European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by


Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
portalopenbelgiumbe

Total 1,531 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Habitats Natura 2000(not set)
2Zones d'eau(not set)
3Evolutie van het aantal geschatte digitale abonneesGratis OD Licentie
4Aantal deelnemers aan sportklassenGratis OD Licentie
5Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), naar typeGratis OD Licentie
6Sport voor allen DecreetGratis OD Licentie
7Hébergement sur bâteaulicense not specified
8Composition des ménages 2013other (non-commcercial)
9Patrimoine naturel - application internet(not set)
10Zelf sportief actief bezig zijn naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
11Lignes de bus, tram et métro de la STIB(not set)
12Kayak - Circulation sur les cours d'eau - application internet(not set)
13Parkings publics(not set)
14Sous bassins versants(not set)
15Atlas de l'agriculture et de la ruralité - application internet(not set)
16Pleegzorg: regionale spreiding pleegkinderen/pleeggasten, aantal en percentagesGratis OD Licentie
17Risques d'inondation - Directive Inondation - Nombre d'habitants en zones inondables(not set)
18Ruilverkavelingsgebieden, Toestand 2002-01-01(not set)
19Service de visualisation ArcGIS - Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC)(not set)
20Sites Natura 2000 en vigueur(not set)
21Eco-efficiëntie van de landbouwGratis OD Licentie
22Jaarlijkse aankoop van natuur- en bosgebieden, in haGratis OD Licentie
23Gewone uitgaven provincies (begrotingen)Gratis OD Licentie
24Vertrouwen in de mediaGratis OD Licentie
25Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
26Pleegzorg: provinciale spreiding pleeggezinnen, aantal en percentagesGratis OD Licentie
27Positions des groupements d'arrêts STIB(not set)
28Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
29Voies publiques(not set)
30Zones de police(not set)
31Lignes du réseau TEC(not set)
32Basisidentificatiedata voorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezinlicense not specified
33Sites de compostage collectif(not set)
34Andere radio-omroeporganisaties (VRM)license not specified
35Dienstenverdelers / netwerken (VRM)license not specified
36FaillissementenGratis OD Licentie
37Landelijke radio-omroeporganisaties (VRM)license not specified
38Lokale Statistiekenlicense not specified
39Particuliere televisiediensten - Privaat (VRM)license not specified
40Evolutie van het Bloso Topsportstudentenproject Hoger OnderwijsGratis OD Licentie
41Opleidingen bij de Vlaamse Trainersschool naar soort en niveauGratis OD Licentie
42Student-docent-ratio hoger onderwijs, in aantal studenten per docentGratis OD Licentie
43Subjectieve evaluatie van de toegankelijkheid van de infrastructuurGratis OD Licentie
44Verhouding leden/leiding in jeugdbewegingenGratis OD Licentie
45Aanbod van de culturele centraGratis OD Licentie
46Aanbod voorzieningen voor personen met een handicap (erkende capaciteit), op 31 decemberGratis OD Licentie
47Aandeel 15-jarigen dat dagelijks rooktGratis OD Licentie
48Aandeel 15-jarigen dat het voorbije jaar cannabis gebruikteGratis OD Licentie
49Aandeel 15-jarigen dat wekelijks alcohol drinktGratis OD Licentie
50Aandeel arbeidsgehandicapten t.o.v. totale groep van NWWZ, op 30 juni, in %Gratis OD Licentie
51Aandeel bedrijven dat e-government gebruikte voor het indienen van een voorstel in een systeem voor elektronische aanbestedingenGratis OD Licentie
52Aandeel bedrijven dat e-government gebruikte voor volledige elektronische afhandeling van de administratieve procedureGratis OD Licentie
53Aandeel bedrijven dat internet gebruikte om ingevulde formulieren terug te sturen naar de overheidGratis OD Licentie
54Aandeel bedrijven dat voorgaand jaar het internet gebruikte voor aanbestedingsdocumenten en -specificaties in elektronische aanbestedingssystemen van overheidsdienstenGratis OD Licentie
55Aandeel bedrijven dat voorgaand jaar internet gebruikte voor administratieve procedures, naar procedureGratis OD Licentie
56Aandeel bedrijven dat voorgaand kalenderjaar online goederen of diensten aanbood in elektronische aanbestedingssystemen van overheidsdienstenGratis OD Licentie
57Aandeel bedrijven die elektronische facturen ontvangen in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
58Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzendenGratis OD Licentie
59Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden die niet geschikt zijn voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
60Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
61Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden of ontvangenGratis OD Licentie
62Aandeel bedrijven die elektronische facturen verzenden of ontvangen in een standaardstructuur voor automatische verwerkingGratis OD Licentie
63Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- en/of verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
64Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- en/of verkopen delen met de gebruikte software voor minstens twee interne functiesGratis OD Licentie
65Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aankopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
66Aandeel bedrijven die elektronische informatie over aan- én verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
67Aandeel bedrijven die elektronische informatie over verkopen delen met de gebruikte software voor minstens één interne functieGratis OD Licentie
68Aandeel bedrijven die extranet gebruikenGratis OD Licentie
69Aandeel bedrijven die intranet gebruikenGratis OD Licentie
70Aandeel bedrijven die LAN en intranet of extranet gebruikenGratis OD Licentie
71Aandeel bedrijven die LAN gebruikenGratis OD Licentie
72Aandeel bedrijven met een ERP software pakket om informatie te delen met andere afdelingen binnen het bedrijfGratis OD Licentie
73Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met andere ICT-systemen buiten de eigen ondernemingGratis OD Licentie
74Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te ontvangen van klantenGratis OD Licentie
75Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciersGratis OD Licentie
76Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om bestellingen te versturen naar leveranciers of te krijgen van klantenGratis OD Licentie
77Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om data te verzenden of te ontvangen van publieke overhedenGratis OD Licentie
78Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om instructies over betalingen te versturen naar financiële instellingenGratis OD Licentie
79Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om productinformatie te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
80Aandeel bedrijven met een geautomatiseerde gegevensuitwisseling om transportdocumenten te verzenden of te ontvangenGratis OD Licentie
81Aandeel bedrijven waarvan de bedrijfsprocessen automatisch gelinkt zijn aan deze van de leveranciers en/of van de klantenGratis OD Licentie
82Aandeel bedrijven waarvoor bepaalde drempels hun elektronische interactie met overheidsdiensten beperkenGratis OD Licentie
83Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens een referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar opleidingsniveau, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
84Aandeel bevolking tussen 25 en 64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens referteperiode van vier weken voorafgaand aan de enquête, naar geslacht, in % (jaarcijfers)Gratis OD Licentie
85Aandeel deeltijdarbeid bij werkenden (25-49 jaar), naar geslacht en gezinssamenstelling, in %Gratis OD Licentie
86Aandeel deeltijdarbeid onder werkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
87Aandeel eigenaars per provincieGratis OD Licentie
88Aandeel eigenaars, vergelijking met Europese landenGratis OD Licentie
89Aandeel gazellen op middelgrote ondernemingenGratis OD Licentie
90Aandeel gekleurde sprekende mensen in fictie en in non-fictie op het totaal aantal sprekende mensenGratis OD Licentie
91Aandeel groene stroomGratis OD Licentie
92Aandeel groene stroom en WKKGratis OD Licentie
93Aandeel hernieuwbare brandstoffen in het totaal brandstofverbruik voor transport, in %Gratis OD Licentie
94Aandeel hernieuwbare energieGratis OD Licentie
95Aandeel huishoudens met een computerGratis OD Licentie
96Aandeel in de zendtijd van elke inhoudscategorie voor televisieprogramma's in de eigen productie (eerste uitzendingen) en in de totale uitzendingen van de VRT-televisieGratis OD Licentie
97Aandeel leerlingen in het lager onderwijs dat vreemde talen leert naar aantal vreemde talen in %Gratis OD Licentie
98Aandeel loontrekkenden met een afwijkend uurrooster, naar geslacht, vorm en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
99Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumentenGratis OD Licentie
100Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten als onderdeel van het productie- en leveringsprocesGratis OD Licentie
101Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor persoonsidentificatie of toegangscontroleGratis OD Licentie
102Aandeel ondernemingen dat gebruik maakt van Radio Frequency Identification instrumenten voor productidentificatieGratis OD Licentie
103Aandeel personen dat cannabis gebruikte tijdens de maand voor de bevragingGratis OD Licentie
104Aandeel potentieel ernstig gehinderden door geluid, in % van de bevolkingGratis OD Licentie
105Aandeel regelmatige gebruikers van e-media naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
106Aandeel regelmatige internetgebruikers in het kader van financiële diensten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
107Aandeel regelmatige internetgebruikers om de actualiteit op te volgen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
108Aandeel regelmatige internetgebruikers om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
109Aandeel regelmatige internetgebruikers om een afstand te overbruggen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
110Aandeel regelmatige internetgebruikers om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te bieden naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
111Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te kopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
112Aandeel regelmatige internetgebruikers om goederen voor privé-gebruik te verkopen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
113Aandeel regelmatige internetgebruikers om informatie op te zoeken naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
114Aandeel regelmatige internetgebruikers om met de overheid in contact te komen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
115Aandeel regelmatige internetgebruikers om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestel naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
116Aandeel regelmatige internetgebruikers om spelletjes te spelen naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
117Aandeel regelmatige internetgebruikers om te participeren aan cursussen of aan debatten naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
118Aandeel regelmatige internetgebruikers voor communicatie naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
119Aandeel rokers van 15 jaar en ouderGratis OD Licentie
120Aandeel starters in het hoger onderwijs naar opleidingsniveau van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
121Aandeel starters in het hoger onderwijs naar werkgelegenheidssituatie van de ouders bij verlaten secundair onderwijs (SONAR), Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
122Aandeel tijdelijke arbeid onder loontrekkenden, naar geslacht en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
123Aandeel van de bevolking (15 jaar en ouder) dat minstens 30 min per dag aan lichaamsbeweging doetGratis OD Licentie
124Aandeel van de bevolking dat ernstige of extreme geluidshinder ervaart door verkeer en vervoer, in %Gratis OD Licentie
125Aandeel van de bevolking dat hinder ervaart door verkeer en vervoer, naar type hinderGratis OD Licentie
126Aandeel van de bevolking dat minstens 200 gram groenten per dag eetGratis OD Licentie
127Aandeel van de bevolking dat minstens 2 porties fruit per dag eetGratis OD Licentie
128Aandeel van de bevolking dat minstens één keer per week het internet bezoekt: totaal en naar geslacht, leeftijd en opleidingGratis OD Licentie
129Aandeel van de buitenlandse investeringen in het BBPGratis OD Licentie
130Aandeel van de doelpopulatie dat tegen griep gevaccineerd is in de loop van het laatste vaccinatieseizoenGratis OD Licentie
131Aandeel van de economische sectoren in de bruto toegevoegde waarde in de RESOC'sGratis OD Licentie
132Aandeel van de energiedragers in de elektriciteitsproductieGratis OD Licentie
133Aandeel van de huishoudens met een breedbandconnectieGratis OD Licentie
134Aandeel van de langdurige ILO-werkloosheid in de beroepsbevolking, in %Gratis OD Licentie
135Aandeel van de totale aankopen van de onderneming van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
136Aandeel van de totale omzet van het voorgaande kalenderjaar dat gerealiseerd werd via e-commerceGratis OD Licentie
137Aandeel van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI > 25)Gratis OD Licentie
138Aandeel van sectoren in de belasting van het oppervlaktewater met N en P in %Gratis OD Licentie
139Aandeel verontreinigde gronden in verschillende fasen van bodemonderzoek en –saneringGratis OD Licentie
