139Hydrogeologisch homogene zone's(not set)
1140Outils cartographiques de la Mobilité - SANTORIN - application internet(not set)
1141Strategische geluidsbelastingskaart -2011– belangrijke spoorwegen – Lnight - contouren(not set)
1142Aanvoerwaarde van de vissersvlootGratis OD Licentie
1143Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen van werkbeurzen per werkjaar in functie van het profiel van de aanvragerGratis OD Licentie
1144Participatie aan Pop-of rockconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
1145Toponymie des espaces publics(not set)
1146Kerncijfers topsportscholenGratis OD Licentie
1147Les thématiques du sous-sol wallon - Internet(not set)
1148Recensement circulation routes 2010license not specified
1149Aantal gesubsidieerde beleidscoördinatorenGratis OD Licentie
1150Aanwezige sportaccommodatieGratis OD Licentie
1151Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart(not set)
1152Participatie aan Pop-of rockconcert naar opleidingGratis OD Licentie
1153Totaal aantal definitief en voorlopig beschermde monumenten, stadsgezichten, dorpsgezichten en landschappen en archeologische monumentenGratis OD Licentie
1154Korte vakantiebestemmingen van de VlamingGratis OD Licentie
1155Les tiques en Belgique(not set)
1156Réseau de mesure du bruit(not set)
1157Aantal verkochte woningen door de VMSWGratis OD Licentie
1158Accidents de circulation sur voiries communales (2008 - 2012)(not set)
1159Gebkruik van kinderopvang voor kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oud, naar aard van opvangGratis OD Licentie
1160Participatie aan theater of toneelvoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
1161Totaal aantal toegekende specialisatiebeurzen van het IWTGratis OD Licentie
1162Korte vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
1163Masses d'eau souterraines(not set)
1164Van nature overstroombare gebieden(not set)
1165Accidents de circulation sur voiries régionales (2008 - 2012)(not set)
1166Actief lidmaatschap in een sportvereniging naar opleiding (in %)Gratis OD Licentie
1167Geboorten en bruto geboortecijfer per provincieGratis OD Licentie
1168Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
1169Totaal personeel per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalentenGratis OD Licentie
1170Lange vakantiebestemmingen van de VlamingGratis OD Licentie
1171Parko Shop & Go real-time bezettinglicense not specified
1172Zones d'eau(not set)
1173Afstromingskaart(not set)
1174Actief lidmaatschap in het verenigingslevenGratis OD Licentie
1175Geboorten per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
1176Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
1177Totale bevolking naar leeftijd en geslacht per gewestGratis OD Licentie
1178Index voor duurzame economische welvaart, in euro per inwonerGratis OD Licentie
1179Plans du Ministère des Travaux publics(not set)
1180Données statistiques thématiquesother (open)
1181Areaal beheersovereenkomstenGratis OD Licentie
1182Actief lidmaatschap in het verenigingsleven, in %Gratis OD Licentie
1183Geboorten per gemeenteGratis OD Licentie
1184Participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
1185Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per arrondissement (Vlaams Gewest)Gratis OD Licentie
1186Espaces verts publics(not set)
1187Promenade verte(not set)
1188Belgium Aid database
1189Bedrag aan begrotingskredieten vastgelegd voor restauratie- en onderhoudspremies in het monumentenbeleidGratis OD Licentie
1190Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
1191Geboorten per gewestGratis OD Licentie
1192Particuliere televisiediensten - Regionaal (VRM)license not specified
1193Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per gewestGratis OD Licentie
1194Site classé (arrêté définitif)(not set)
1195Quartair profieltypekaart kaartblad 14 Lokeren(not set)
1196Belgium - BelgoStatother (not open)
1197Bodemkaart: bodemtypes, substraten, fasen en varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling(not set)
1198Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
1199Gebruik van e-mediaGratis OD Licentie
1200Passes à poissons(not set)
1201Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per provincie (Vlaams Gewest)Gratis OD Licentie
1202Zones 30(not set)
1203Reiswegen Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, toestand 15/01/2014(not set)
1204Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistiquelicense not specified
1205Bodemkaart van België volgens het internationale World Reference Base (WRB) classificatiesysteem (voorlopige versie)(not set)
1206Administratieve, bestuurlijke en sporttechnische medewerkers (sportfederaties) naar niveau van sportdiplomaGratis OD Licentie
1207Gebruik van kinderopvang bij kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oudGratis OD Licentie
1208Percentage 15-jarigen met overgewichtGratis OD Licentie
1209Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar bedrijfstak, in personenGratis OD Licentie
1210gewogen gemiddeld nitraatresiduGratis OD Licentie
1211Stations d'épuration(not set)
1212LU: Budget LU 2012ODC-PDDL
1213Codes INS communesother (open)
1214Administratieve eenheden(not set)
