European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
dataamsterdamopendatanl

Total 217 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Basisregistratie Adressen en Gebouwenlicense not specified
2Kerncijfers wonen Amsterdam naar buurtenother (open)
3Festivalslicense not specified
4Sport & recreatie O Sother (open)
5Overzicht beschikbare dataCC0
6Openbaar Vervoer APIlicense not specified
7Bestemmingsplannen IMRO AmsterdamCC BY
8Veiligheid in Amsterdamother (open)
9JeKuntMeer - Zorg en Welzijnlicense not specified
10Politiebureaus en wijkagentenlicense not specified
11Geplande wegwerkzaamhedenCC BY
12LHBT-hulpverleninglicense not specified
13Bevolkingcijfers Amsterdamother (open)
14Cijfers scholen en leerlingenother (open)
15Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Economieother (open)
16Kunstwerken in de openbare ruimtelicense not specified
17P en R terreinenCC BY
18Amsterdam in cijfers 2015 - Onderwijsother (open)
19Amsterdam in cijfers 2015 - Milieu en Waterother (open)
20Zorg voor mensen met een beperkinglicense not specified
21Amsterdam in cijfers 2015 - Werk en inkomenother (open)
22Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Veiligheidother (open)
23Educatie, jeugd & diversiteit O Sother (open)
24Amsterdam in cijfers 2015 - Economie en havenother (open)
25Zelfbouwkavelsother (open)
26Amsterdam in cijfers 2015 - Cultuur en monumentenother (open)
27Realtime verkeersdataCC BY
28Streekproductenother (open)
29Grote Projectenother (open)
30Tariefgebieden ParkerenCC BY
31Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie Noord-HollandCC0
32Amsterdam in cijfers 2015 - Zorgother (open)
33Kinderopvanglicense not specified
34Leegstaande kantoren en panden 2012CC BY
35Onderzoek en statistieken over Amsterdamother (open)
36Alcoholverbodsgebieden in stadsdeel WestCC BY
37Warmtekoudeopslagother (open)
38Postcodedataother (open)
39Cultuur in Stadsdeel WestCC BY
40Bedrijventerreinen Noord-HollandCC0
41BIG register ZorgverlenersCC0
42Theaterlicense not specified
43Verbruiksgegevens Elektriciteit en Gaslicense not specified
44Gemeenteraadsverkiezingen 2014other (open)
45Kaarttegels Basiskaart Amsterdamlicense not specified
46WinkeliersverenigingenCC BY
47Gebied MilieuzoneCC BY
48Tentoonstellingenlicense not specified
49Economie en Haven O Sother (open)
50Rijksmuseum APICC BY
51CitySDKlicense not specified
52Straatnamenboek Amsterdamother (open)
53Kwaliteitswijzer Basisscholen AmsterdamCC BY
54Aantallen huisartsen per buurtother (open)
55UIT in Noord-HollandCC BY
56Basismeetset 2015 - Werk, inkomen en economieother (open)
57Bodemkwaliteitother (open)
58Musea en gallerieslicense not specified
59Twitteraccounts GemeenteraadsledenCC0
60Zorg & welzijn O Sother (open)
61Athlon Car Lease Leaseautos 2011license not specified
62Monumentale bomenother (open)
63Gezondheid zorg en welzijn in stadsdeel WestCC BY
64Zomerse plekkenother (open)
65Elektrische oplaadpunten Stadsdeel CentrumCC0
66Thuiszorglicense not specified
67Openbare orde & veiligheid O Sother (open)
68Autoparkeerplaatsen stadsdeel Centrum (2011)CC BY
69Vuilnis en afval stadsdeel Nieuw WestCC BY
70Economische Verkenningen Metropoolregio AmsterdamCC BY
71Strooiroutes bij ijzelCC BY
72Amsterdam in cijfers 2015 - Sport en recreatieother (open)
73Onderwijs en jeugd in stadsdeel WestCC BY
74Grondgebied naar soort bodemgebruikother (open)
75Bedrijfsverzamelgebouwenother (open)
76Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Gezondheid en welzijnother (open)
77Rijlijnen tram bus auto fietsother (open)
78Oplaadpunten Elektrisch vervoerCC BY-NC
79Milieu & water O Sother (open)
80Bedrijfsverzamelgebouwenlicense not specified
81Ecopassagesother (open)
82Bekendmakingen HorecavergunningenCC BY
83Vuilnis en Afval stadsdeel WestCC0
84Evenementenagenda stadsdeel WestCC BY
85Amsterdam onder vuur in WOIIother (open)
86Attractieslicense not specified
87Groene monumentenother (open)
88Activiteitenlicense not specified
89ParkeergaragesCC BY
90Omgewaaide bomen oktoberstorm 2013other (open)
91Ouderenlicense not specified
92Studentenhuisvesting in Amsterdamother (open)
93Buurtcentralicense not specified
94VerkeersprognosesCC BY
95Leegstaande Kantoren en Panden 2013CC BY
96Zonnepanelenother (open)
97Zorg voor LVB'erslicense not specified
98Omschrijving gebiedsindeling Amsterdamother (open)
99Gehandicaptenparkeerplaatsen in AmsterdamCC BY
100Actuele verkeersgegevens (Nationaal)other (open)
101Werk & inkomen O Sother (open)
102Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Bevolkingother (open)
103Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Natuur en milieuother (open)
104Haalkommen stadsdeel CentrumCC0
105Nieuwe gebouwen sinds 2000other (open)
106Basismeetset 2015 - Onderwijs en jeugdother (open)
107Loop van de bevolkingother (open)
108VerkeersongevallenCC0
109SportactiviteitenCC BY
110Groene dakenother (open)