140Aandeel Vlaamse 23-jarigen die derde graad secundair onderwijs niet hebben voltooid (SONAR), naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
141Aandeel Vlaamse werknemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
142Aandeel Vlaamse werknemers in een problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
143Aandeel Vlaamse zelfstandige ondernemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies, in %Gratis OD Licentie
144Aandeel Vlamingen dat zeer veel of veel hinder ondervindt van verschillende vormen van milieuhinder, in %Gratis OD Licentie
145Aandeel vrouwen (15-64 jaar) dat niet of deeltijds werkt omwille van zorgverantwoordelijkheden en gebrek aan gepaste opvang, in %Gratis OD Licentie
146Aandeel vrouwen in fictie en in non-fictie op televisieGratis OD Licentie
147Aandeel werknemers die minstens één keer per week in hun normale werkzaamheden een computer verbonden met het internet gebruikenGratis OD Licentie
148Aankomstdatum van trekkende vogelsGratis OD Licentie
149Aankoop goede woningen van de VMSWGratis OD Licentie
150Aanrijdingen als buurtprobleem in %Gratis OD Licentie
151Aantal aangevraagde en goedgekeurde tewerkstellingspremies 50-plusGratis OD Licentie
152Aantal aanwezige kinderen in de diverse vormen van kinderopvangGratis OD Licentie
153Aantal actieve artsen (WVG)Gratis OD Licentie
154Aantal actieve sportbeoefenaars in verenigingsverbandGratis OD Licentie
155Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar provincieGratis OD Licentie
156Aantal afdelingen jeugdbewegingen naar soortGratis OD Licentie
157Aantal afgeleverde arbeidskaarten en -vergunningen aan vreemde werknemersGratis OD Licentie
158Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
159Aantal asielaanvragen, betrokken personen, erkenningen en regularisatiesGratis OD Licentie
160Aantal audiovisuele materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
161Aantal bedrijven met biologische landbouwGratis OD Licentie
162Aantal begunstigden die genieten van een tegemoetkoming in het kader van het Vlaams huisvestingsbeleidGratis OD Licentie
163Aantal begunstigden in werkervaringsplaatsen in het kader van Werkervaring, op 31 decemberGratis OD Licentie
164Aantal beschikbare gedrukte materialen naar soort gedrukt materiaal (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
165Aantal beslissingen van de Vlaamse Regulator voor de Media naar soort klachtGratis OD Licentie
166Aantal binnenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
167Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatieGratis OD Licentie
168Aantal buitenlandse overnachtingenGratis OD Licentie
169Aantal convenanten in het kader van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerkingGratis OD Licentie
170Aantal cursisten Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)Gratis OD Licentie
171Aantal deelnemende gemeenten aan de Open Monumentendag VlaanderenGratis OD Licentie
172Aantal deelnemende scholen aan schoolsportactiviteitenGratis OD Licentie
173Aantal dode en zwaargewonde fietsslachtoffersGratis OD Licentie
174Aantal door Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdverblijfcentraGratis OD Licentie
175Aantal dossiers voor hypothecair krediet bij de VMSW naar doelGratis OD Licentie
176Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit in de Belgische gewesten en de EU-27 landenGratis OD Licentie
177Aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteiten in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
178Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit naar voornaamste nationaliteitenGratis OD Licentie
179Aantal en aandeel (promille) asielaanvragen (dossiers) in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
180Aantal en aandeel (promille) naturalisaties in de Belgische gewesten en de EU27-landenGratis OD Licentie
181Aantal en % gemeenten volgens type jeugdwerkprogrammaGratis OD Licentie
182Aantal erkende artsen (FOD Volksgezondheid)Gratis OD Licentie
183Aantal erkende sociale verhuurkantoren, met het aantal woongelegenhedenGratis OD Licentie
184Aantal fysieke eenheden* Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
185Aantal gecontroleerde atleten en aantal overtredingenGratis OD Licentie
186Aantal geholpen gezinnen in de gezinszorgGratis OD Licentie
187Aantal geholpen gezinnen in de thuiszorg, aantal en per 100 huishoudens, op 31 decemberGratis OD Licentie
188Aantal gehonoreerde en openstaande aanvragen opleidingscheques werknemers naar leeftijdGratis OD Licentie
189Aantal gemeentelijke jeugdcentraGratis OD Licentie
190Aantal gepresteerde uren poetshulpGratis OD Licentie
191Aantal gerealiseerde uren land- en tuinbouwvorming gegeven door erkende vormingscentraGratis OD Licentie
192Aantal gerechtigden op loopbaanonderbreking in kader van 'speciale stelsels', naar reden van onderbreking en geslacht, maand juniGratis OD Licentie
193Aantal geregistreerde criminele feiten en de criminaliteitsgraad ervan binnen de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
194Aantal geregistreerde criminele feiten naar aard van misdaad en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
195Aantal geregistreerde criminele feiten van familiaal geweld en hun criminaliteitsgraad, in het Vlaams GewestGratis OD Licentie
196Aantal geregistreerde criminele feiten van misbruik en mishandeling van kinderen en hun criminaliteitsgraad, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
197Aantal geverbaliseerde panden en wooneenheden door de Vlaamse WooninspectieGratis OD Licentie
198Aantal goedgekeurde aanvragen aanmoedigingspremies loopbaanonderbreking, naar geslacht (reglementering vanaf 1/1/2002)Gratis OD Licentie
199Aantal ingeschreven schoolverlaters bij de VDAB, naar geslachtGratis OD Licentie
200Aantal ingevoerde cultuurevenementenGratis OD Licentie
201Aantal internationale overeenkomsten waarbij Vlaanderen als partij betrokken is, naar soortGratis OD Licentie
202aantal inwoners binnen verschillende geluidsblootstellingsklassen (Lden in dB(A))Gratis OD Licentie
203Aantal jeugdradenGratis OD Licentie
204Aantal kavels die door de VMSW werden verkocht en gemiddelde prijsGratis OD Licentie
205Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar geslachtGratis OD Licentie
206Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdGratis OD Licentie
207Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar leeftijdscategorieGratis OD Licentie
208Aantal kinderen/jongeren in begeleiding BJB, naar POS en MOFGratis OD Licentie
209Aantal land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
210Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
211Aantal leden in gesubsidieerde sportfederaties naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
212Aantal leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
213Aantal leerlingen in de leertijd (middenstandsopleiding Syntra)Gratis OD Licentie
214Aantal leners bij de jeugd (absoluut aantal en % van de 0-14-jarigen)Gratis OD Licentie
215Aantal leningen toegestaan door het Vlaams Woningfonds naar type leningGratis OD Licentie
216Aantal loopbaanonderbrekers, naar geslacht en type, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
217Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
218Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
219Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantieGratis OD Licentie
220Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar plaatsende instantie en soort voorzieningGratis OD Licentie
221Aantal maatregelen (die gelopen hebben binnen het begeleidingsjaar) naar uitvoering binnen of buiten de BJBGratis OD Licentie
222Aantal maatregelen (die liepen op 31/12 van het begeleidingsjaar) naar soort voorziening binnen BJBGratis OD Licentie
223Aantal maatregelen naar begeleidingsjaar en soort vorderingGratis OD Licentie
224Aantal niet-werkende werkzoekenden in de VDAB-trajectwerking naar moduleGratis OD Licentie
225Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar categorie en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
226Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar geslacht, op 30 juniGratis OD Licentie
227Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar kansengroepen, op 30 juniGratis OD Licentie
228Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijd, op 30 juniGratis OD Licentie
229Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar leeftijdsgroep en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
230Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar nationaliteit en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
231Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar origine en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
232Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
233Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar studieniveau, op 30 juniGratis OD Licentie
234Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur en geslacht, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
235Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), naar werkloosheidsduur, op 30 juniGratis OD Licentie
236Aantal nieuwe HIV-seropositieven en Aids-gevallenGratis OD Licentie
237Aantal objecten in bestand van Monumentenwacht Vlaanderen, per provincieGratis OD Licentie
238Aantal ondernemingenGratis OD Licentie
239Aantal ontleningen van audiovisuele materialenGratis OD Licentie
240Aantal ontleningen van gedrukte materialenGratis OD Licentie
241Aantal ontvangen vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, naar studieniveau, jaarcijferGratis OD Licentie
242Aantal ontvangen werkaanbiedingen, naar circuit (beheerd via AMI en Jobmanager), jaarcijferGratis OD Licentie
243Aantal openstaande vacatures voor het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, jaargemiddeldeGratis OD Licentie
244Aantal operationele Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)Gratis OD Licentie
245Aantal personen die een Vlaamse aanmoedigingspremie goedgekeurd kregen, naar geslacht en leeftijdGratis OD Licentie
246Aantal sportverenigingen van gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties per provincieGratis OD Licentie
247Aantal studenten in academische basisopleidingen in universitair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
248Aantal studenten in de basisopleidingen van het hogescholenonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
249Aantal tewerkstellingsaanvragen vreemde werknemersGratis OD Licentie
250Aantal toeristen dat gebruik maakte van het Steunpunt VakantieparticipatieGratis OD Licentie
251Aantal verkeersdoden per 10 miljard personenkilometer afgelegd met personenwagens en moto's, in EuropaGratis OD Licentie
252Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners, in EuropaGratis OD Licentie
253Aantal verkeersdoden per miljoen personenwagens, in EuropaGratis OD Licentie
254Aantal verkochte percelen bouwgrond, woningen en appartementen ; gemiddelde verkoopprijs en P75 verkoopprijsGratis OD Licentie
255Aantal vissersvaartuigenGratis OD Licentie
256Aantal Vlaamse jongeren die deelnemen aan programma's van het JINTGratis OD Licentie
257Aantal Vlaamse stagiairs bij multilaterale organisatiesGratis OD Licentie
258Aantal voertuigkilometer afgelegd door het wegverkeer, België en gewestenGratis OD Licentie
259Aantal voertuigkilometer afgelegd met vrachtwagens, ongeacht het land van registratie, x 1 miljardGratis OD Licentie
260Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar geslacht, x 1.000Gratis OD Licentie
261Aantal werkende personen (15-64 jaar) naar leeftijdsgroep, x 1.000Gratis OD Licentie
262Aantal werkende personen (25-64 jaar) naar onderwijsniveau, x 1.000Gratis OD Licentie
263Aantal werknemers in beschutte werkplaatsen, in personen en VTEGratis OD Licentie
264Aantal zelfdodingenGratis OD Licentie
265Aantal ziekenhuisbeddenGratis OD Licentie
266Aantasting van de lichamelijke integriteit bij kinderen. Aantal aangiften van PV's bij de parketten en hun criminaliteitsgraad, België en GewestenGratis OD Licentie
267Aanvoer van de vissersvlootGratis OD Licentie
268Aanvoerwaarde van de vissersvlootGratis OD Licentie
269Aanwezige sportaccommodatieGratis OD Licentie
270Accidents de circulation sur voiries communales (2008 - 2012)(not set)
271Actief lidmaatschap in een sportvereniging naar opleiding (in %)Gratis OD Licentie
272Actief lidmaatschap in het verenigingslevenGratis OD Licentie
273Actief lidmaatschap in het verenigingsleven, in %Gratis OD Licentie
274Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar geslacht (in %)Gratis OD Licentie
275Actief lidmaatschap van een sportvereniging naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
276Administratieve, bestuurlijke en sporttechnische medewerkers (sportfederaties) naar niveau van sportdiplomaGratis OD Licentie
277Administratieve eenheden(not set)
278Adressen(not set)
279Adviezen van jeugdradenGratis OD Licentie
280Afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
281Agenda Culture - arts plastiquesother (Public Domain)
282Agenda Culture - musiqueother (Public Domain)
283Agenda Culture - scènelicense not specified
284Agressief verkeersgedrag als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
285Alcoholgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
286Aléa d'inondation par débordement de cours d'eau et par ruissellement (2013)(not set)
287Algemeen aangiftepercentage van misdaden op huishoudniveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
288Algemeen aangiftepercentage van misdaden op individu-niveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
