European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 1-10 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
2Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
3Бизнес статистикаlicense not specifiedНационален статистически институт
4Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелносттаCC0Министерство на правосъдието
5Бюра за обслужване на превозвачиCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
6Бюра по труда в БългарияCC BYАгенция по заетостта
7Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътнициCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
8Валидни вътрешни лицензи за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
9Валидни международни лицези за превоз на товариCC0Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
10Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.