European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
dataamsterdamopendatanl

Total 217 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Begroting 2011 stadsdeel CentrumCC0
2Woningvoorraadcijfersother (open)
3Autoparkeerplaatsen stadsdeel Centrum (2011)CC BY
4Amsterdam in cijfers 2015 - Sport en recreatieother (open)
5Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Gezondheid en welzijnother (open)
6Gezondheid zorg en welzijn in stadsdeel WestCC BY
7Elektrische oplaadpunten Stadsdeel CentrumCC0
8Vuilnis en afval stadsdeel Nieuw WestCC BY
9Onderwijs en jeugd in stadsdeel WestCC BY
10Rijlijnen tram bus auto fietsother (open)
11Bedrijfsverzamelgebouwenlicense not specified
12Vuilnis en Afval stadsdeel WestCC0
13Ruimtelijke plannenother (open)
14Braakliggende terreinenother (open)
15Tevredenheid over de eigen woning naar buurtcombinatieslicense not specified
16Waardering architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit AUPother (open)
17Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Politiekother (open)
18Hoofdgroenstructuurother (open)
19Openbare ruimte & groen O Sother (open)
20Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Bouwen en wonenother (open)
21Vuurwerkverkoop winkels 2011-2013CC0
22StraatparkeerplaatsenCC BY
23Huisartsenlicense not specified
24Woningwaardekaartother (open)
25Gierzwaluwen stadsdeel Centrumother (open)
26Onderwijsinstellingen in AmsterdamCC BY
27Buurtgrenzen Amsterdamlicense not specified
28Vloeroppervlakte naar buurtcombinaties en soort gebruikother (open)
29Herbestemde schoolgebouwenother (open)
30Bestemmingsplannen analoge plangebieden AmsterdamCC BY
31Bevolking prognoses Amsterdamother (open)
32Gezondheidsvoorzieningenlicense not specified
33Afvalcontainerslicense not specified
34Winkelslicense not specified
35Fietsnetwerk Amsterdamlicense not specified
36Kastanjesother (open)
37Gebiedsindeling Amsterdamother (open)
38Collectie Amsterdam Museumlicense not specified
39Bijzonder VervoerCC BY
40Open Onderwijsdatalicense not specified
41TaxistandplaatsenCC BY
42GGD Gezondheid in Beeldlicense not specified
43ParkeerdrukCC BY
44Stedelijke ontwikkeling O Sother (open)
45Verkeer & infrastructuur O Sother (open)
46Parken, plantsoenen en recreatief groenother (open)
47Autodelen in Amsterdamlicense not specified
48Eten en Drinkenlicense not specified
49Statistieken verkiezingen Amsterdamother (open)
50Evenementen in Amsterdamlicense not specified
51Basisregistratie Adressen en Gebouwenlicense not specified
52Kerncijfers wonen Amsterdam naar buurtenother (open)
53Festivalslicense not specified
54Sport & recreatie O Sother (open)
55Openbaar Vervoer APIlicense not specified
56Veiligheid in Amsterdamother (open)
57Politiebureaus en wijkagentenlicense not specified
58LHBT-hulpverleninglicense not specified
59Cijfers scholen en leerlingenother (open)
60P en R terreinenCC BY
61Zorg voor mensen met een beperkinglicense not specified
62Educatie, jeugd & diversiteit O Sother (open)
63Zelfbouwkavelsother (open)
64Realtime verkeersdataCC BY
65Streekproductenother (open)
66Grote Projectenother (open)
67Tariefgebieden ParkerenCC BY
68Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie Noord-HollandCC0
69Kinderopvanglicense not specified
70Onderzoek en statistieken over Amsterdamother (open)
71Warmtekoudeopslagother (open)
72Cultuur in Stadsdeel WestCC BY
73Theaterlicense not specified
74Gemeenteraadsverkiezingen 2014other (open)
75WinkeliersverenigingenCC BY
76Tentoonstellingenlicense not specified
77Rijksmuseum APICC BY
78Straatnamenboek Amsterdamother (open)
79UIT in Noord-HollandCC BY
80Basismeetset 2015 - Werk, inkomen en economieother (open)
81Bodemkwaliteitother (open)
82Musea en gallerieslicense not specified
83Twitteraccounts GemeenteraadsledenCC0
84Zorg & welzijn O Sother (open)
85Athlon Car Lease Leaseautos 2011license not specified
86Monumentale bomenother (open)
87Zomerse plekkenother (open)
88Thuiszorglicense not specified
89Economische Verkenningen Metropoolregio AmsterdamCC BY
90Grondgebied naar soort bodemgebruikother (open)
91Oplaadpunten Elektrisch vervoerCC BY-NC
92Ecopassagesother (open)
93Evenementenagenda stadsdeel WestCC BY
94Amsterdam onder vuur in WOIIother (open)
95Attractieslicense not specified
96Groene monumentenother (open)
97Activiteitenlicense not specified
98ParkeergaragesCC BY
99Omgewaaide bomen oktoberstorm 2013other (open)
100Ouderenlicense not specified
101Studentenhuisvesting in Amsterdamother (open)
102Buurtcentralicense not specified
103VerkeersprognosesCC BY
104Leegstaande Kantoren en Panden 2013CC BY
105Zonnepanelenother (open)
106Zorg voor LVB'erslicense not specified
107Omschrijving gebiedsindeling Amsterdamother (open)
108Actuele verkeersgegevens (Nationaal)other (open)
109Werk & inkomen O Sother (open)
110Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Bevolkingother (open)
111Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Natuur en milieuother (open)
112Haalkommen stadsdeel CentrumCC0
113Nieuwe gebouwen sinds 2000other (open)
114Loop van de bevolkingother (open)
115SportactiviteitenCC BY
116Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestigingother (open)
117Amsterdam in cijfers 2015 - Verkiezingenother (open)
118Uitkeringscijfersother (open)
119Verslavingszorglicense not specified
120Amsterdam in cijfers 2015 - Educatieother (open)
121Paramedici en therapeutenlicense not specified
122Religieuze samenkomstlocatiesother (open)
123Bedrijfsvestigingenother (open)
124Sportaanbieders in AmsterdamCC BY
125Laad-losplaatsen Stadsdeel CentrumCC BY
126Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Onderwijsother (open)
127Hotels in metropoolregio AmsterdamCC BY
128Kleine werkzaamheden openbare ruimteother (open)
129Fietsparkeerplaatsen stadsdeel CentrumCC0
130Amsterdam in cijfers 2015 - Stedelijke ontwikkelingother (open)
131Stadsdeelprofielen Wonen in AmsterdamCC BY
132Actuele beschikbaarheid ParkeergaragesCC BY
133Postcodedatalicense not specified
134Stadslandbouwother (open)
135Parkeerplaatsen stadsdeel Centrum (2012)CC BY
136Ruimtezoekers Stadsloodsother (open)
137Kunstwerken openbare ruimte Stadsdeel CentrumCC0
138Bevolkingcijfersother (open)
139Urinoirs Amsterdam CentrumCC0
140Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIPs)license not specified
141Openbare orde & veiligheid O Sother (open)
142Strooiroutes bij ijzelCC BY
143Bedrijfsverzamelgebouwenother (open)
144Milieu & water O Sother (open)
145Bekendmakingen HorecavergunningenCC BY
146Openbare sportplekkenother (open)
147Amsterdam in cijfers 2015 - Zorgother (open)
148Leegstaande kantoren en panden 2012CC BY
149Alcoholverbodsgebieden in stadsdeel WestCC BY
150Postcodedataother (open)
151BIG register ZorgverlenersCC0
152Verbruiksgegevens Elektriciteit en Gaslicense not specified
153Kaarttegels Basiskaart Amsterdamlicense not specified
154Gebied MilieuzoneCC BY
155Economie en Haven O Sother (open)
156CitySDKlicense not specified
157Aantallen huisartsen per buurtother (open)
158Basismeetset 2015 - Onderwijs en jeugdother (open)
159VerkeersongevallenCC0
160Groene dakenother (open)
161Kerncijfers Amsterdam in Cijfers 2014other (open)
162Bewaakte fietsenstallingenCC BY
163Historie verkeerslichtenother (open)
164Leegstaande kantoren en panden 2011CC BY
165Beeldbank Stadsarchief Amsterdamlicense not specified
166Arts Holland APIlicense not specified
167Grondwatervervuilingother (open)
168Middelen gemeente Amsterdamother (open)
169Plusnetten Infrastructuurother (open)
170Windmolensother (open)
171ParkeerautomatenCC BY
172Horecavergunningen Stadsdeel WestCC BY
173RijksmonumentenregisterCC0
174Uit In Amsterdamlicense not specified
175Burger en Bestuur O Sother (open)
176Parkeer APICC BY
177Eikenprocessierupsother (open)
178Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Inkomen en sociale zekerheidother (open)
179Dak- en Thuislozenzorglicense not specified
180Amsterdam in cijfers 2015 - Openbare orde en veiligheidother (open)
181Gehandicaptenparkeerplaatsen in AmsterdamCC BY
182Overzicht beschikbare dataCC0
183Bestemmingsplannen IMRO AmsterdamCC BY
184JeKuntMeer - Zorg en Welzijnlicense not specified
185Geplande wegwerkzaamhedenCC BY
186Bevolkingcijfers Amsterdamother (open)
187Kunstwerken in de openbare ruimtelicense not specified
188Amsterdam in cijfers 2015 - Milieu en Waterother (open)
189Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Veiligheidother (open)
190Amsterdam in cijfers 2015 - Economie en havenother (open)
191Amsterdam in cijfers 2015 - Cultuur en monumentenother (open)
192Energieverbruiklicense not specified
193Basismeetset 2015 - Welzijn en zorgother (open)
194Energielabels in Amsterdamlicense not specified
195Bevolking en de prognoses hiervanother (open)
196Kerncijfers inkomenother (open)
197Jeugdzorglicense not specified
198Touringcarinfo Halteren en parkerenCC BY
199Bekendmakingen StadsdelenCC BY
200Bestemmingsplangebieden Amsterdamlicense not specified
201Afvalbakken Stadsdeel CentrumCC BY
202Basismeetset 2015 - Milieuother (open)
203Amsterdam in cijfers 2015 - Bevolkingother (open)
204Sportvoorzieningen in AmsterdamCC BY
205Functiekaartother (open)
206Bekendmakingen Gemeente Amsterdamlicense not specified
207Kwaliteitswijzer Basisscholen AmsterdamCC BY
208Woningbouwplannenother (open)
209Bedrijventerreinen Noord-HollandCC0
210Statistieken Toerisme Amsterdamother (open)
211Psychische zorglicense not specified
212Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Economieother (open)
213Amsterdam in cijfers 2015 - Onderwijsother (open)
214Amsterdam in cijfers 2015 - Werk en inkomenother (open)
215Hotel kansengebiedenother (open)
216Luchtkwaliteitlicense not specified
217Begroting en resultaten gemeente en stadsdelenlicense not specified

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.