289Algemeen beeld dat globalisering oproept, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
290Algemeen meldingspercentage van misdaden op huishoudniveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
291Algemeen meldingspercentage van misdaden op individu-niveau, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
292Alle beslissingen in uitvoering binnen de BJB (aantal en indices)Gratis OD Licentie
293Alleenwonenden per gemeenteGratis OD Licentie
294Alleenwonenden per gewestGratis OD Licentie
295Andere personeelscategorieën per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltjdse equivalentenGratis OD Licentie
296Application de consultation cartographique des données de la DGO4 - internet(not set)
297Application Inondations - internet(not set)
298ArbeidsproductiviteitGratis OD Licentie
299Arbres et haies remarquables(not set)
300Areaal biologische landbouwGratis OD Licentie
301Arrêts Taxis et Collecto(not set)
302Atlas du karst wallon(not set)
303Axes des tronçons de rues(not set)
304Bâtiments exemplaires (BATEX)(not set)
305Bedrag centrale media-aankoop Vlaamse overheid naar medium,in miljoen euro en %Gratis OD Licentie
306Bedrag van de tegemoetkomingen van het Vlaams huisvestingsbeleidGratis OD Licentie
307Bedreiging door nieuwe uitheemse diersoorten (cumulatief aantal)Gratis OD Licentie
308% bedrijven dat het internet gebruikt voor interactie met de overheidGratis OD Licentie
309% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren elektronisch terug te sturen naar overheidsdienstenGratis OD Licentie
310% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren te verkrijgen van de overheidGratis OD Licentie
311% bedrijven dat internet gebruikte om formulieren te verkrijgen via web/dar of homepages van overheidsdienstenGratis OD Licentie
312% bedrijven dat internet gebruikte om informatie te verkrijgen van de overheidGratis OD Licentie
313% bedrijven dat internet gebruikte om informatie te verkrijgen via web/dar of homepages van overheidsdienstenGratis OD Licentie
314% bedrijven dat voorgaand kalenderjaar het internet gebruikte om met de overheid in contact te komenGratis OD Licentie
315Begroting ontwikkelingssamenwerking Vlaamse overheid, in euroGratis OD Licentie
316Begrotingssaldi eigen dienstjaar provincies (gewone begroting)Gratis OD Licentie
317Belasting van het oppervlaktewater door huishoudens, landbouw en industrie, index basisjaar=100Gratis OD Licentie
318Beschermde gebieden(not set)
319Bestuurs- en onderwijzend personeel per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalentenGratis OD Licentie
320Bevolking en bevolkingsdichtheid per gemeenteGratis OD Licentie
321Bevolking naar geslachtGratis OD Licentie
322Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per arrondissement (VG)Gratis OD Licentie
323Bevolking naar geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg) per provincie (VG)Gratis OD Licentie
324Bevolking naar leeftijdsgroepen per gemeenteGratis OD Licentie
325Bevolking naar socio-economische positieGratis OD Licentie
326Bevolking op beroepsactieve leeftijdGratis OD Licentie
327Bevolking per GewestGratis OD Licentie
328Bevolking per provincieGratis OD Licentie
329Bevolkingsaantal RESOC'sGratis OD Licentie
330Bevolkingsdichtheid per arrondissementGratis OD Licentie
331Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar geslachtGratis OD Licentie
332Bezoek aan bezienswaardige gebouwen en monumenten, naar leeftijdGratis OD Licentie
333Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar jaartalGratis OD Licentie
334Bezoek aan bezienswaardige gebouwen of monumenten, naar opleidingGratis OD Licentie
335Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
336Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
337Bezoek aan een Belgisch museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
338Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar geslachtGratis OD Licentie
339Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
340Bezoek aan een buitenlands museum, galerij of tentoonstelling naar opleidingGratis OD Licentie
341Bezoekerscijfers van de erkende museaGratis OD Licentie
342Bibliotheekbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
343Bibliotheekbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
344Bibliotheekbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
345Bibliotheek statistiekenlicense not specified
346Binnenvaart: Aantal tonkilometer afgelegd door de binnenvaart, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
347Binnenvaart: Binnenvaarttrafiek in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
348Binnenvaart: Binnenvaartvloot, BelgiëGratis OD Licentie
349Binnenvaart: Lengte binnenwaternetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
350Biologische waarderingskaart, versie 1, 1(not set)
351Biologische waarderingskaart, versie 2, BWK2 Versie 2.2 - Toestand 2010(not set)
352Bioscoopbezoek naar geslachtGratis OD Licentie
353Bioscoopbezoek naar leeftijdGratis OD Licentie
354Bioscoopbezoek naar opleidingGratis OD Licentie
355Bords de route en fauchage tardif(not set)
356Bosgezondheid in % matig tot zwaar beschadigd of dood, internationale vergelijkingGratis OD Licentie
357Bosgezondheid in Vlaanderen en Europa, in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
358Bosoppervlakte, in ha en %Gratis OD Licentie
359BroeikasgasintensiteitGratis OD Licentie
360Bromfiets: Bromfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
361Bromfiets: Huishoudens met minstens één bromfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
362Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner volgens het ESR95 rekenstelselGratis OD Licentie
363Bruto toegevoegde waarde naar hoofdbedrijfstakGratis OD Licentie
364Buitenlandse bevolking per gemeenteGratis OD Licentie
365Buitenlandse handel naar partnerlandGratis OD Licentie
366Buitenlandse handel naar productgroepGratis OD Licentie
367Buitenlandse (of vreemde) bevolking per gewestGratis OD Licentie
368Bus: Aantal personenkilometer afgelegd met bussen en autocars, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
369Bus: Aantal reizigersritten van De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
370Bus: Aantal voertuigkilometer afgelegd door De Lijn, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
371Bus: Voertuigenpark van De LijnGratis OD Licentie
372Caméras de vitesse(not set)
373Campagnes Vlaamse overheid: aantal & uitgavenGratis OD Licentie
374Capaciteit en aantal kinderen in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)Gratis OD Licentie
375Capaciteit en aantal kinderen in de Diensten Gezinsondersteunende PleegzorgGratis OD Licentie
376Capaciteit kinderopvang, in aantal en per 1.000 kinderen onder de 3 jaar, op 1 januari van hetzelfde jaarGratis OD Licentie
377Capaciteit opvang en begeleiding Bijzondere Jeugdbijstand, in aantal en per 1.000 0-17 jarigen en 0-21 jarigen, zonder gemeenschapsinstellingen, op 31 decemberGratis OD Licentie
378Capaciteit van de Gemeenschapsinstelingen Bijzondere Jeugdbijstand, naar regimeGratis OD Licentie
379Captages en eaux souterraines(not set)
380Carrières souterraines(not set)
381Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - Version 1_05(not set)
382Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW)(not set)
383Cartographie des obstacles à la libre circulation des poissons(not set)
384Chambre de visite(not set)
385Coëfficiënten gedrukte materialen (Vlaamse openbare bibliotheken)Gratis OD Licentie
386Comfort van de woningGratis OD Licentie
387Communes(not set)
388Cours d'eau autour de la Région de Bruxelles-Capitale(not set)
389CRAB Adressenlijstlicense not specified
390CRAB Adressenlijst(not set)
391Cultuurparticipatie, in 4 categorieën, in %Gratis OD Licentie
392Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
393Cultuur/podiumkunsten/participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
394DALY's (verloren gezonde levensjaren) door blootstelling aan PM10 en PM2,5Gratis OD Licentie
395Deelname aan het volwassenenonderwijs door 15- tot 64-jarigen, naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
396Deelname aan vier specifieke schoolsportactivteitenGratis OD Licentie
397Deelnamegraad van vrouwen van 50 tot 69 jaar aan het borstkankerscreeningsprogrammaGratis OD Licentie
398Deelname van studenten aan het ErasmusprogrammaGratis OD Licentie
399Deelnemers aan de activiteiten van culturele centraGratis OD Licentie
400Densiteit sportverenigingen (aantal verenigingen per 1000 inwoners)Gratis OD Licentie
401Densiteit van het jeugdwerk per provincie (aantal initiatieven per 1000 jongeren onder 25 jaar)Gratis OD Licentie
402Diensten voor bejaardenGratis OD Licentie
403Digitale kloof: evolutie computerbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
404Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
405Digitale kloof: evolutie van het aandeel drop-outs voor internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
406Digitale kloof: evolutie van het algemeen computergebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
407Digitale kloof: evolutie van het algemeen internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
408Digitale kloof: evolutie van het internetbezit naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
409Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van de computer naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
410Digitale kloof: evolutie van het thuisgebruik van het internet naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
411Directe materialen input (DMI) en eigen materialen consumptie (EMC),in ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
412Diversiteit jeugdaanbod:zendtijd per jaar en inhoudscategorie voor televisieprogramma's van KETNET (in uren per jaar)Gratis OD Licentie
413Diversiteitssector: aantal erkende diensten en hun personeelsbezettingGratis OD Licentie
414Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per arrondissementGratis OD Licentie
415Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per gewest - variant 'brede definitie'Gratis OD Licentie
416Doorstroming bevolking op arbeidsleeftijd per provincieGratis OD Licentie
417Doorstromingscoëfficiënt RESOC'sGratis OD Licentie
418Drinkwaterverbruik bevolking, per capita (m3/persoon)Gratis OD Licentie
419e-banking: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten voor internetbankierenGratis OD Licentie
420Echtscheidingen per gewestGratis OD Licentie
421Echtverklaarde cijfers voor de betaalde verkoop van Nederlandstalige krantenGratis OD Licentie
422Eco-efficiëntie van de energiesectorGratis OD Licentie
423e-commerce: percentage personen die in de laatste 3 maanden goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
424e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar een probleem tegenkwamen bij de aankoop/het bestellen van goederen of diensten via internetGratis OD Licentie
425e-commerce: percentage personen die in het laatste jaar goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
426e-commerce: percentage personen die meer dan 1 jaar geleden voor het laatst goederen of diensten voor privaat gebruik bestelden/kochten via het internetGratis OD Licentie
427Ecoregio's en ecodistricten(not set)
428Effectief personeel aan de Vlaamse universiteiten in voltijdse eenhedenGratis OD Licentie
429e-gezondheid: percentage personen die in de laatste 3 maanden op het internet zochten naar informatie i.v.m. gezondheidGratis OD Licentie
430e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om info van de overheid te krijgenGratis OD Licentie
431e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om ingevulde formulieren naar de overheid te versturenGratis OD Licentie
432e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om met de overheid in contact te komenGratis OD Licentie
433e-government: percentage personen die in het voorbije jaar het internet gebruikten om officiële documenten te downloadenGratis OD Licentie
434Eindproductiewaarde, intermediair verbruik en netto toegevoegde waardeGratis OD Licentie
435e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om kranten en tijdschriften te lezen of te downloadenGratis OD Licentie
436e-media: percentage personen die in de laatste 3 maanden webradio beluisterden of webtelevisie kekenGratis OD Licentie
437Emissies van broeikasgassenGratis OD Licentie
438Energiegebruik door het verkeer, in PJGratis OD Licentie
439Energiegebruik naar sectorGratis OD Licentie
440Energie-intensiteit per sectorGratis OD Licentie
441Energie-intensiteit van de economieGratis OD Licentie
442Energiemarkt - Statistieken (VREG)license not specified
443Enkele economische kerncijfers voor de culturele sectorGratis OD Licentie
444Ensemble classé (arrêté définitif)(not set)
445Equipement et usages des entreprises en WallonieCC BY
446Équipements pour cyclistes(not set)
447Equipement TIC des écoles de WallonieCC BY
448Erkende capaciteit in de ambulante zorg- en begeleidingsvormen voor personen met een handicapGratis OD Licentie
449Erkende capaciteit van de (semi-)residentiële voorzieningen in de zorg en begeleiding van minderjarige of meerderjarige personen met een handicapGratis OD Licentie
450Erkende voorzieningen, erkende capaciteit, begeleidingsdagen en bezettingsgraad Bijzondere Jeugdbijstand (zonder gemeenschapsinstellingen) naar categorie voorzieningGratis OD Licentie
451ERRUISSOL - Classe de pente(not set)
452ERRUISSOL - Modèle Numérique de Terrain (MNT)(not set)
453ERRUISSOL - Risque d'érosion hydrique diffuse(not set)
454ERRUISSOL - Risque de ruissellement concentré(not set)