1215Geconsolideerde uitgaven volgens COFOG op 2 positiesGratis OD Licentie
1216Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar aankopen deed via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
1217Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar statuut, in personenGratis OD Licentie
1218Bereik VRT-televisie naar leeftijdGratis OD Licentie
1219Zones 30(not set)
1220Groene Stroom Statistieken (VREG)license not specified
1221Coëfficiënten audiovisuele materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
1222Adressen(not set)
1223Geconsolideerde uitgaven volgens ESR op 2 positiesGratis OD Licentie
1224Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen deed of ontving via computernetwerkenGratis OD Licentie
1225Totale geregistreerde verontreinigde oppervlakte, naar provincie en stof, in ha en in % van de totale oppervlakte (cumulatief)Gratis OD Licentie
1226ErfgoedevenementenGratis OD Licentie
1227Beligium - FPS Economy - Statisticsother (open)
1228Cours d'eau à ciel ouvert(not set)
1229demo.thedatatank.comother (open)
1230Adviezen van jeugdradenGratis OD Licentie
1231Geconsolideerd saldo eigen dienstjaar (gewone dienst) op de gemeentelijke begrotingsrekeningen, naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
1232Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen ontving via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
1233Totale oppervlakte bos- en natuurreservaat en gemiddelde oppervlakte, in haGratis OD Licentie
1234Gemiddelde besteding lange vakantieGratis OD Licentie
1235Official Development Assistance to Mozambique Database (ODAmoz)(not set)
1236Overnachtingen in erkende jeugdverblijfcentraGratis OD Licentie
1237e-commerce: percentage personen die 3 tot 12 maanden geleden voor het laatst goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
1238Afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
1239Gedragsintenties: bereidheid om iets te doen voor het milieu, in %Gratis OD Licentie
1240Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via EDI-berichtenGratis OD Licentie
1241Totale oppervlakte extra planologisch groengebied in gewestplannen en RUP's, in ha t.o.v. 1994Gratis OD Licentie
1242UDP Solwat Aout 2013license not specified
1243OpenBelgium Data CatalogCC0
1244Conservation de la Nature(not set)
1245EnergiearmoedeGratis OD Licentie
1246Agenda Culture - arts plastiquesother (Public Domain)
1247Gekend aantal (x1000) verontreinigde gronden en kadastrale percelenGratis OD Licentie
1248Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via een websiteGratis OD Licentie
1249Trein: Aantal personenkilometer afgelegd per trein, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1250Vermijdbare sterfteGratis OD Licentie
1251PSI BelgiumODC-PDDL
1252Orthophotoplan 2012(not set)
1253Evolutie van de fosforverliezen, naar bekken, in kg/ha.jaarGratis OD Licentie
1254Agenda Culture - musiqueother (Public Domain)
1255Geluidsoverlast door het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
1256Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers buiten de EUGratis OD Licentie
1257Trein: Aantal tonkilometer afgelegd per trein,Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1258Aantal gereserveerde DNA-chequesGratis OD Licentie
1259Rwanda Development Assistance Database (DAD)(not set)
1260Service de visualisation ArcGIS - Limites administratives du DNF(not set)
1261Evolutie van het aantal bestaande woongelegenheden in assistentiewoningen/serviceflatgebouwen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
1262Agenda Culture - scènelicense not specified
1263Geluksgevoel van de Vlamingen naar belemmering wegens gezondheidstoestandGratis OD Licentie
1264Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-landGratis OD Licentie
1265Triadekwaliteitsbeoordeling van waterbodems, in %Gratis OD Licentie
1266Bereik VRT-televisie naar geslachtGratis OD Licentie
1267Etudes d'incidences sur l'environnement(not set)
1268gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenwagens, in g/kmGratis OD Licentie
1269Agressief verkeersgedrag als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
1270Geluksgevoel van de Vlamingen naar beroepstoestandGratis OD Licentie
1271Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-land en in een land buiten de EUGratis OD Licentie
1272Tronçons dangereux et tronçons dangereux contre obstacles sur voiries régionales (2008-2012)(not set)
1273ecoscore van personenwagensGratis OD Licentie
1274EU Structural FundsODC-ODbL
1275Gemiddelde maximumprijzen van Euro 95 en Diesel (in euro), BelgiëGratis OD Licentie
1276Alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
1277Geluksgevoel van de Vlamingen naar geslachtGratis OD Licentie
1278Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in eigen landGratis OD Licentie
1279Tuberculose-incidentieGratis OD Licentie
1280Emissies van het verkeer, naar modusGratis OD Licentie
1281Carte géologique de Wallonie - application internet(not set)
1282Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer naar type uitgave, in Europa, in %Gratis OD Licentie
1283Aléa d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement (2013)</