European
Data Catalogues
Dataset

What's an alert?

An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated

Alert data catalogues


Showing 1-10 of 4115 items.

ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets

* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
#ActionsTitleCatalogue URLPlatformDescription
1Junta de Andalucía - Índice de precios al consumo http://www.juntadeandalucia.eshtml Información sobre los precios cotejados de un conjunto de productos que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular,...
2Zoznam vydaných osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky http://publicdata.eu/ckanZoznam vydaných osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky http://www.mhsr.sk/osvedcenia-o-sulade-investicneho-zameru-5720/127405s
3Zoznam organizácií v pôsobnosti MDVRR SR podľa hospodárskej klasifikácie http://publicdata.eu/ckanZoznam organizácií v pôsobnosti MDVRR SR podľa hospodárskej klasifikácie
4Zmluvy o nájme a výpožičke nehnuteľností zverejňovaných na webovej stránke ministerstva http://publicdata.eu/ckanZoznam obsahuje por. č., rozlohu, dĺžku nájmu (výpožičky), typ priestorov (účel), lokalitu, nájomcu (vypožičiavateľ) a poznámky.
5Prehľad podnikateľských subjektov, ktorým bolo schválené poskytnutie investičnej pomoci http://publicdata.eu/ckanZoznam obsahuje popis podnikateľského subjektu, ktorý má schválenú investičnú pomoc, lokalitu podniku, parametre projektu, počet novovytvorených pracovných miest, výšku a...
6Centrálny register geodetov http://publicdata.eu/ckanZoznam geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti
7Electronic Vehicle Licensing (EVL) Prize draw Data http://publicdata.eu/ckanZipped Folders containing the Electronic Vehicle Licensing (EVL) transaction populations
8Štatistika kriminality v Slovenskej republike v roku 2012 (8) http://publicdata.eu/ckanza obdobie 1.1.-31.8.2012
9Štatistika kriminality v Slovenskej republike v roku 2013 (5) http://publicdata.eu/ckanza obdobie 1.1.-31.5.2013
10Štatistika kriminality v Slovenskej republike v roku 2013 (3) http://publicdata.eu/ckanza obdobie 1.1.-31.3.2013