455ERRUISSOL - Risque de ruissellement diffus(not set)
456Espaces verts(not set)
457Espaces verts(not set)
458Essais géotechniques, essais de pénétration(not set)
459Essais géotechniques, forages(not set)
460Etat bactériologique des zones de baignade en Région wallonne - application internet(not set)
461Etat environnemental des Communes de Wallonie - application internet(not set)
462Europese vergelijking van het aantal buitenlandse aankomsten per 100 inwonersGratis OD Licentie
463Evolutie aantal sociaal-culturele verenigingenGratis OD Licentie
464Evolutie in het bereiken van de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor VlaanderenGratis OD Licentie
465Evolutie in tabaksgebruik van leerlingen in het secundair onderwijsGratis OD Licentie
466Evolutie uitgaven van de VRT aan de Vlaamse beeldindustrie (in miljoen euro)Gratis OD Licentie
467Evolutie van computergebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
468Evolutie van de breedte van het gebruik van internettoepassingenGratis OD Licentie
469Evolutie van de dioxine-emissie, naar sector, in g TEQGratis OD Licentie
470Evolutie van de investeringsratio van de private sectorGratis OD Licentie
471Evolutie van de jaarlijkse marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
472Evolutie van de marktaandelen van de krantengroepenGratis OD Licentie
473Evolutie van de marktaandelen van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap vanaf voorjaar 2002 (in %)Gratis OD Licentie
474Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in VlaanderenGratis OD Licentie
475Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in Vlaanderen naar gebieden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (in km²)Gratis OD Licentie
476Evolutie van de oppervlakte van percelen met gebouwen voor economische bedrijvigheid naar bestemming van de gebouwen (in ha)Gratis OD Licentie
477Evolutie van de processen - verbaal, vonnissen en arresten bij de vaststelling van bouwovertredingenGratis OD Licentie
478Evolutie van de uit- en invoer van goederen (communautair concept)Gratis OD Licentie
479EVOLUTIE van de UITGAVEN VOOR O&O als % BBP naar sector van uitvoering (BERD en nonBERD)Gratis OD Licentie
480Evolutie van de verontreinigde oppervlakte, per stof, in ha (cumulatief)Gratis OD Licentie
481Evolutie van de Vlaamse mestbalans, in miljoen kg stikstof en miljoen kg fosfaatGratis OD Licentie
482Evolutie van het aantal bestaande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
483Evolutie van het aantal dossiers van OCMW-gesteunde asielzoekers (equivalent leefloon), % en indices (1987=100)Gratis OD Licentie
484Evolutie van het aantal geplande woongelegenheden in woonzorgcentra/rusthuizen naar statuut en programmatieGratis OD Licentie
485Evolutie van het aantal jeugdhuizen in de tijdGratis OD Licentie
486Evolutie van het aantal klachten bij de Raad voor de Journalistiek, naar soortGratis OD Licentie
487Evolutie van het aantal letselongevallen, in EuropaGratis OD Licentie
488Evolutie van het aantal letselongevallen per miljard personenkilometer afgelegd met personenwagensGratis OD Licentie
489Evolutie van het aantal personen met een handicap dat een opleiding volgt in een centrum voor beroepsopleiding, op 31/12, in aantal en index (1993=100)Gratis OD Licentie
490Evolutie van het aantal radio-erkenningen in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
491Evolutie van het aantal radio-omroepen die deel uitmaken van een samenwerkingsverbandGratis OD Licentie
492Evolutie van het aantal televisiediensten waarvoor een kennisgeving is ingediend/een erkenning werd toegekend en het aantal operationele televisiedienstenGratis OD Licentie
493Evolutie van het aantal toegekende en het aantal effectieve PAB's voor personen met een handicapGratis OD Licentie
494Evolutie van het aantal verkeersdoden, in EuropaGratis OD Licentie
495Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers naar ernst van de verwondingGratis OD Licentie
496Evolutie van het algemeen computergebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
497Evolutie van het algemeen internetgebruik bij VlamingenGratis OD Licentie
498Evolutie van het algemeen internetgebruik bij Vlamingen naar periode van laatste gebruikGratis OD Licentie
499Evolutie van het algemeen (on)veiligheidsgevoel in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
500Evolutie van het Bloso Tewerkstellingsproject TopsportGratis OD Licentie
501Evolutie van het dagbereik van de radio's in de Vlaamse Gemeenschap in %Gratis OD Licentie
502Evolutie van het marktaandeel van de tv-zenders in de Vlaamse Gemeenschap (in %)Gratis OD Licentie
503Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (bij duisternis vermijden om weg te gaan) in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
504Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (kinderen ergens naar toe laten gaan) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
505Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (niet open doen) in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
506Evolutie van het (on)veiligheidsgevoel (plaatsen mijden) in België, de gewesten en de Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
507Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval, in kg per capita (Europese methode)Gratis OD Licentie
508Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval (selectief en niet-selectief) in kg/capitaGratis OD Licentie
509Evolutie van het percentage ondertitelde Nederlandstalige programma's via teletekst op de openbare omroepGratis OD Licentie
510Evolutie van het totale bereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
511Evolutie van internetaansluitingen in Vlaamse huishoudensGratis OD Licentie
512Evolutie van thuisgebruik van de computer bij VlamingenGratis OD Licentie
513Evolutie van thuisgebruik van het internet bij VlamingenGratis OD Licentie
514Evolutie van vogels van landbouwgebieden, vogels van bosgebieden en andere vogelsGratis OD Licentie
515FaillissementsratioGratis OD Licentie
516Familiaal arbeidsinkomen per familiale arbeidskrachtGratis OD Licentie
517Federale bevolkingsvooruitzichten 2007-2060Gratis OD Licentie
518Fiets: Fietsen per huishouden,Vlaams GewestGratis OD Licentie
519Fietsgebruik, in miljard personenkilometer per jaar en naar gemiddeld aantal kilometer per persoon per jaarGratis OD Licentie
520Fiets: Huishoudens met minstens één fiets, België en gewestenGratis OD Licentie
521filezwaarte op het hoofdwegennet, in kilometerurenGratis OD Licentie
522Floradatabank Atlas 1972(not set)
523Foeto-infantiele sterftecijfersGratis OD Licentie
524Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen van werkbeurzen per werkjaar in functie van het profiel van de aanvragerGratis OD Licentie
525Gebieden met recht van voorkoop, nv De Scheepvaart(not set)
526Gebkruik van kinderopvang voor kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oud, naar aard van opvangGratis OD Licentie
527Geboorten en bruto geboortecijfer per provincieGratis OD Licentie
528Geboorten per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
529Geboorten per gemeenteGratis OD Licentie
530Geboorten per gewestGratis OD Licentie
531Gebruik van e-mediaGratis OD Licentie
532Gebruik van kinderopvang bij kinderen tussen 3 maand en 3 jaar oudGratis OD Licentie
533Geconsolideerde uitgaven volgens COFOG op 2 positiesGratis OD Licentie
534Geconsolideerde uitgaven volgens ESR op 2 positiesGratis OD Licentie
535Geconsolideerd saldo eigen dienstjaar (gewone dienst) op de gemeentelijke begrotingsrekeningen, naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
536Gedragsintenties: bereidheid om iets te doen voor het milieu, in %Gratis OD Licentie
537Gekend aantal (x1000) verontreinigde gronden en kadastrale percelenGratis OD Licentie
538Geluidsoverlast door het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
539Geluksgevoel van de Vlamingen naar belemmering wegens gezondheidstoestandGratis OD Licentie
540Geluksgevoel van de Vlamingen naar beroepstoestandGratis OD Licentie
541Geluksgevoel van de Vlamingen naar geslachtGratis OD Licentie
542Geluksgevoel van de Vlamingen naar leeftijdGratis OD Licentie
543Geluksgevoel van de Vlamingen naar opleidingGratis OD Licentie
544Gemeentebelastingen naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
545GemeentecodesGratis OD Licentie
546Gemiddeld aantal vreemde talen per leerling in het algemeen vormend lager en hoger secundair onderwijs naar aantal talen en onderwijsniveauGratis OD Licentie
547Gemiddelde en mediaan wachttijd sociale huurwoning, per provincieGratis OD Licentie
548Gemiddelde huurprijs sociale woningenGratis OD Licentie
549Gemiddelde leesvaardigheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
550Gemiddelde oppervlakte per perceel per kadasterrubriek, in m²Gratis OD Licentie
551Gemiddelde oppervlakte van de land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
552Gemiddelde oppervlakte van een perceel bouwgrondGratis OD Licentie
553Gemiddelde rentevoet voor hypothecair krediet, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
554Gemiddelde uittredeleeftijd naar geslachtGratis OD Licentie
555Gemiddelde waterbeschikbaarheid, m3/inwonerGratis OD Licentie
556Gemiddelde wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigenGratis OD Licentie
557Gemiddelde wetenschappelijke geletterdheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
558Gemiddelde wiskundige geletterdheid (gecumuleerd effect van vaardigheden en competenties) bij 15-jarigenGratis OD Licentie
559Gemiddelde zuurstofconcentratie in oppervlaktewater, in mg/lGratis OD Licentie
560geospatial testlicense not specified
561Gesaneerde vismigratieknelpunten, in %Gratis OD Licentie
562Geschat percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van of bedreigd werd met geweld in de 12 maanden voor de bevraging, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
563Geschat percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat slachtoffer werd van een diefstal vanaf de persoon, met of zonder bedreiging en/of geweld in de 12 maanden voor de bevraging, in de Vlaamse provincies, de gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
564Geschonden ombudsnormen (volgens ombudsdecreet) in de door de Vlaamse ombudsdienst beoordeelde dossiersGratis OD Licentie
565Gestandaardiseerde sterftecijfers door suïcideGratis OD Licentie
566gestort en verbrand huishoudelijk afval, in kg/capita (Lissabon)Gratis OD Licentie
567Gevoeligheid voor grondverschuivingen(not set)
568Gewestbelastingen geheven door de Vlaamse overheid naar oorsprong, op basis van aangepaste begrotingsgegevensGratis OD Licentie
569Gewestplan, raster(not set)
570Gewone ontvangsten provincies (begrotingen)Gratis OD Licentie
571Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer t.o.v. de totale consumptie, in Europa, in %Gratis OD Licentie
572Gezinsuitgaven voor verkeer en vervoer, Vlaams GewestGratis OD Licentie
573Gîtes à Namurlicense not specified
574Gîtes-citadins Namurlicense not specified
575Globale verdeling van de Vlaamse oppervlaktewateren over de kwaliteitsklassen op basis van de Belgische Biotische Index, in %Gratis OD Licentie
576Gradatie van tevredenheid met diverse aspecten van de job, in %Gratis OD Licentie
577Grübel-Lloyd Indices (GLI)Gratis OD Licentie
578Grenzen van polders(not set)
579Grenzen van wateringen(not set)
580GroeipremieGratis OD Licentie
581Grondwaterkwetsbaarheidskaart: de mijnverzakkingsgebieden(not set)
582Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)(not set)
583Grondwatersystemen(not set)
584HCOVv2006(not set)
585Het aantal leners per provincie (in % van bevolking)Gratis OD Licentie
586Het gebruik van regenwater door de Vlamingen + toepassingen waarvoor het gebruikt wordt (in %)Gratis OD Licentie
587Het procentuele aandeel van de Vlaamse cultuurbegroting in het Vlaamse BBP (in 1000 euro)Gratis OD Licentie
588Hoeveelheid bedrijfsafval, opgesplitst in primair en secundair geproduceerd afval, in miljoen ton en t.o.v. BBPGratis OD Licentie
589Houding tegenover holebi's en holebiseksualiteitGratis OD Licentie
590Houding uitbreiding EU, Europese vergelijking, % dat voor de uitbreiding van de EU is met andere landen in de komende jarenGratis OD Licentie
591Houding van Vlamingen tegenover de rollen van mannen en vrouwenGratis OD Licentie
592Houding van Vlamingen tegenover migranten en migrantenbeleidGratis OD Licentie
593Huishoudelijk afval, naar type ophaling (selectief - niet selectief), in miljoen tonGratis OD Licentie
594Huishoudens per gemeenteGratis OD Licentie
595Huishoudens per gewestGratis OD Licentie
596Huisvestingsproblemen, vergelijking met enkele Europese landenGratis OD Licentie
597Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, in %Gratis OD Licentie
598Human Mortality Databaseother (open)
599ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geboorteland en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
600ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht en onderwijsniveau, in %Gratis OD Licentie
601ILO-werkloosheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
602ILO-werkloosheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
603ILO-werkloosheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
604Incidentie van syfilis en gonorroeGratis OD Licentie
605Index private huurGratis OD Licentie
606Indicateurs et taux de demande d'emploilicense not specified
607% individuen dat een computercursus volgde in de voorbije 3 jarenGratis OD Licentie
608INTERNATIONALE VERGELIJKING O&O-UITGAVENGratis OD Licentie