111Verhuizingen binnen Amsterdam naar gebied van vestigingother (open)
112Kerncijfers Amsterdam in Cijfers 2014other (open)
113Amsterdam in cijfers 2015 - Verkiezingenother (open)
114Bewaakte fietsenstallingenCC BY
115Uitkeringscijfersother (open)
116Historie verkeerslichtenother (open)
117Verslavingszorglicense not specified
118Leegstaande kantoren en panden 2011CC BY
119Amsterdam in cijfers 2015 - Educatieother (open)
120Beeldbank Stadsarchief Amsterdamlicense not specified
121Paramedici en therapeutenlicense not specified
122Arts Holland APIlicense not specified
123Religieuze samenkomstlocatiesother (open)
124Grondwatervervuilingother (open)
125Bedrijfsvestigingenother (open)
126Middelen gemeente Amsterdamother (open)
127Sportaanbieders in AmsterdamCC BY
128Plusnetten Infrastructuurother (open)
129Laad-losplaatsen Stadsdeel CentrumCC BY
130Windmolensother (open)
131Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Onderwijsother (open)
132ParkeerautomatenCC BY
133Hotels in metropoolregio AmsterdamCC BY
134Horecavergunningen Stadsdeel WestCC BY
135Kleine werkzaamheden openbare ruimteother (open)
136RijksmonumentenregisterCC0
137Fietsparkeerplaatsen stadsdeel CentrumCC0
138Uit In Amsterdamlicense not specified
139Amsterdam in cijfers 2015 - Stedelijke ontwikkelingother (open)
140Burger en Bestuur O Sother (open)
141Stadsdeelprofielen Wonen in AmsterdamCC BY
142Parkeer APICC BY
143Actuele beschikbaarheid ParkeergaragesCC BY
144Begroting 2011 stadsdeel CentrumCC0
145Eikenprocessierupsother (open)
146Postcodedatalicense not specified
147Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Inkomen en sociale zekerheidother (open)
148Stadslandbouwother (open)
149Dak- en Thuislozenzorglicense not specified
150Parkeerplaatsen stadsdeel Centrum (2012)CC BY
151Amsterdam in cijfers 2015 - Openbare orde en veiligheidother (open)
152Ruimtezoekers Stadsloodsother (open)
153Kunstwerken openbare ruimte Stadsdeel CentrumCC0
154Bevolkingcijfersother (open)
155Psychische zorglicense not specified
156Urinoirs Amsterdam CentrumCC0
157Woningvoorraadcijfersother (open)
158Openbare sportplekkenother (open)
159Hotel kansengebiedenother (open)
160Energieverbruiklicense not specified
161Braakliggende terreinenother (open)
162Luchtkwaliteitlicense not specified
163Tevredenheid over de eigen woning naar buurtcombinatieslicense not specified
164Begroting en resultaten gemeente en stadsdelenlicense not specified
165Waardering architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit AUPother (open)
166Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Politiekother (open)
167Hoofdgroenstructuurother (open)
168Openbare ruimte & groen O Sother (open)
169Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 - Bouwen en wonenother (open)
170Vuurwerkverkoop winkels 2011-2013CC0
171StraatparkeerplaatsenCC BY
172Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIPs)license not specified
173Statistieken Toerisme Amsterdamother (open)
174Ruimtelijke plannenother (open)
175Huisartsenlicense not specified
176Woningwaardekaartother (open)
177Gierzwaluwen stadsdeel Centrumother (open)
178Onderwijsinstellingen in AmsterdamCC BY
179Buurtgrenzen Amsterdamlicense not specified
180Vloeroppervlakte naar buurtcombinaties en soort gebruikother (open)
181Herbestemde schoolgebouwenother (open)
182Bestemmingsplannen analoge plangebieden AmsterdamCC BY
183Bevolking prognoses Amsterdamother (open)
184Basismeetset 2015 - Welzijn en zorgother (open)
185Gezondheidsvoorzieningenlicense not specified
186Energielabels in Amsterdamlicense not specified
187Afvalcontainerslicense not specified
188Bevolking en de prognoses hiervanother (open)
189Winkelslicense not specified
190Kerncijfers inkomenother (open)
191Fietsnetwerk Amsterdamlicense not specified
192Jeugdzorglicense not specified
193Woningbouwplannenother (open)
194Kastanjesother (open)
195Touringcarinfo Halteren en parkerenCC BY
196Gebiedsindeling Amsterdamother (open)
197Bekendmakingen StadsdelenCC BY
198Collectie Amsterdam Museumlicense not specified
199Bestemmingsplangebieden Amsterdamlicense not specified
200Bijzonder VervoerCC BY
201Afvalbakken Stadsdeel CentrumCC BY
202Open Onderwijsdatalicense not specified
203Basismeetset 2015 - Milieuother (open)
204TaxistandplaatsenCC BY
205Amsterdam in cijfers 2015 - Bevolkingother (open)
206GGD Gezondheid in Beeldlicense not specified
207Sportvoorzieningen in AmsterdamCC BY
208ParkeerdrukCC BY
209Functiekaartother (open)
210Stedelijke ontwikkeling O Sother (open)
211Bekendmakingen Gemeente Amsterdamlicense not specified
212Verkeer & infrastructuur O Sother (open)
213Parken, plantsoenen en recreatief groenother (open)
214Autodelen in Amsterdamlicense not specified
215Eten en Drinkenlicense not specified
216Statistieken verkiezingen Amsterdamother (open)
217Evenementen in Amsterdamlicense not specified

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.