European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-government-bg

Showing 21-30 of 97 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
21Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.CC0Министерство на образованието и науката
22Списък на заведенията за хранене и развлеченияCC0Министерство на туризма
23Списък на партньорите в ИСУНCC0Министерски съвет
24Азотен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
25Фини прахови частици - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
26Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици (ЕКАТТЕ)license not specifiedНационален статистически институт
27Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употребаCC0Министерство на икономиката
28Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздухCC0Изпълнителна агенция по околна среда
29Озон - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално времеCC0Изпълнителна агенция по околна среда
30Позволителни за сечother (non-commercial)Изпълнителна агенция по горите

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.