609Internetgebruikers: evolutie van de breedte van het internetgebruik naar leeftijd, geslacht, opleiding, sociale contacten, gezinsinkomen, het al dan niet hebben van betaald werk en kinderenGratis OD Licentie
610Internetgebruik in het kader van financiële dienstenGratis OD Licentie
611Internetgebruik om de actualiteit op te volgenGratis OD Licentie
612Internetgebruik om deel te nemen aan virtuele gemeenschappen zoals facebook, netlog, …Gratis OD Licentie
613Internetgebruik om een afstand te overbruggen, waaronder telewerkenGratis OD Licentie
614Internetgebruik om eigen videofilms, weblogs of web/dar aan te biedenGratis OD Licentie
615Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te kopenGratis OD Licentie
616Internetgebruik om goederen voor privé-gebruik te verkopenGratis OD Licentie
617Internetgebruik om in contact te komen met de overheidGratis OD Licentie
618Internetgebruik om informatie op te zoekenGratis OD Licentie
619Internetgebruik om muziek/clips/films te downloaden voor een ander toestelGratis OD Licentie
620Internetgebruik om spelletjes te spelenGratis OD Licentie
621Internetgebruik om te participeren aan cursussen of aan debattenGratis OD Licentie
622Internetgebruik voor communicatie zoals e-mail, telefoneren, SMS, chattenGratis OD Licentie
623Inventaris Onroerend Erfgoedlicense not specified
624Investeringen in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
625Investeringen in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
626Itinéraires cyclables régionaux(not set)
627Itinéraires cyclables régionaux(not set)
628Jaargemiddelde concentratie zwevend stof (PM10), in µg/m3Gratis OD Licentie
629Jaargemiddelde nitraatconcentratie in het MAP-meetnet en het algemeen meetnet oppervlaktewater, % MAP-meetpunten met minstens één overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg/lGratis OD Licentie
630Jaaromzet van de reclamemarkt in Vlaanderen (brutocijfers in miljoen euro)Gratis OD Licentie
631Juridische en planologische toestand van het aanbod in woonuitbreidingsgebieden dat al dan niet kan ontwikkeld worden op korte of langere termijnGratis OD Licentie
632Kenmerken van de aanvragers van leningen aan het Vlaams WoningfondsGratis OD Licentie
633Kenmerken van de industrie naar technologie-intensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
634Kenmerken van de marktdiensten naar kennisintensiteit: werknemersaantal en toegevoegde waardeGratis OD Licentie
635Kennis Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
636Kennis van de Europese instellingen, Europese vergelijking, % dat ja zegtGratis OD Licentie
637Kindermishandeling: aantal meldingen bij de vertrouwenscentra en betrokken kinderenGratis OD Licentie
638Kindermishandeling: gemelde kinderen bij de vertrouwensartscentra naar aard van gemelde feitenGratis OD Licentie
639Knelpuntberoepen, naar beroepsgroep en oorzaak knelpuntkarakterGratis OD Licentie
640Koopgedrag 'eerlijke' producten door Vlamingen, naar plaats van aankoop, frequentie in %Gratis OD Licentie
641KunstenaanbodGratis OD Licentie
642Kunsten en Erfgoed - Kerncijfers 2012license not specified
643Kunsten en Erfgoed - Topstukken lijstlicense not specified
644La biodiversité en Wallonie, recherche cartographique - application internet(not set)
645La Carte d'Occupation du Sol de Wallonie (COSW) - application internet(not set)
646La Carte Numérique des Sols de Wallonie - application internet(not set)
647La cartographie du bruit en Wallonie - application internet(not set)
648LandbouwareaalGratis OD Licentie
649Leeftijdspreiding leden jeugdbewegingenGratis OD Licentie
650Leeftijd van de bedrijfshoofden van land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
651Leerling-leerkracht-ratio kleuteronderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
652Leerling-leerkracht-ratio lager onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
653Leerling-leerkracht-ratio secundair onderwijs, in aantal leerlingen per leerkrachtGratis OD Licentie
654Les Voies lentes en Wallonie - application internet(not set)
655Levensverwachting per gewestGratis OD Licentie
656Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
657Lidmaatschap van een culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
658Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
659Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
660Lidmaatschap van een socio-culturele vereniging naar leeftijdGratis OD Licentie
661Lidmaatschap van een vereniging (internationale vergelijking)Gratis OD Licentie
662LierGNU FDL
663Limites administratives du DNF(not set)
664Liste de Centres agréés de soins à domicilelicense not specified
665Luchtvaart: Bewegingen luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
666Luchtvaart: Passagiers luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
667Luchtvaart: Passagiers luchthavens, EuropaGratis OD Licentie
668Luchtvaart: Tonnage luchthavens, België en gewestenGratis OD Licentie
669Luchtvaart: Tonnage luchthavens EuropaGratis OD Licentie
670Maandelijks huurbedrag dat huurders betalen voor hun woning (zonder bijkomende kosten)Gratis OD Licentie
671Mandatenbestand van het FWO naar type onderzoekerGratis OD Licentie
672MarktaandelenGratis OD Licentie
673Marktaandelen elektriciteits- en aardgasleveringGratis OD Licentie
674Masses d'eau souterraines(not set)
675Maternale leeftijdGratis OD Licentie
676Maximaal subsidieerbare en werkelijk gepresteerde uren gezinszorgGratis OD Licentie
677Meest bedreigende vormen van milieuverontreiniging volgens de burger, in %Gratis OD Licentie
678Mening belangrijkheid ontwikkelingshulp, Europese vergelijking, % die het belangrijk vindtGratis OD Licentie
679Mening over de richting waarin de zaken in de EU momenteel uitgaan, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
680Mening over globalisering aan de hand van 2 stellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
681Mening van de Vlaming over de mogelijkheid om de milieuvervuiling tegen te gaan, in %Gratis OD Licentie
682Metawal - Catalogue pour l'information géographique de Wallonie(not set)
683Migratiecijfers per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
684Migratiecijfers per gewestGratis OD Licentie
685Migratiecijfers per provincieGratis OD Licentie
686Milieu-attitude: bezorgdheid over het milieu als problematisch gegeven, in %Gratis OD Licentie
687Milieubeleidsevaluatie: mening over de inzet van Vlaanderen om het milieu te beschermen, in %Gratis OD Licentie
688Modale verdeling goederenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
689Modale verdeling personenvervoer, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
690Modale verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen per dag per persoon volgens hoofdvervoerswijze, in %Gratis OD Licentie
691Modèles numériques de surface des lits majeurs des principaux cours d'eau wallons(not set)
692Monument classé (arrêté définitif)(not set)
693Motorfiets: Huishoudens met minstens één motorfiets, België en gewestenGratis OD Licentie
694Motorfiets: Motorfietsen per huishouden, Vlaams GewestGratis OD Licentie
695NacecodesGratis OD Licentie
696NaturalisatiesGratis OD Licentie
697Naturalisaties per gewestGratis OD Licentie
698Natuurlijk accres per bestuurlijk arrondissementGratis OD Licentie
699Natuurlijk accres per gewest (per 100 inwoners)Gratis OD Licentie
700Natuurlijk accres per provincieGratis OD Licentie
701% natuur met overschrijding van de kritische last voor verzuring en vermestingGratis OD Licentie
702Netto invoer van elektriciteitGratis OD Licentie
703Netto ontwikkelbaar vermogenGratis OD Licentie
704Niet-navolgingspercentage, naar leeftijdGratis OD Licentie
705Nieuwbouw door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen : huurwoningen en koopwoningenGratis OD Licentie
706Nieuwe tot het verkeer toegelaten motorvoertuigenGratis OD Licentie
707Nieuwsbereik VRT-radio's op een gemiddelde dag bij Vlamingen ouder dan 12 jaarGratis OD Licentie
708Noeuds de carrefours(not set)
709Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
710Nombre de bâtiments exemplaires par commune(not set)
711Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
712Nombre de bâtiments exemplaires par quartier(not set)
713Noodzakelijke herstellingen aan de woningGratis OD Licentie
714Officieel netwerk van Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland, naar soortGratis OD Licentie
715Officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA), in euroGratis OD Licentie
716Omzet in de toeristisch-recreatieve sector naar gewestGratis OD Licentie
717Omzetting Europese regelgeving, naar soort inbreukGratis OD Licentie
718Onaangepaste snelheid in het verkeer als buurtprobleem, in %Gratis OD Licentie
719Ontgroening per arrondissementGratis OD Licentie
720Ontgroening per gewestGratis OD Licentie
721Ontgroening per provincieGratis OD Licentie
722Ontvankelijke eerstelijnsklachten naar domeinGratis OD Licentie
723Ontvankelijke klachten bij de Vlaamse ombudsdienst naar thema, in %Gratis OD Licentie
724(On)veiligheidsgevoel: gevoel dat geweld een probleem is in de buurt waar men woont, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
725(On)veiligheidsgevoel: gevoel in een bedreigende buurt te wonen, in België, de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
726(On)veiligheidsgevoel: gevoel slachtoffer te worden van bedreiging of geweld, in België,de gewesten en Vlaamse provinciesGratis OD Licentie
727Openbaar vervoer in Vlaanderenlicense not specified
728Openbare afvalwaterzuivering als % van de bediende bevolkingGratis OD Licentie
729Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie in WKK'sGratis OD Licentie
730Opleidingen Vlaamse Trainerschool (cursisten, VTS-cursussen, erkende cursussen)Gratis OD Licentie
731Opleiding van starters in de land- en tuinbouwGratis OD Licentie
732Oppervlakte met ‘effectief natuurbeheer’, in haGratis OD Licentie
733Oppervlakte natuur- en bosreservaat per provincie, in haGratis OD Licentie
734Oppervlakte van de Vlaamse bedrijventerreinenGratis OD Licentie
735Oppervlakte Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en NATURA 2000, in ha en %Gratis OD Licentie
736OprichtingsratioGratis OD Licentie
737Oprichtingsratio in de RESOC'sGratis OD Licentie
738Optimisime of pessimisme over de toekomst van de Europese Unie, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
739Opvatting of het een goede zaak is deel uit te maken van de Europese Unie, Europese vergelijking, % dat het een goede zaak vindtGratis OD Licentie
740Opvatting over voordelen halen uit lidmaatschap Europese Unie, Europese vergelijking, % dat vindt dat er voordeel mee gedaan wordtGratis OD Licentie
741Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2012, Vlaanderen(not set)
742Orthofoto's, middenschalig, zomervlucht 2009(not set)
743Orthophotoplan 2012(not set)
744Orthophotos 2006 - 2007(not set)
745Orthophotos 2009-2010(not set)
746Orthophotos 2012-2013(not set)
747Ouderdom van de woning volgens KadasterGratis OD Licentie
748Ouderen-afhankelijkheidsratio per gewest_variant 65-plusGratis OD Licentie
749Outils cartographiques de la Mobilité - Outils standard - application internet(not set)
750Overheidsinvesteringen door het Vlaams Gewest in de Vlaamse zeehavens, in miljoen euro (prijzen 2006 ABEX-index)Gratis OD Licentie
751Overheidsuitgaven per leerling in het lager onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
752Overheidsuitgaven per leerling in het secundair onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
753Overheidsuitgaven per student in het hoger onderwijs, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
754Overschot stikstof en fosfor op de bodembalans van de landbouw (kg/ha)Gratis OD Licentie
755Overstromingsgevoelige gebieden – (Watertoets)(not set)
756Overzicht van de evolutie van de ruimteboekhouding, gebaseerd op volledig afgeronde planningsprocessen, in haGratis OD Licentie
757ozonoverschrijdingsindicatorGratis OD Licentie
758Parking lots GhentCC0
759Parking lots Kortrijklicense not specified
760Parkings publics(not set)
761Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
762Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
763Participatie aan ballet of dansuitvoering van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
764Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar geslachtGratis OD Licentie
765Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
766Participatie aan ballet of dansuitvoering van een professioneel gezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
767Participatie aan een operavoorstelling naar geslachtGratis OD Licentie
768Participatie aan een operavoorstelling naar leeftijdGratis OD Licentie
769Participatie aan een operavoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
770Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar geslachtGratis OD Licentie
771Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar leeftijdGratis OD Licentie
772Participatie aan folkloristisch of traditioneel naar opleidingGratis OD Licentie
773Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar geslachtGratis OD Licentie
774Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
775Participatie aan Jazz-of Bluesconcert naar opleidingGratis OD Licentie
776Participatie aan klassiek concertfestival naar geslachtGratis OD Licentie
777Participatie aan klassiek concertfestival naar leeftijdGratis OD Licentie
778Participatie aan klassiek concertfestiva naar opleidingGratis OD Licentie
779Participatie aan Pop-of rockconcert naar geslachtGratis OD Licentie
780Participatie aan Pop-of rockconcert naar leeftijdGratis OD Licentie
781Participatie aan Pop-of rockconcert naar opleidingGratis OD Licentie
782Participatie aan theater of toneelvoorstelling naar opleidingGratis OD Licentie
783Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
784Participatie aan theater of toneelvoorstelling van een amateurgezelschap naar opleidingGratis OD Licentie
785Participatie aan theather of toneelvoorstelling van een professioneel gezelschap naar leeftijdGratis OD Licentie
786Particuliere televisiediensten - Regionaal (VRM)license not specified
787Passes à poissons(not set)
788Percentage 15-jarigen met overgewichtGratis OD Licentie
789Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar aankopen deed via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
790Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen deed of ontving via computernetwerkenGratis OD Licentie
791Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen ontving via computergemedieerde netwerkenGratis OD Licentie
792Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via EDI-berichtenGratis OD Licentie
793Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar bestellingen voor produkten/goederen ontving via een websiteGratis OD Licentie
794Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers buiten de EUGratis OD Licentie
795Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-landGratis OD Licentie
796Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in een ander EU-land en in een land buiten de EUGratis OD Licentie
797Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar e-commerce-orders via computernetwerken verzond naar leveranciers in eigen landGratis OD Licentie
798Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in een ander EU-landGratis OD Licentie
799Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in eigen landGratis OD Licentie
800Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische aan- of verkopen realiseerde in land buiten de EUGratis OD Licentie
801Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen buiten de EU realiseerdeGratis OD Licentie
802Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in een ander EU-land én in een land buiten de EU realiseerdeGratis OD Licentie
803Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in een ander EU-land realiseerdeGratis OD Licentie
804Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar elektronische verkopen in eigen land realiseerdeGratis OD Licentie
805Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar online aankopen deedGratis OD Licentie
806Percentage bedrijven dat voorgaand kalenderjaar onlinebestellingen ontvingGratis OD Licentie
807Percentage bedrijven met computergebruikGratis OD Licentie
808Percentage bedrijven met een vaste breedbandverbindingGratis OD Licentie
809Percentage bedrijven met een website/homepage met de mogelijkheid om online te bestellen, reserveren of boekenGratis OD Licentie
810Percentage bedrijven met internettoegangGratis OD Licentie
811Percentage huishoudens naar het apparaat waarmee thuis een verbinding met het internet wordt gemaaktGratis OD Licentie
812Percentage individuen dat een computercursus volgde naar periodeGratis OD Licentie
813Percentage individuen die de computer gebruikten naar periode van gebruikGratis OD Licentie
814Percentage individuen die het internet gebruikten naar periode van gebruikGratis OD Licentie
815Percentage individuen met computergebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksfrequentieGratis OD Licentie
816Percentage individuen met computergebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksplaatsGratis OD Licentie
817Percentage individuen met internetgebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksfrequentieGratis OD Licentie
818Percentage individuen met internetgebruik tijdens de 3 laatste maanden naar gebruiksplaatsGratis OD Licentie
819Percentage inducties, epidurales en keizersnedes bij bevallingenGratis OD Licentie
820Percentage personen dat aangifte deed (pv) dat ze hetzij bedreigd werden met geweld, hetzij slachtoffer werden van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
821Percentage personen dat een mammografie liet uitvoeren in de afgelopen 2 jarenGratis OD Licentie
822Percentage personen dat melding maakte dat ze hetzij bedreigd werden met geweld, hetzij slachtoffer werden van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
823Percentage personen die in de laatste 3 maanden eigen materiaal (tekst, beeld, muziek,...) uploaden naar een website om het te delenGratis OD Licentie
824Percentage personen die in de laatste 3 maanden e-mails verstuurden/ontvingenGratis OD Licentie
825Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om een online cursus te volgenGratis OD Licentie
826Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten om goederen en diensten te verkopenGratis OD Licentie
827Percentage personen die in de laatste 3 maanden het internet gebruikten voor training en educatieGratis OD Licentie
828Percentage personen die in de laatste 3 maanden info over goederen/diensten zochten op het internetGratis OD Licentie
829Percentage personen die in de laatste 3 maanden online communiceerdenGratis OD Licentie
830Percentage personen die in de laatste 3 maanden software downloaddenGratis OD Licentie
831Percentage personen die in de laatste 3 maanden via het internet telefoneerden of video calls dedenGratis OD Licentie
832Percentage personen met een overconsumptie alcoholGratis OD Licentie
833Percentage regelmatige / dagelijkse rokers in België vanaf 15 jaar en ouderGratis OD Licentie
834Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeergeluidGratis OD Licentie
835Percentage van de bevolking ernstig of extreem gehinderd door geluid en geurGratis OD Licentie
836Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van een autodelict in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
837Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat rapporteert slachtoffer te zijn geweest van geweld in de 12 maanden voor de bevraging in de Vlaamse Provincies, de Gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
838Percentage van de huishoudens met een internetaansluitingGratis OD Licentie
839Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde computeractiviteitenGratis OD Licentie
840Percentage van de individuen naar het aantal uitgevoerde internetactiviteitenGratis OD Licentie
841Percentage van de meetplaatsen van het MAP-meetnet dat niet voldoet aan de norm van de nitraatrichtlijn, per bekken en per provincieGratis OD Licentie
842Percentage van de sport- en cultuurdiensten op het hele huishoudbudgetGratis OD Licentie
843Percentage van het totaal aantal werkzame personen die in januari van het jaar een draagbaar toestel kregen met minstens 3G-technologieGratis OD Licentie
844Percentage vrouwen dat een uitstrijkje gehad heeft in de loop van de laatste 3 jaarGratis OD Licentie
845Performantie VRT in functie van de normen vastgelegd in de beheersovereenkomstGratis OD Licentie
846Permanente bewoning op vergunningsplichtige campingterreinenGratis OD Licentie
847Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
848Personeel bij de Vlaamse overheid in personenGratis OD Licentie
849Personeel deelsectoren lokale sectorGratis OD Licentie
850Personenwagen: Aandeel dieselwagens in de vloot aan personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
851Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, naar type weg, België en gewestenGratis OD Licentie
852Personenwagen: Aantal personenkilometer afgelegd met personenwagens, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
853Personenwagen: Aantal voertuigkilometer afgelegd met personenwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
854Personenwagen: Bezettingsgraad van een personenwagen, Belgie en gewestenGratis OD Licentie
855Personenwagen: Huishoudens met minstens één personenwagen, België en gewestenGratis OD Licentie
856Personenwagen: Personenwagens per 1.000 inwoners, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
857Personenwagen: Personenwagens per km², Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
858Persoonlijke betrokkenheid bij hulp aan mensen in ontwikkelingslanden, naar vorm, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
859Pijpleidingen: Aantal tonkilometer afgelegd via oliepijleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
860Pijpleidingen: Lengte van de oliepijpleidingen, België en Europese UnieGratis OD Licentie
861Pijpleidingen: Lengte van het aardgaspijpleidingnetwerk, België en Europese UnieGratis OD Licentie
862Pleegzorg: aantal pleeggezinnen naar band met het pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
863Pleegzorg: pleegzorgsituaties naar band tussen pleeggezin en pleegkind en/of pleeggast, aantal, percentage en index (1998=100)Gratis OD Licentie
864Points d'adresses(not set)
865Points d'adresses(not set)
866Points d'altitude(not set)
867Positions des lignes d'arrêt STIB(not set)
868Potentieel verzurende emissies: SO2, NOX en NH3 en totaal in 106 ZeqGratis OD Licentie
869Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014)(not set)
870Privé-uitgaven voor wonen in promille van de gezinsuitgavenGratis OD Licentie
871Productie van water voor openbare watervoorziening uit grondwater en oppervlaktewater, in miljoen m3Gratis OD Licentie
872Profielen kartering(not set)
873Projet d'arrêté de désignation des sites Natura2000 [Enquêtes publiques 2012](not set)
874Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
875Promenade verte(not set)
876Qualité des eaux de surface (Aquabio) - application internet(not set)
877Quartair profieltypekaarten Vlaanderen (raster)(not set)
878Quartair profieltypekaart kaartblad 15 Antwerpen(not set)
879Quartair profieltypekaart kaartblad 16 Lier(not set)
880Quartair profieltypekaart kaartblad 1 - 7 Essen - Kapellen(not set)
881Quartair profieltypekaart kaartblad 17 Mol(not set)
882Quartair profieltypekaart kaartblad 21 Tielt(not set)
883Quartair profieltypekaart kaartblad 22 Gent(not set)
884Quartair profieltypekaart kaartblad 23 Mechelen(not set)
885Quartair profieltypekaart kaartblad 24 Aarschot(not set)
886Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt(not set)
887Quartair profieltypekaart kaartblad 26 Rekem(not set)
888Quartair profieltypekaart kaartblad 30 - 38 Geraardsbergen - Ath(not set)
889Quartair profieltypekaart kaartblad 32 Leuven(not set)
890Quartair profieltypekaart kaartblad 34 - 35 Tongeren(not set)
891Quartair profieltypekaart kaartblad 3 - 9 Maarle - Arendonk(not set)
892Quartair profieltypekaart kaartblad 41 Waremme(not set)
893Quartair profieltypekaart kaartblad 4 - 5 - 11 - 12 Oostende(not set)
894Quartiers du monitoring(not set)
895Quartiers du monitoring(not set)
896Regelgevingsagendalicense not specified
897Regionale economische vooruitzichten 2010-2016license not specified
898Région Bruxelloise(not set)
899Registratierechten bij de aankoop van een woning, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
900Reële groei van het BBPGratis OD Licentie
901Réseau de mesure du bruit(not set)
902Réseau de surveillance de la qualité chimique et physico-chimique des eaux de surface(not set)
903Réseau de surveillance de la qualité de l'air(not set)
904Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
905Réseau de surveillance de la qualité des eaux piscicoles(not set)
906Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines - reporting européen(not set)
907Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
908Réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines - reporting européen(not set)
909Réseau hydrographique(not set)
910Réseau hydrographique(not set)
911Réserves naturelles et forestières(not set)
912Residentiële sector ouderenzorg, aantal plaatsen versus de programmatieruimteGratis OD Licentie
913Risicozones voor overstromingen(not set)
914Risques d'Inondation - Directive Inondation - Emprises des zones inondables(not set)
915Rol EU in dagelijks leven, Europese vergelijking, % dat denkt dat de EU een positieve rol speelt in het dagelijkse leven op vlak van …Gratis OD Licentie
916Routes, chemins, sentiers et pistes cavalières en forêt de Soignes et dans le bois du Laerbeek(not set)
917Ruimtelijke uitvoeringsplannen, contouren (gewestelijk)(not set)
918Salarissen van leerkrachten in het lager onderwijs (ISCED1), naar carrièremoment, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
919Salarissen van leerkrachten in het lager secundair onderwijs (ISCED2), naar carrièremoment,in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
920Schatting van het percentage personen (15 jaar en ouder) dat in het jaar voor de bevraging hetzij bedreigd werd met geweld, hetzij slachtoffer werd van lichamelijk geweld, Vlaamse provincies, gewesten en BelgiëGratis OD Licentie
921Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie - application internet(not set)
922Scholingsgraad van de bevolking (25-64 jaar), in %Gratis OD Licentie
923Schoolbevolking in de onthaaklas voor anderstalige nieuwkomersGratis OD Licentie
924Schoolbevolking in het algemeen secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
925Schoolbevolking in het beroepssecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
926Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
927Schoolbevolking in het buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het kleuteronderwijs, in %Gratis OD Licentie
928Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs naar geslachtGratis OD Licentie
929Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het lager onderwijs, in %Gratis OD Licentie
930Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
931Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
932Schoolbevolking in het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
933Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs naar onderwijsniveau van de leerling, Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
934Schoolbevolking in het geïntegreerd onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het gewoon basis- en secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
935Schoolbevolking in het gewoon kleuteronderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
936Schoolbevolking in het gewoon lager onderwijs, naar geslachtGratis OD Licentie
937Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs, naar geslacht en onderwijsvormGratis OD Licentie
938Schoolbevolking in het kunstsecundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
939Schoolbevolking in het Nederlandstalig gewoon onderwijs, Brussels Hoofdstedelijk GewestGratis OD Licentie
940Schoolbevolking in het technisch secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in de tweede, derde en vierde graad van het secundair onderwijs, in %Gratis OD Licentie
941Schoolverlaters en restpercentage naar scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
942Schoolverlaters naar geslacht en scholingsgraad, in %Gratis OD Licentie
943Schoolverlaters naar studieniveau, naar type, in %Gratis OD Licentie
944Schoolverlaters naar type en naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
945Schuld Belgische overhedenGratis OD Licentie
946SCIE-Publicaties in internationaal perspectiefGratis OD Licentie
947Sectoraal verzurende emissies, in miljoen Zeq per jaarGratis OD Licentie
948Sectorisation - secteur PARIS(not set)
949Selectieve inzameling (papier, karton, glas…) van huishoudelijke afvalstoffen naar type, in tonGratis OD Licentie
950Service de découverte Metawal - CSW(not set)
951Service de visualisation ArcGIS - Article 127 du CWATUPE(not set)
952Service de visualisation ArcGIS - Bords de route en fauchage tardif(not set)
953Service de visualisation ArcGIS - Cahiers de Charges Urbanistiques et Environnementaux (CCUE)(not set)
954Service de visualisation ArcGIS - Carte géologique de Wallonie(not set)
955Service de visualisation ArcGIS - Commission communale Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)(not set)
956Service de visualisation ArcGIS - Communes en décentralisation(not set)
957Service de visualisation ArcGIS - Conservation de la nature(not set)
958Service de visualisation ArcGIS - Infrarouge des orthos 2009-2010(not set)
959Service de visualisation ArcGIS - Inventaire des campings(not set)
960Service de visualisation ArcGIS - Modèle numérique de surface des lits majeurs 2006-2007 (MNS)(not set)
961Service de visualisation ArcGIS - Natura 2000(not set)
962Service de visualisation ArcGIS - Parcs résidentiels de week-end(not set)
963Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens classés et zones de protection(not set)
964Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens en liste de sauvegarde(not set)
965Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens exceptionnels(not set)
966Service de visualisation ArcGIS - Patrimoine - Biens mondiaux(not set)
967Service de visualisation ArcGIS - Périmètres de Remembrement Urbain(not set)
968Service de visualisation ArcGIS - Plan de secteur(not set)
969Service de visualisation ArcGIS - Plan Habitat Permanent(not set)
970Service de visualisation ArcGIS - Plans Communaux d'Aménagement (PCA)(not set)
971Service de visualisation ArcGIS - Programmes Communaux d'Actions en Matière de Logement 2014-2016(not set)
972Service de visualisation ArcGIS - Rapports urbanisitiques et Environnementaux (RUE)(not set)
973Service de visualisation ArcGIS - Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR)(not set)
974Service de visualisation ArcGIS - Règlements communaux d'urbanisme (RCU)(not set)
975Service de visualisation ArcGIS - Revitalisation urbaine(not set)
976Service de visualisation ArcGIS - Schémas de structure communaux (SSC)(not set)
977Service de visualisation ArcGIS - SEVESO(not set)
978Service de visualisation ArcGIS - Sites à réaménager (SAR)(not set)
979Service de visualisation ArcGIS - Voies lentes en Wallonie(not set)
980Service de visualisation ArcGIS - Zones agro-géographiques(not set)
981Service de visualisation ArcGIS - Zones d'Initiative Privilégiée (ZIP)(not set)
982Service de visualisation ArcGIS - Zones Protégées en matière d'Urbanisme (ZPU)(not set)
983Service SEVESO (AGS mapping Internet)(not set)
984Service SEVESO (WMS internet)(not set)
985Site archéologique classé (arrêté définitif)(not set)
986Sites Natura 2000(not set)
987Sites Seveso(not set)
988Sites Seveso(not set)
989Sites Web communauxCC BY
990sociaal draagvlak voor natuur: Bezoek aan bossen en natuurgebieden door Vlamingen, in %Gratis OD Licentie
991Sociaal huurpatrimoniumGratis OD Licentie
992Sociale grondvoorraad van de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijenGratis OD Licentie
993Sociale leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds en de Erkende KredietmaatschappijenGratis OD Licentie
994Som van de verspreidingsequivalenten van gewasbeschermingsmiddelenGratis OD Licentie
995Spanningsindicator VDABGratis OD Licentie
996Spoorwegen: Lengte spoorwegnetwerk, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
997Spreiding bibliothekenGratis OD Licentie
998Spreiding hypothecaire kredieten naar bestemmingGratis OD Licentie
999Spreiding van de sociale huurwoningen naar grootte van het huishouden, in aantal en in %Gratis OD Licentie
1000Spreiding van de sociale huurwoningen naar nationaliteitsgroepGratis OD Licentie
1001Spreiding van het aantal woningen naar gebruikte energiebronGratis OD Licentie
1002Spreiding van het woningbestand naar aard van de woningGratis OD Licentie
1003Spreiding van het woningbestand naar aard van de woning en leeftijdsklasse van de referentiepersoonGratis OD Licentie
1004Staat van instandhouding van habitats en soorten binnen de HabitatrichtlijnGratis OD Licentie
1005Stand van zaken van het decreet lokaal cultuurbeleidGratis OD Licentie
1006STAR (STrategy for Allied Radioecology)(not set)
1007Statistische aanpassing per gewestGratis OD Licentie
1008Stelling economisch aspect globalisering, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1009Sterfgevallen per gemeenteGratis OD Licentie
1010Sterfgevallen per gewestGratis OD Licentie
1011Sterfgevallen per provincieGratis OD Licentie
1012Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen voor starters versus seniorsGratis OD Licentie
1013Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, toegekend en uitbetaald bedrag, minimum- en maximumsteun en gemiddelde steun per projectGratis OD Licentie
1014Steun voor werkaanvragen vanuit het Fonds Pascal Decroos: aantal aanvragen en toekenningen, totaal werkbeursbedrag per geslachtGratis OD Licentie
1015Stikstofverliezen per bekken, in kg/ha.jaarGratis OD Licentie
1016Surfaces de rue(not set)
1017Tarieven aanvullende belasting op de personenbelastingGratis OD Licentie
1018Tarieven van de aanvullende belasting (opcentiemen) op de onroerende voorheffingGratis OD Licentie
1019TEA (Total Entrepreneurial Activity) indexGratis OD Licentie
1020Tele-Onthaal: aantal oproepen, gespreksthema en kenmerken van de oproepersGratis OD Licentie
1021Terrils(not set)
1022Tevredenheid over het openbaar vervoersaanbod in de buurt, in %Gratis OD Licentie
1023Tevredenheid over verschillende levensaspecten, in %*Gratis OD Licentie
1024Tewerkstelling in de culturele sectorGratis OD Licentie
1025Tewerkstelling in land- en tuinbouwbedrijvenGratis OD Licentie
1026Tewerkstelling van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt naar soort maatregelGratis OD Licentie
1027The DataTank test datasetslicense not specified
1028Tijdelijke werkloosheidGratis OD Licentie
1029Tijdsaandeel van enkele thema's in de 19-uur-journaals op Eén en vtmGratis OD Licentie
1030TMC_LocatiePointslicense not specified
1031Toegevoegde waarde in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
1032Toeschouwers aan podiumvoorstellingen in de culturele centraGratis OD Licentie
1033Toeschouwersaantallen bioscopenGratis OD Licentie
1034Top 3 prioriteiten Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1035Top 5 belangrijkste redenen voordelen/geen voordelen EU-lidmaatschap, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1036Toponymie des espaces publics(not set)
1037Totaal aantal definitief en voorlopig beschermde monumenten, stadsgezichten, dorpsgezichten en landschappen en archeologische monumentenGratis OD Licentie
1038Totaal aantal toegekende specialisatiebeurzen van het IWTGratis OD Licentie
1039Totaal personeel per niveau en naar statuut, uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalentenGratis OD Licentie
1040Totale bevolking naar leeftijd en geslacht per gewestGratis OD Licentie
1041Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per arrondissement (Vlaams Gewest)Gratis OD Licentie
1042Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per gewestGratis OD Licentie
1043Totale bevolking naar leeftijdsgroepen/-klassen en geslacht per provincie (Vlaams Gewest)Gratis OD Licentie
1044Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar bedrijfstak, in personenGratis OD Licentie
1045Totale binnenlandse werkgelegenheid, naar statuut, in personenGratis OD Licentie
1046Totale geregistreerde verontreinigde oppervlakte, naar provincie en stof, in ha en in % van de totale oppervlakte (cumulatief)Gratis OD Licentie
1047Totale oppervlakte bos- en natuurreservaat en gemiddelde oppervlakte, in haGratis OD Licentie
1048Totale oppervlakte extra planologisch groengebied in gewestplannen en RUP's, in ha t.o.v. 1994Gratis OD Licentie
1049Trein: Aantal personenkilometer afgelegd per trein, Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1050Trein: Aantal tonkilometer afgelegd per trein,Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1051Triadekwaliteitsbeoordeling van waterbodems, in %Gratis OD Licentie
1052Tronçons dangereux et tronçons dangereux contre obstacles sur voiries régionales (2008-2012)(not set)
1053Tuberculose-incidentieGratis OD Licentie
1054Tunnels du métro(not set)
1055Tunnels routiers(not set)
1056Uitgaven van de gewestelijke overheid voor de uitbouw van waterzuiverings- en collecteringsinfrastructuur, in miljoen euroGratis OD Licentie
1057Uitgaven Vlaamse gemeenten volgens economische groepen naar RSV-gebieden (gewone dienst, eigen dienstjaar)Gratis OD Licentie
1058Uitgaven Vlaamse gemeenten volgens functie naar RSV-gebieden (gewone dienst, eigen dienstjaar)Gratis OD Licentie
1059Uitgaven voor onderwijsinstellingen als percentage van het BBP (OESO-definitie) in %Gratis OD Licentie
1060Uitgaven voor verwarming, verlichting en water, per huishouden (euro, promille)Gratis OD Licentie
1061Uitstroom naar werk na traject VDAB (aantal beëindigde trajecten, % uitstroom) per kansengroepGratis OD Licentie
1062Uitstroom uit de werkloosheid na traject VDAB (aantal beëindigde trajecten, % uitstroom) per kansengroepGratis OD Licentie
1063UitvoerratioGratis OD Licentie
1064Uitvoerratio (nationaal concept)Gratis OD Licentie
1065URBISother (open)
1066Usages TIC des citoyens wallonsCC BY
1067Usages TIC des ménages wallonsCC BY
1068Vastgoeddatabank Vlaamse overheidlicense not specified
1069VDAB-werkloosheidsgraad naar geslacht, in %Gratis OD Licentie
1070VeestapelGratis OD Licentie
1071Verdeling gemeentebelastingen burgers-ondernemingenGratis OD Licentie
1072Verdeling over de rodelijstcategorieën, in % uitgestorven en (met uitsterven) bedreigd en kwetsbaarGratis OD Licentie
1073Verdeling van de bevolking tussen 15 en 64 jaar naar arbeidsmarktsituatie, volgens geslacht en internationale vergelijking, x 1.000Gratis OD Licentie
1074Verdeling van de lesgevers/trainers van het sporttechnisch kader van de sportclubs, naar categorie van sportdiplomaGratis OD Licentie
1075Verdeling van de niet-verplaatsers volgens het motief van niet-verplaatsing, in %Gratis OD Licentie
1076Verdeling van de pendelverplaatsingen (werk en school) naar tijdstip van de dagGratis OD Licentie
1077verdeling van het gemiddeld aantal verplaatsingen en afgelegde afstand per dag per persoonGratis OD Licentie
1078Verenigingen voor amateurkunstGratis OD Licentie
1079Vergrijzing per arrondissementGratis OD Licentie
1080Vergrijzing per gewest_variant 65-plussersGratis OD Licentie
1081Vergrijzing per provincieGratis OD Licentie
1082verliesuren hoofdwegennetGratis OD Licentie
1083Verloren potentiële levensjarenGratis OD Licentie
1084Vermeend inzicht in de EU, Europese vergelijking, % dat het eerder eens is met de uitspraak 'ik begrijp hoe de EU in elkaar zit'Gratis OD Licentie
1085Vermindering van de dierlijke fosfaat- en stikstofproductie als gevolg van maatregelen aan de bron, in miljoen kg fosfaat en stikstofGratis OD Licentie
1086Vermogen van de vissersvaartuigenGratis OD Licentie
1087Veroudering bevolking op arbeidsleeftijd per gewestGratis OD Licentie
1088Veroudering binnen de verouderingGratis OD Licentie
1089Versnippering van planologisch groengebied in functie van voortgang VEN, oppervlakte en aantal niet versnipperde gebiedenGratis OD Licentie
1090Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (minstens module 7 en intake), in %Gratis OD Licentie
1091Vertegenwoordiging* kansengroepen in de VDAB-trajectwerking (module 3-6), in %Gratis OD Licentie
1092Vertrouwen van de bevolking in instellingenGratis OD Licentie
1093Vervullingstijd vacatures VDAB, in dagenGratis OD Licentie
1094Verwacht aantal jaren in onderwijs, werk, werkloosheid en inactiviteit tussen de leeftijd van 15 tot 29 jaar, Vlaams Gewest en OESOGratis OD Licentie
1095Verwerking van bedrijfsafvalstoffen naar methode, in % en in miljoen tonGratis OD Licentie
1096Verwerking van het huishoudelijk afval, naar methode, in tonGratis OD Licentie
1097Vitaliteit per boomsoort, in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
1098Vitaliteit van de loofbomen en de naaldbomen in % matig tot zwaar beschadigd of doodGratis OD Licentie
1099Vlaamse bilaterale ODA, naar partnerlandGratis OD Licentie
1100Vlaamse boekenverkoopGratis OD Licentie
1101Vlaamse financiering* van projecten bij multilaterale organisaties, x 1.000 euroGratis OD Licentie
1102Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 14 januari 2014(not set)
1103Voies lentes en Wallonie(not set)
1104Voies publiques(not set)
1105Voiries régionales(not set)
1106Voiries régionales(not set)
1107Voorkoop VMSW - goedgekeurde dossiers per provincieGratis OD Licentie
1108Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen(not set)
1109Voornaamste buitenlandse nationaliteitenGratis OD Licentie
1110Vorderingensaldo Belgische overhedenGratis OD Licentie
1111Vorming, training & opleiding (VTO)license not specified
1112Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, België en gewestenGratis OD Licentie
1113Vrachtwagen: Aantal tonkilometer afgelegd met vrachtwagens, volgens registratieland, Vlaams Gewest en Euroepse UnieGratis OD Licentie
1114Vrijwilligerswerk naar opleidingsniveau en leeftijdGratis OD Licentie
1115Vue générale sur l'environnement - application internet(not set)
1116WalOnMap - Toute la Wallonie à la carte(not set)
1117Waterlopen overwelfd(not set)
1118Waterwinning als % van de bruto jaarlijkse beschikbaarheid (waterexploitatie-index)Gratis OD Licentie
1119Wegen: Lengte autosnelwegennetwerk,Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1120Wegen: Lengte wegennetwerk (excl. autosnelwegen), Vlaams Gewest en Europese UnieGratis OD Licentie
1121Wegwijs in de Vlaamse overheid organisatielicense not specified
1122Werkbaarheidsgraad naar statuut en kansengroepen, in %Gratis OD Licentie
1123Werkgelegenheid in de Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
1124WerkgelegenheidsgraadGratis OD Licentie
1125Werking van het Contactpunt Vlaamse InfolijnGratis OD Licentie
1126Werknemers naar hoofdbedrijfstakGratis OD Licentie
1127Werkzaamheidsgraad (15-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1128Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, geboorteland en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1129Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar geslacht, nationaliteit en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1130Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) naar onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1131Werkzaamheidsgraad (25-49 jaar) naar geslacht en gezinssamenstelling, in %Gratis OD Licentie
1132Werkzaamheidsgraad (25-64 jaar) naar geslacht, onderwijsniveau en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1133Werkzaamheidsgraad, in voltijds equivalentenGratis OD Licentie
1134Werkzaamheidsgraad naar geslacht en gezinspositie (25 tot 44 jaar)Gratis OD Licentie
1135Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1136Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1137Werkzaamheidsgraad van 20- tot 24-jarigen die het onderwijs verlaten hebben, Vlaams Gewest en OESOGratis OD Licentie
1138Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O in internationaal perspectiefGratis OD Licentie
1139Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Overheidskredieten voor O&O naar kredietverlenende instantieGratis OD Licentie
1140Wetenschap en technologie/Kredieten voor wetenschappelijk onderzoek/Vlaamse overheidskredieten voor O&OGratis OD Licentie
1141Wetenschap en technologie/Universitair onderzoek/Kredieten voor onderzoek en ontwikkeling voor universiteiten naar geldstroomGratis OD Licentie
1142Winterbedkaart – (Watertoets)(not set)
1143WMS de la Carte géologique de Wallonie(not set)
1144WMS des sites Natura 2000 en vigueur(not set)
1145WMS Orthophotos 2009-2010(not set)
1146Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsenGratis OD Licentie
1147Woonwagenterreinen: erkende woonwagenterreinen en aantal standplaatsenGratis OD Licentie
1148Zeevaart: Goederentrafiek Hamburg - Le Havre RangeGratis OD Licentie
1149Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
1150Zeevaart: Goederentrafiek Vlaamse zeehavens, naar soortGratis OD Licentie
1151Zeevaart: Passagierstrafiek Vlaamse zeehavensGratis OD Licentie
1152Zelfgerapporteerde depressieGratis OD Licentie
1153Zelf gerapporteerde kennis over de oorzaken en oplossingen van milieuproblemenGratis OD Licentie
1154Zelf sportief actief bezig zijn naar leeftijd (in %)Gratis OD Licentie
1155Zendtijd per jaar en per inhoudscategorie voor televisieprogramma's van de VRT (in uren per jaar)Gratis OD Licentie
1156Zone 1 de protection de captage - puits captants(not set)
1157Zone 1 de protection de captage - puits captants(not set)
1158Zone de protection (arrêté définitif)(not set)
1159Zones 2 et 3 de protection de captage(not set)
1160Zones 2 et 3 de protection de captage(not set)
1161Zones à risque sur voiries régionales (2007 - 2011)(not set)
1162Zones de chemin de fer(not set)
1163Zones de chemin de fer(not set)
1164Zones de consultation de la DRIGM(not set)
1165Zones de limitation du bruit des avions(not set)
1166Zones de limitation du bruit des avions(not set)
1167Zones de police(not set)
1168Zones de prévention arrêtée ou à l'enquête publique autour des captages(not set)
1169Zones de protection en forêt de Soignes(not set)
1170Zones de protection en forêt de Soignes(not set)
1171Zones de surveillance autour des captages(not set)
1172Zones protégées au niveau européen(not set)
1173Zones protégées au niveau européen(not set)
1174Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol)(not set)
1175Zones vertes à haute valeur biologique (PRAS affectation du sol)(not set)
1176Zones vulnérables aux nitrates(not set)
1177Zuiveringsgraad en aansluitingsgraad van de huishoudens, in %Gratis OD Licentie
1178Zware metalen in waterbodems volgens de Triadebeoordeling, in % in de verschillende beoordelingsklassenGratis OD Licentie
1179Lokale radio-omroeporganisaties in Vlaanderen (VRM)license not specified
1180Parking details Antwerplicense not specified
1181Population by Usual Residence Migration Birthplaces and NationalitiesLicense Not Specified
1182The Cambodia ODA Database
1183Aantal landelijke erkende jeugdverenigingenGratis OD Licentie
1184Espaces verts publics(not set)
1185Geluksgevoel van de Vlamingen naar burgerlijke standGratis OD Licentie
1186Geluksgevoel van de Vlamingen naar huishoudinkomenGratis OD Licentie
1187Producteur < 10 KwAlicense not specified
1188Promenade verte : centroïdes des tronçons(not set)
1189Schoolbevolking in het buitengewoon onderwijsGratis OD Licentie
1190Service de visualisation ArcGIS - Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC)(not set)
1191Personenwagen: Personenwagens per huishouden, België en gewestenGratis OD Licentie
1192Pendelafstand van het woon-werkverkeer, naar afstandsklasse, in %Gratis OD Licentie
1193MST-generatiestudenten aan de universiteitGratis OD Licentie
1194Geluksgevoel van de VlamingenGratis OD Licentie
1195Uitgereikte attesten jeugdwerkGratis OD Licentie
1196Vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving van de mediaGratis OD Licentie
1197Emissies van poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK's) per sector, in kgGratis OD Licentie
1198Subjectieve evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen, in %Gratis OD Licentie
1199Aantal verkochte PWA*-chequesGratis OD Licentie
1200Ruimtegebruik bedrijventerreinen op Vlaams niveau (in ha)Gratis OD Licentie
1201Perceptie van de handhaving van verkeersregels, in %Gratis OD Licentie
1202Personenwagen: Personenwagens naar brandstoftype, Vlaams GewestGratis OD Licentie
1203Aantal erkende musea en erfgoedconvenantsGratis OD Licentie
1204PATENTEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEFGratis OD Licentie
1205Percentage bedrijven die een digitale handtekening gebruiken bij het verzenden van een berichtGratis OD Licentie
1206Percentage bedrijven met een breedbandaansluiting in januari van het jaar (vast of mobiel)Gratis OD Licentie
1207Percentage bedrijven met een mobiele breedbandverbinding in januari van het jaarGratis OD Licentie
1208Milieuvriendelijk gedrag, in % (bijna) altijd of dikwijlsGratis OD Licentie
1209Nieuwsgaring naar opleiding respondentGratis OD Licentie
1210Overbevolkte woningen, Europese vergelijkingGratis OD Licentie
1211Overheidsuitgaven per kleuter, in US-dollarequivalentenGratis OD Licentie
1212Bestemming van het goederentransport, BelgiëGratis OD Licentie
1213Lezerstotaal Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
1214Liquiditeiten en schuld Vlaamse gemeenten naar RSV-gebiedenGratis OD Licentie
1215Loontrekkende werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sectorGratis OD Licentie
1216MechelenCC0
1217Lente index libellen: gemiddelde eerste waarneming van 26 libellensoorten, index 1984=100Gratis OD Licentie
1218Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie)Gratis OD Licentie
1219Lezers Laatste Periode Nederlandstalige kranten (papieren versie) 2003-2009Gratis OD Licentie
1220Leden, vrijwilligers en deelnemers aan het sociaal cultureel werkGratis OD Licentie
1221Investeringssteun kleine ondernemingenGratis OD Licentie
1222Investeringssteun middelgrote en grote ondernemingenGratis OD Licentie
1223Jaargemiddelde NO2-concentratie, in µg/m³ en blootstelling van de bevolkingGratis OD Licentie
1224Kanalen van nieuwsgaring naar geslachtGratis OD Licentie
1225Kanalen van nieuwsgaring naar het gezinsinkomenGratis OD Licentie
1226Kanalen van nieuwsgaring naar leeftijdGratis OD Licentie
1227hoeveelheid niet-selectief aangeboden primair bedrijfsafval, in miljoen tonGratis OD Licentie
1228hoeveelheid primaire bedrijfsafvalstoffen, in miljoen tonGratis OD Licentie
1229Huwelijken per gewestGratis OD Licentie
1230Zones postales communales(not set)
1231Arrêts Taxis et Collecto(not set)
1232Gewone uitgaven politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
1233Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen(not set)
1234Service de visualisation ArcGIS - Etablissements pour aînés (hors territoire de la Communauté germanophone de Belgique)(not set)
1235Sous bassins versants(not set)
1236Waterlopen overwelfd(not set)
1237Zone de protection (arrêté définitif)(not set)
1238Zones de baignade officielles(not set)
1239Auberges autour de Namurlicense not specified
1240Gemiddelde luisterduur per radio, uitgedrukt in minutenGratis OD Licentie
1241Gewone ontvangsten politiezones (begrotingen)Gratis OD Licentie
1242Evolutie van de emissies van zware metalen veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
1243Evolutie van de emissies veroorzaakt door het wegverkeerGratis OD Licentie
1244Evolutie van de nieuwsgaringGratis OD Licentie
1245Evolutie van het aantal bestaande RVT-beddenGratis OD Licentie
1246Evolutie van het weekbereik van de radio's in de Vlaamse GemeenschapGratis OD Licentie
1247Gemiddelde besteding korte vakantie (in euro)Gratis OD Licentie
1248Vertoningen in bioscopenGratis OD Licentie
1249Vertrouwen van de bevolking in instellingenGratis OD Licentie
1250Wagenpark, Vlaams Gewest en provinciesGratis OD Licentie
1251Zelf sportief actief bezig zijn naar opleiding (%)Gratis OD Licentie
1252Zones de stationnement voirie 2013license not specified
1253BBP per hoofd in de RESOC'sGratis OD Licentie
1254Dopinggebruik: overtredingsratio per disciplineGratis OD Licentie
1255Eco-efficiëntie van het goederenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
1256Eco-efficiëntie van het personenvervoer, index 2000 = 100Gratis OD Licentie
1257effectiviteit van erosiebestrijdingsmaatregelenGratis OD Licentie
1258Aandeel bedrijven die verkopen via het internet en de mogelijkheid tot veilige transacties biedenGratis OD Licentie
1259Aantal gereserveerde advieschequesGratis OD Licentie
1260Concentraties van zware metalen in oppervlaktewater, index 2000=100Gratis OD Licentie
1261Stellingen aspecten globalisering, Europese vergelijking, in %Gratis OD Licentie
1262Tevredenheid over de fietspaden in de buurt, in %Gratis OD Licentie
1263Tevredenheid over de straten in de buurt, in %Gratis OD Licentie
1264Tevredenheid over de voetpaden in de buurt, in %Gratis OD Licentie
1265Toeschouwersaantallen Vlaamse filmGratis OD Licentie
1266Totale vakantieparticipatie van de VlamingenGratis OD Licentie
1267Trein: Aantal reizigersritten van de NMBSGratis OD Licentie
1268SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030license not specified
1269Aantal deelnemers aan de ondernemersopleiding (Syntra)Gratis OD Licentie
1270Aantal deelnemers aan sportkampenGratis OD Licentie
1271Aantal gepresteerde PWA*-urenGratis OD Licentie
1272Aantal gesubsidieerde erfgoedorganisatiesGratis OD Licentie
1273Aantal overnachtingenGratis OD Licentie
1274Aantal overnachtingen naar toeristische regioGratis OD Licentie
1275Bioscopen in BelgiëGratis OD Licentie
1276Pleegzorg: pleeggezinnen aantal en index (1998=100)Gratis OD Licentie
1277<